Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Het COBc na intrede Wkb

Blog Ron Kerp, COBc
Oplettende lezers onder ons hebben wel eens van het COBc gehoord, maar wat doen wij eigenlijk?

Het COBc staat voor Centraal Overleg Bouwconstructies. Het COBc, en dat geldt ook voor de vijf daaronder opererende Regio’s (de ROB’s), is een expertisenetwerk van constructeurs gemeentelijke Bouwtoezichten en Omgevingsdiensten en staat voor kennisdeling, werkt oplossingsgericht en is onafhankelijk en betrokken.

Eind jaren 70 is het COBc per toeval ontstaan. In die periode kwamen de eerste programmeerbare rekenmachines op de markt (d.m.v. magneetstrips, die je eerst moest invoeren in je rekenmachine, tja in dit computertijdperk nauwelijks meer voor te stellen). De heer Bakker van Bouwtoezicht Dordrecht ging te rade bij omliggende gemeentes met de vraag: “Hoe gaan jullie als gemeente hiermee om, zijn die berekeningen betrouwbaar, wie controleert die strips?”.

Bij die eerste vergaderingen kwamen meer vragen naar boven, onder andere: “Hoe ga je om met een ingediende berekening die bijna niet te volgen is, wat doe je als ze binnen de gemeente iets willen realiseren en passende regelgeving hiervoor ontbreekt?” Reden om regelmatiger bij elkaar te komen, met het doel onderlinge afstemming op het gebied van de constructieve veiligheid, niet alleen in de eindfase, maar ook tijdens de uitvoering én rekening houdend met de bebouwde omgeving. Nu bijna 40 jaar later is dit nog steeds onze hoofdtaak.

COBc versus COB

Geruime tijd stond COBc bekend als het COB. Echter medio jaren 90 lanceerde het toenmalige CUR het onderzoekprogramma COB (Centrum Ondergronds Bouwen). De naam COB bleef behouden, echter nu met een ‘kleine c’ als toevoeging. 

Wat heeft het COBc zoal gedaan? Een kleine opsomming:

  • In de jaren 70 was men druk bezig met het omvormen van o.a. de GBV 1962, via de VB 74 – 84 naar de huidige (beton) Eurocodes, echter in die periode ontbrak regelgeving voor funderingen. Het COBc heeft toen de RFG opgesteld, Richtlijn voor Fundering van Gebouwen. De RFG heeft mede als basis gediend voor de huidige Eurocode Geotechniek.
  • Een actieve werkgroep onder de bezielende leiding van de heer De Baar (Bouwtoezicht Eindhoven) heeft jaren standaard softwareberekeningen getoetst van prefab systeemvloeren.
  • Uitwerking Indieningsvereisten EEM-berekeningen: Begin 2000 werden bij Bouwtoezicht de eerste EEM-berekeningen ter beoordeling ingediend, zeg maar ‘over de schutting gegooid’, niet te volgen voor zo wel de in- als de uitvoer, maar wel met schitterende kleurenplots. Vroeg je hierover uitleg, dan was steevast het antwoord: “Berekening is goed, kijk maar naar de kleurenplots, bijna nergens een rood gebied te zien.” Maar ja, klopt de berekening wel? In die periode kon je via de Betonvereniging (BV) de cursus EEM-berekeningen voor constructeurs volgen, echter die was bestemd voor ontwerpende constructeurs en niet voor ons als controlerende instantie. Ik herinner het mij die bewuste dag nog goed: ‘s morgens had ik hierover telefonisch contact met de BV en eind van de middag werd ik gebeld door prof. Blaauwendraad. Hij vond het een intrigerende vraag, had er nog niet eerder bij stil gestaan dat die EEM-berekeningen ook beoordeeld moeten kunnen worden. Gevolg: voor ons werd een EEM-cursus opgesteld. Na de cursus hebben we samen met Blaauwendraad de Richtlijn opgesteld. Saillant detail: ik heb begrepen dat ingenieursbureaus onze Richtlijn eveneens gebruiken voor hun interne controle. Wat mij nu te binnen schiet: moet de Richtlijn niet worden geactualiseerd voor berekeningen die opgesteld zijn volgens het principe parametrisch ontwerpen?
  • COBc heeft in de loop der jaren meer gezaghebbende documenten opgesteld. Daarvoor verwijs ik jullie graag naar onze website.
  • Verder neemt het COBc actief deel aan diverse (NEN) commissies en heeft regulier overleg met het ministerie Binnenlandse Zaken en marktpartijen.

Ik wil nog benadrukken dat wij deze activiteiten doen naast ons dagelijks werk, we offeren onze vrije uren hiervoor op en doen dat belangeloos!

Als constructeur Bouwtoezicht heb je direct te maken met de plaatselijke politiek en dat kan wel eens schuren tegen constructieve veiligheid

Naast ‘het sommetje’ kunnen volgen en tekeningen kunnen lezen, vraagt ons werk ook aanvullende vaardigheden, zoals professionele tegenspraak of soft-skills. Zinvol voor ons, omdat je als constructeur Bouwtoezicht direct te maken hebt met de plaatselijke politiek en dat kan wel eens schuren tegen constructieve veiligheid. Hoe ga je hiermee om? Tip: houd het managementteam en de verantwoordelijke wethouder voortdurend op de hoogte, verras ze niet dat bijvoorbeeld een bouwwerk plots moet worden stilgelegd. De wethouder is en blijft aanspreekbaar op de constructieve veiligheid van de bebouwde omgeving ook na invoering van de wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb)!

We staan aan de vooravond van de intrede van de Wkb. Niet alleen de vraag kan worden gesteld: “Wat zou de rol van het COBc kunnen zijn in dat nieuwe tijdperk?”, maar tegelijk ook: “Pakt de private sector de huidige rol van ons onafhankelijk én belangeloos op?” Binnenkort heeft het Dagelijks Bestuur van het COBc een ‘heidag’ waarin we brainstormen over onze toekomst. Ik ben benieuwd wat de markt doet.

U hoort nog van ons.

Reacties

Marlon Belfor - Belfor BCV 30 september 2020 01:07

Onafhankelijk en belangeloos het vak uitoefenen...heel belangrijk! Hopelijk streeft WKB dat in de kern (straks) ook na! Samen moeten we er iets degelijks van maken, privaat en publiek.

Rob Jense - Gepensioneerd constructeur Bouwtoezicht 23 september 2020 20:01

Een glashelder verhaal. Het ademt ook de bevlogenheid van "ons constructeurs".

Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren