Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Update rekenregels beoordeling bestaande breedplaatvloeren

Aanpassing op basis van resultaten aanvullend onderzoek korte koppelstaven en bewezen sterkte analyse Gerrie Dieteren, Simon Wijte - 2 juli 2024

Naar aanleiding van de gedeeltelijke instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport zijn in 2019 rekenregels voor de beoordeling van bestaande breedplaatvloeren gepubliceerd. Deze rekenregels zijn nu aangepast, naar aanleiding van aanvullend onderzoek.

Artikelenserie

Dit artikel is het tweede in een serie van vier artikelen over aangepaste regenregels voor bestaande breedplaatvloeren.

Het eerste artikel (‘Rekenregels breedplaatvloeren: een overzicht’) betreft een korte inleiding. In dit tweede artikel worden het aanvullende onderzoek en de aanpassing van de rekenregels toegelicht. In het derde artikel (‘Vereenvoudigde beoordelingsprocedure bestaande breedplaatvloeren’) wordt ingegaan op de vereenvoudigde procedure in het nieuwe stappenplan. In het vierde artikel (‘Veiligheid bestaande breedplaatvloeren op basis van track record’) wordt de probabilistische methode toegelicht, op basis waarvan de vereenvoudigde procedure is afgeleid.

In het kort

  • Er is experimenteel onderzoek uitgevoerd naar het gedrag bij een korte doorsteek en naar het gedrag bij kopvoegen
  • Bij het bezwijken van het aansluitvlak kan onderscheid worden gemaakt tussen de drie mechanismen
  • Om na te gaan wat het effect is van een kortere effectieve lengte van de koppelstaven zijn er aanvullend op eerder onderzoek vier verschillende proevenseries uitgevoerd
  • De in rekening te brengen hoeveelheid wapening die het aansluitvlak doorkruist is begrensd
  • Voor het uittrekken van de tralieligger is een bovengrens gesteld, afhankelijk van de treksterkte van het beton
  • Om meer inzicht te krijgen in het gedrag van breedplaatvloeren bij kopvoegen en de invloed van de verdeling van de tralieliggers zijn er ook experimenten uitgevoerd op kopvoegen
  • Naar aanleiding van een probabilistische analyse, is ook gekeken of de semi-probabilistische analyse zoals gegeven in het Stappenplan 2019, verder kan worden geoptimaliseerd
  • In het Stappenplan 2022 zijn de rekenregels voor mechanisme 2 en 3 aangepast

Uit onderzoek naar de oorzaak van de instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport blijkt dat vloeren die zijn uitgevoerd met breedplaten in bepaalde gevallen onvoldoende veilig kunnen zijn. Voor het beoordelen van bestaande breedplaatvloeren zijn rekenregels [1] opgesteld, die beschreven zijn in een stappenplan (hierna Stappenplan 2019 [2]). Naar aanleiding hiervan is door het ministerie van BZK in 2020 een onderzoeksplicht afgekondigd voor CC3-constructies waarin dit type vloeren is toegepast. De betreffende rekenregels waren gebaseerd op de resultaten van tot dan toe in Nederland uitgevoerd onderzoek naar het gedrag van het detail bij de langsnaden tussen twee breedplaten in een breedplaatvloer, waar sprake is van een primaire krachtsoverdracht en een optredend positief moment (fig. 1a).

Zoals aangegeven in [1] was er behoefte om voor kleinere diameters (korte verankeringslengtes / effectieve lengte, fig. 1b) aanvullend onderzoek uit te voeren aan langsnaden. Dit omdat er met de in het verleden toegepaste staaflengte sprake kan zijn van een relatief korte doorsteek van de koppelwapening voorbij de tralieliggers. Deze korte lengte kan van invloed zijn op de weerstand van het detail en zodoende de aan te houden rekenregels. Tevens was de afwijkende situatie bij kopvoegen, waarbij de tralieliggers niet parallel lopen aan de voeg maar hier haaks op staan, in het eerder uitgevoerde onderzoek niet experimenteel beschouwd. Daarom is in de afgelopen periode aanvullend experimenteel onderzoek uitgevoerd naar het gedrag bij een korte doorsteek en bij kopvoegen. Daarnaast is gekeken of op basis van een bewezen sterkte analyse [3], onder bepaalde voorwaarden, de beoordeling van vloeren in CC2- en CC1-gebouwen kan worden vereenvoudigd.

Naar aanleiding van de uitgevoerde onderzoeken zijn de rekenregels beperkt aangepast en is het Stappenplan 2019 gereviseerd tot het Stappenplan 2022 (gepubliceerd begin 2024) [4]. Per 1 juli 2024 is de onderzoeksplicht uitgebreid naar CC2-constructies met een overspanning groter dan 8,5 m. In dit artikel wordt ingegaan op de aangepaste rekenregels. In een afzonderlijk artikel wordt een toelichting gegeven op enkele uitgangspunten van de uitgevoerde bewezen sterkte analyse [5] en wordt de doorvertaling hiervan in de beoordelingsprocedure van het Stappenplan 2022 weergegeven.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren