Kennisplatform over betonconstructies

Cement is hét kennisplatform over betonconstructies. Het speelt al sinds 1949 een onmisbare rol voor constructeurs. Kennisplatform Cement is een onderdeel van Aeneas Media B.V. in opdracht van het Cement&BetonCentrum.

 

Heeft u suggesties of opmerkingen voor de redactie? Stuur dan een mail naar cement@aeneas.nl.

 

Redactie
prof.dr.ir. Dick Hordijk (hoofdredacteur), dr.ir.drs. René Braam,  ir. Paul Lagendijk, ir. Marloes van Loenhout, ir. Jacques Linssen, ir. René Sterken, , ir. Cindy Vissering, ing. Henk Wapperom

 

Redactieraad
ir. Edwin Vermeulen (voorzitter), prof. dr.ir. Jos Brouwers, ir, Maikel Jagroep, Stijn Joosten MSc, ir. Ad van Leest, dr.ir. Mantijn van Leeuwen, ing. Michael van Nielen PMSE, ir. Paul Oomen, Dirk Peters, ir. Ton Pielkenrood, ir. Kees Quartel, ir. Hans Ramler, ir. Luc Rens, ir. Paul Rijpstra, prof.dr.ir. Theo Salet, ir. Dick Schaafsma, ing. Roel Schop, dr.ir. Raphaël Steenbergen, prof.dr.ing. Kim Van Tittelboom, prof.dr.ir. Lucie Vandewalle, ing. Henk ter Welle, ing. Jan van der Windt

 

Uitgever / vakredacteur
ir. Jacques Linssen
j.linssen@aeneas.nl
073-2051022

 

Hoofdredacteur
prof.dr.ir. Dick Hordijk

 

Productiecoördinatie
Hanneke Schaap
h.schaap@aeneas.nl
073-2051019

 

Media-advies
Leo Nijs
l.nijs@aeneas.nl
073-2051010

 

Lezersservice
Stuur een bericht (lezersservice@aeneas.nl)
073-2051010

 

Lidmaatschappen 
Lidmaatschappen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan en lopen automatisch door, tenzij uiterlijk twee maanden voor het einde van de lidmaatschapsperiode telefonisch opgezegd.

 

Overname artikelen
Overname van artikelen en illustraties alleen na schriftelijke toestemming.

 

Publicatievoorwaarden
De algemene publicatievoorwaarden van de uitgever worden verondersteld bekend te zijn. Hoewel de grootst mogelijke zorg wordt besteed aan de inhoud van deze website en het vakblad, zijn redactie en uitgever van Cement niet aansprakelijk voor de gevolgen, van welke aard ook, van handelingen en/of beslissingen gebaseerd op die informatie. Niet altijd kunnen rechthebbenden van gebruikt beeldmateriaal worden achterhaald. Belanghebbenden kunnen contact opnemen met de uitgever.
 

Cement, kennisplatform betonconstructies, wordt tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. Alle auteurs van tekstbijdragen in de vorm van artikelen of ingezonden brieven en/of makers van beeldmateriaal worden geacht daarvan op de hoogte te zijn en daarmee in te stemmen, e.e.a. overeenkomstig de publicatie- en/of inkoopvoorwaarden. Deze liggen bij de redactie ter inzage en zijn op te vragen.

 

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren