Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Vegetarische gebouwen

Blog Karel Terwel, IMd Raadgevende Ingenieurs / TU Delft - maart 2022

“Ga je nu alleen nog vegetarische gebouwen maken?”. Onlangs voerde ik een levendige discussie met een architect, die alleen nog aan duurzame, ‘Paris Proof’-projecten wilde werken. Dit gesprek zette me aan het denken. Hoe sta ik hier zelf in?

Wat houdt Paris Proof eigenlijk in? Uitgangspunt van Paris Proof is dat de aarde maximaal nog 1,5 °C opwarmt. Om de opwarming beperkt te houden is een reductie van broeikasgassen nodig. De bouw heeft een aandeel van circa 30% in de wereldwijde CO2-uitstoot: dus hier is veel winst te behalen! De ambitie van de Nederlandse overheid is om in 2050 aardgasvrij en vrijwel energieneutraal te zijn. Daarnaast becijferde NIBE dat de hoeveelheid embodied carbon beperkt moet blijven tot 250 kg CO2-eq/m2 in 2021 tot nihil in 2050. Deze streefwaarde voor 2021 is al behoorlijk scherp. Een zeer duurzaam gebouw als Biopartner 5 voldoet daar maar net aan, maar de meeste reguliere gebouwen niet. Het is dus een torenhoge ambitie! Je zou er bijna moedeloos van worden.

Mijn eerste reflex is: is het allemaal niet wat overdreven? Omstreeks 1988 schreef ik op school een werkstuk: ‘Zure regen, wat doen we ertegen?’. Zure regen was een groot issue in die tijd, maar tegenwoordig horen we er weinig meer van. Het blijkt dat de hoeveelheid zure regen met 50% is afgenomen in 30 jaar, mede vanwege rookgasontzwaveling in de industrie en katalysatoren bij auto’s. Die maatregelen hebben dus effect gehad. Met betrekking tot de huidige broeikasgassen zijn er naar mijn mening ook maatregelen nodig, waar we als constructeurs een belangrijke rol in kunnen spelen.

We kunnen als constructeurs een belangrijke rol spelen in de maatregelen tegen broeikasgassen

Ik moet dus aan de bak. Om te beginnen met kennis opdoen. De laatste tijd heb ik veel (inter)nationale publicaties over duurzaam construeren doorgenomen. Ten eerste om te kijken wat mogelijk is en wat effect heeft. Ten tweede om meer te weten over duurzame betonmengsels, emissies, donorskeletten enz.. Daarnaast zat ik ook weer in de virtuele collegebanken voor een cursus houtconstructies. Maar bovenal ben ik met duurzaam construeren aan de slag gegaan. Bij elk van de projecten die ik bij IMd doe, probeer ik één of meer van de vijf principes van duurzaam construeren toe te passen. Daarnaast ben ik actief om de opgedane kennis te delen en mee te werken aan initiatieven als de ontwikkeling van remontabele kanaalplaten. Op de TU Delft hebben we afgelopen najaar het hoofdstuk over duurzaam construeren sterk uitgebreid, om de nieuwe generatie bouwers hierover meer mee te geven dan we destijds zelf hebben meegekregen.

Wil ik zelf alleen nog aan vegetarische gebouwen meewerken? Ik beschouw mezelf nog steeds als flexitariër; in eerste instantie minder vlees eten (maar dan wel goed vlees). Het blijft prachtig om een landmark te ontwerpen, mits die voor een lange termijn bestemd is en van hoge kwaliteit is.
Bij de zoektocht naar aantrekkelijke alternatieven voor vlees word ik soms verrast door zeer smakelijke varianten (en soms ook bepaald niet…). Zo word ik ook bij gebouwen de laatste jaren geregeld geïntrigeerd door aantrekkelijke alternatieven, zoals het toepassen van een donorskelet, nieuwe betonmengsels en biobased bouwen. We zijn in de bouw bezig met een mooie ontdekkingstocht van aantrekkelijke alternatieven!

Reacties

Louis Jongeleen - LJ bouwjournalist 03 maart 2022 18:28

Het is inmiddels toch wel zonneklaar dat de zwaarste milieuschade die de bouw veroorzaakt, te herleiden is tot de enorme footprint van beton en staal.

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren