Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Wkb en innovaties

Blog Dick Bezemer, Voorzitter Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc)

Al jaren wordt er gesteggeld over voor- en nadelen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Gaat die wel werken, wordt het er echt wel beter door en wat gaat dat niet allemaal kosten? 

Toch is op 23 november jl. het Besluit kwaliteitsborging door de Eerste Kamer, na veel over en weer vragen, rijp genoeg bevonden om voor advies door te sturen naar de Raad van State, waardoor de langlopende voorhangprocedure kon worden beëindigd. Maar ook deze stap is nog weer met het nodige voorbehoud gezet. Beoogd is nog steeds om per 1 juli 2022 de Wkb in te laten gaan voor Gevolgklasse 1. De technische preventieve toets en het toezicht moeten dan vanuit de aanvrager van een vergunning georganiseerd worden met een Kwaliteitsborger die is toegelaten onder dit stelsel. Theoretisch zou dit, als de Raad van State een beetje vaart maakt, ook nog steeds moeten lukken. Of dit praktisch verantwoord is, laat ik dan maar stap 2 noemen.

Voor Gevolgklasse 2 en 3 blijft vooralsnog het huidige vergunningsproces in stand, met een preventieve toets aan de bouwregelgeving en toezicht tijdens de uitvoering door de gemeente. Uitgesloten van de kwaliteitsborging bij invoering van het stelsel zijn gelijkwaardigheden bij deze fase voor constructieve veiligheid en brandveiligheid. Maar betekent dit dat het bevoegd gezag, als er geen gelijkwaardigheid in het spel is, bij gevolgklasse 1 dan helemaal niets gaat doen? Neen, zeker niet: vier weken voor aanvang van het bouwproces hoort een melding gedaan te worden met daarbij een risicoanalyse. Bouwtoezicht beoordeelt voor de constructie of alle voor dat project specifieke risico’s in beeld zijn en vraagt daar waar nodig gegevens om dat te kunnen onderbouwen.
In specifieke gevallen kan Bouw- en Woningtoezicht daarnaast zelf een technische controle uitvoeren op een risicovol onderdeel. Dit kan ook bijvoorbeeld op basis van signalen van de kwaliteitsborger of derden. Het bevoegd gezag blijft namelijk ook bij de projecten onder kwaliteitsborging zijn handhavende rol behouden.
Is het bouwwerk gereed, dan verklaart de aanvrager met as-built-stukken via zijn kwaliteitsborger aan het bevoegd gezag dat het aannemelijk is dat het bouwwerk voldoet aan wet- en regelgeving. Ook als die verklaring niet komt is het bevoegd gezag weer aan zet, waarbij hij eerst inhoudelijk zal moeten onderzoeken wat er mis is, en zal moeten beoordelen of het dusdanig ernstig is dat moet worden gehandhaafd.

Maar wat gebeurt er straks als een bouwer een bepaalde innovatie wil toepassen die nog niet kan worden getoetst aan vastgestelde regelgeving, of waarvoor nog geen productcertificaat is afgegeven? Ook dan spreken we over een gelijkwaardigheid, omdat niet kan worden getoetst aan de prestatie-eis uit de bouwregelgeving. Door deze gelijkwaardigheid komt de gehele bouwaanvraag buiten Gevolgklasse 1 en moet daarmee weer als vergunning worden aangevraagd bij het bevoegd gezag, die dat vervolgens toetst en beslist of hij akkoord gaat met deze innovatie als gelijkwaardige toepassing.
De vraag is dan ook welke kant dit zal opgaan in de praktijk. Kiest men voor de innovatie met als gevolg een vergunningaanvraag die getoetst wordt door het bevoegd gezag, of laat men deze innovatie schieten om maar onder de kwaliteitsborging te vallen? Ik durf het antwoord hier niet te geven. Wellicht worden straks innovaties wel bewust in een project ingebracht om maar onder de kwaliteitsborger uit te komen. Het zou een goede escape kunnen zijn als er te weinig borgers blijken te zijn, of wellicht de kosten vies tegenvallen.

Doet u mij er maar een gelijkwaardigheidje in, kan wellicht een vraag worden van de opdrachtgever. We gaan het zien.

Toetsingshulpmiddelen

Het COBc heeft ten behoeve van het toepassen van veelgebruikte gelijkwaardigheden de afgelopen jaren bijna 10 toetsingshulpmiddelen opgeleverd samen met ontwerpers, leveranciers en wetenschapers van kennisinstellingen.

Reacties

Jan Breedveld - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 21 december 2021 07:57

Dank voor je heldere column, waarin helder uiteengezet wordt wat gaat veranderen voor gemeentelijk constructeurs en toezicht. Constructeurs houden van overzicht en die gedachte is goed terug te lezen in je bericht :-)

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren