Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Komt het dan toch nog goed met BWT in Nederland?

In maart 2014 schreef ik op deze plaats de blog 'les jeux sont fait'. Hierbij doelde ik nadrukkelijk op de uitspraak van minister Blok, waarin hij aankondigde de verbetering van de kwaliteitsborging in de bouw nu echt ter hand te gaan nemen. Ik vergeleek mezelf met Pierre. 'Ik wil de bouw nog wel redden van de ondergang, maar ze horen me niet (meer). De teerling is geworpen.'Ik zat toen blijkbaar in een defaitistische fase zonder enig vertrouwen dat ik het tij nog kon keren. Zelfs niet met uw aller hulp.

Wat kunnen de tijden veranderen. We zijn nu twee en een half jaar verder. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is er nog steeds niet. En zowaar: er zijn meer geluiden tegen de invoering van deze wet dan ooit.

De artikelen die de laatste weken zijn verschenen na het rapport over de pilot in Den Haag en de reacties daarop versterken deze geluiden alleen maar. En ook de minister zelf heeft daar natuurlijk met een aantal ongelukkige uitspraken aan bijgedragen. Met name de uitspraak 'Bouw- en woningtoezichters laten al jaren steken vallen' heeft natuurlijk kwaad bloed gezet onder mijn collega's.

Een aantal van u en ons is er inmiddels wel van overtuigd dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen niets gaat bijdragen aan een betere kwaliteit van het gebouwde. En dat was toch de bedoeling!

Sterker nog, wanneer je de ontwerp-AMvB 'Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen' leest, zie je dat het mogelijk wordt om in een aantal zaken situaties risicogestuurd of zelfs helemaal niet meer te controleren. Uit het oogpunt van proportionaliteit komt ook de aannemer die zijn eigen werk controleert weer om de hoek kijken (of was het de slager?).

Dit is nu niet het moment om de minister te laten weten dat we het volledig afschaffen van de toets door Bouw- en Woningtoezicht gewoon niet willen, maar dat we meer zien in nadere maatregelen die de kwaliteit van de bouw zullen verhogen. Voor het COBc is het moeilijk om dat te roepen. Wij preken immers voor eigen parochie.

Tot slot: Op dit moment ligt een aantal belangrijke AMvB's voor internetconsultatie voor, waaronder het Besluit bouwwerken leefomgeving. Wij zullen in deze consultatie in ieder geval pleiten voor (kleine) wetswijzigingen die de kwaliteit van de constructie ten goede komen zoals het verplicht stellen van een hoofdconstructeur. Ook het begrip hoofddraagconstructie zouden wij graag terug zien in dit nieuwe 'Bouwbesluit'.

Joop van Leeuwen

Teamleider Toezicht Handhaving en Constructie bij Stadsbeheer Almere

Lees ook eerdere blogs van Joop van Leeuwen.

Reacties

Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren