Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Meer betrokkenheid van bouwtoezicht nodig

In het centrum van Den Bosch is kort geleden een historisch pand volledig ingestort. Daarbij zijn gelukkig geen gewonden gevallen. Het pand stond vlak naast het geboortehuis van de schilder Jeroen Bosch, die dit jaar precies 500 jaar geleden is overleden. De gemeente was juist bezig met het voorbereiden van de viering daarvan.Van een collega hoorde ik dat Den Bosch er in de weekenden vlak na de instorting in ieder geval voor even een attractie bij had, omdat het ingestorte pand veel bekijks kreeg.

Het voorval deed mij onmiddellijk denken aan de instortingen waar ik namens Bouw- en Woningtoezicht bij betrokken was. En dat zijn er door de jaren heen best een aantal geweest. Wanneer er zich in vroeger tijden een calamiteit als deze voordeed, waren wij daar als BWT altijd nauw bij betrokken. Wij organiseerden de veiligheid van de omgeving, lieten zo nodig zo snel mogelijk de belendingen veilig stellen en we zorgden ervoor dat opdracht werd gegeven de restanten zo snel mogelijk te ruimen.

Natuurlijk probeerden we achter de oorzaak van de instorting te komen. Soms kregen we inzicht in wiens 'schuld' het was. Maar met de schuldvraag of wie de schade moest betalen, hielden wij ons niet bezig. Dat was iets tussen de private partijen onderling. Soms was het niet eenvoudig om zorgvuldig met die wetenschap om te gaan. Van één geval weet ik nog dat de politiek erg geïnteresseerd was in de oorzaak, maar dat wij er ambtelijk moeite mee hadden die ook op te schrijven. Immers, ons standpunt werd gelijk opgevat als een oordeel.

Wat wij wel deden was onderzoeken of we iets van de calamiteit konden leren. Hadden we als toezichthouder (de buitendienst van BWT) strengere eisen moeten stellen? Bijvoorbeeld het aanbrengen van een horizontaal stempelraam bij het verwijderen van een beganegrondvloer of het (gedeeltelijk) afkruisen van een pand ten behoeve van de stabiliteit tijdens de uitvoering?

Dat het in Den Bosch om een vergunningvrije verbouwing ging, verontrust mij. Let wel: ik heb geen enkele mening over het voorval in Den Bosch. Ik ben er niet geweest en ik weet niets over gemaakte afspraken. Wat ik in de krant las, was dat het om een zogenoemd vergunningvrije verbouwing ging. Dat laatste is wat mij verontrust. Wat ik zou willen is dat Bouw- en Woningtoezicht de expertise die het tijdens het toezicht op de uitvoering van (ver)bouwwerken heeft opgedaan, kan blijven gebruiken. Wat ik echter zie is dat de bemoeienis van een buitendienstinspecteur van BWT steeds minder wordt. En ik vraag me af of dat een goede ontwikkeling is. Natuurlijk blijven we in de toekomst een rol spelen in de bouwveiligheid tijdens de uitvoering. Maar doordat er steeds meer vergunningvrij mag worden gebouwd, en dat niet hoeft te worden gemeld, wordt het steeds moeilijker de expertise tijdig in te zetten.

Ik pleit ervoor dat met de invoering van de Omgevingswet over een paar jaar elke bouw of verbouwing van enige omvang weer gemeld moet worden, zodat de toezichthouder van BWT daar tijdig bij kan zijn. Moeten de gemeenten er natuurlijk wel voor zorgen dat daar capaciteit voor is en er iets met zo'n melding wordt gedaan!    

Joop van Leeuwen

Teamleider Toezicht Handhaving en Constructie bij Stadsbeheer Almere

Lees ook eerdere blogs van Joop van Leeuwen.

Reacties

Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren