Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Min of meer

Column Karel Terwel, Imd Raadgevende Ingenieurs & TU Delft, 7 december 2023

"Minder, minder, minder…" Deze uitspraak van de partijleider, die de meeste stemmen haalde in de afgelopen verkiezingen, leidde in 2020 tot een veroordeling vanwege groepsbelediging. Duidelijk geen voorbeeld van hoffelijkheid, waarvoor ik in mijn vorige column [1] pleitte. En ook duidelijk niet in lijn met mijn pleidooi voor meer Polen op de bouwplaats [2].

Minderen is een thema dat momenteel veel aandacht krijgt. Voorstanders van ‘degrowth’ benadrukken dat er grenzen aan de groei zijn; wij moeten minder consumeren, minder vliegen, minder vlees eten. Ook binnen de bouw is er een terechte roep om de milieulast te verminderen. Sommigen willen dat bereiken door alleen nog maar vegetarische gebouwen [3] te ontwerpen, anderen door zich puur te focussen op houten gebouwen [4]. Ook wordt er gepleit voor (veel) strengere milieu-eisen, zoals een lagere MPG [5]. Het schuurt met de wens om meer te bouwen, omdat de woningnood alsmaar groter wordt.

De roep om de milieulast te verminderen schuurt met de wens om meer te bouwen

Meerwaarde creëren zonder per se meer te doen, blijft intussen voor de constructeur de uitdaging [6]. Desalniettemin, zijn er ook ontwikkelingen die ervoor zorgen dat het takenpakket van de constructeur groter wordt met meer verantwoordelijkheid [7].

Meer aandacht is er verder voor de zachte kanten van het constructeurschap, want constructeurs hebben ook een contactberoep [8]. Onlangs was er bij ons op kantoor een zogenaamde ‘generatieworkshop’. Hierbij werden verschillen tussen generaties benoemd, wat heel nuttig was voor onderling begrip. Oudere collega’s vonden vaak dat jongere collega’s best wat meer konden werken, terwijl jongere collega’s het idee hadden dat ze door hun efficiëntie en computer skills in minder tijd meer konden bereiken. Nuttig om dit uit te spreken. In de interactie met collega’s is het ook goed om te kijken welke collega’s voor jou inspirerend zijn, en op welk vlak jij inspirerend [9] kunt zijn voor anderen.

Het belang van meer inzicht in eigen vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken [10] is tegenwoordig gemeengoed, zodat je meer uit jezelf kunt halen. Ook is het steeds gangbaarder dat de kracht van kwetsbaarheid en acceptatie van falen worden benadrukt. Deels positief, maar soms mag dat ook wel iets minder. Wanneer er een faalfestival [11] wordt georganiseerd, omdat falen gevierd mag worden, moet je je als constructeur afvragen of je het daar wel helemaal mee eens bent. Wij zijn toch op aarde om faalmechanismes te onderkennen en falen te voorkomen?

Constructieve veiligheid blijft een centraal thema voor de constructeur, ook als duurzaamheid meer aandacht krijgt

Constructieve veiligheid blijft een centraal thema voor de constructeur, ook als duurzaamheid meer aandacht krijgt [12]. Hogere veiligheidsfactoren resulteren vaak in het toevoegen van materiaal. Dat is misschien goed voor meer robuustheid, maar minder voor de milieubelasting. Meer controle [13] lijkt daarnaast een oplossing voor meer veiligheid, maar in de Nederlandse cultuur is meer vertrouwen wellicht beter passend. Alle risico’s uitbannen is namelijk niet mogelijk en de mooiste ervaringen doe je vaak op wanneer je buiten je comfortzone treedt. A little risk is a joy of life! [14]

De oplettende lezer heeft intussen gemerkt dat deze column meer zelfcitatie (of zelfplagiaat) bevat dan volgens de wetenschappelijke mores toelaatbaar is. Dit heeft een reden. Na 18 columns en blogs voor Cement is het tijd geworden om het stokje door te geven. Ik wil graag meer tijd besteden aan een studie theologie. Op mijn 48e word ik parttime student. Ik wens dat ik met datgene wat ik leer, kan bijdragen aan het vermeerderen van geloof, hoop en liefde in een wereld die in brand staat. De meest belangrijke zaken in het leven kun je immers niet meten! [15].

Voor de komende periode wens ik u goede feestdagen toe, met tijd voor geliefden en met reflectie op het afgelopen jaar. Ik hoop dat er ruimte is voor de boodschap van het Kind in de kribbe. Er is tenslotte meer…
 

Bronnen
1 Meer hoffelijkheid in de bouw, september 2023.
2 Meer Polen op de bouwplaats!, maart 2018.
3 Vegetarische gebouwen, maart 2022.
4 Wie houdt er nou niet van hout?, mei 2021.
5 Strengere MPG-eisen: zin of onzin?, mei 2023.
6 Is een goede constructeur een luie constructeur?, november 2021.
7 Coördinerend constructeur 3.0 en de zeven hoofdzonden, maart 2023.
8 Constructeurs hebben ook een contactberoep!, mei 2020.
9 Inspirerende leermeesters, september 2022.
10 Groen en geel zien in tijden van paars, november 2016.
11 Faalfestival, juli 2019.
12 Duurzaam onveilig?, december 2019.
13 Controle is goed, vertrouwen nog beter..., mei 2017.
14 A little risk is a joy of life, juni 2016.
15 Wat telt kan niet geteld, december 2022.

Karel Terwel is projectleider en raadgevend ingenieur bij IMd Raadgevende Ingenieurs in Rotterdam en universitair docent Structural Design and Safety aan de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft. Daarnaast is Terwel voorzitter van de commissie Forensic Structural Engineering van de International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) en voorzitter van Beleidscollege Bouw van KIWA.

Dit was voorlopig de laatste column van Karel Terwel. Samen met Maya Sule heeft hij ruim een jaar lang invulling gegeven aan de column in Cement.

Reacties

Karel Terwel - IMd raadgevende ingenieurs 14 december 2023 16:09

Ik neem contact op via Linkedin.

Sander van den Bosch - Hillstones 08 december 2023 20:20

Goedenavond, We hebben wel een paar raakvlakken. Ik zou je graag een keer willen ontmoeten, een op een. Jij bent druk, ik ook. Maar er is meer in het leven. Laat me weten of je interesse hebt. Nee is ook een answer

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren