Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Vereenvoudigde beoordelingsprocedure bestaande breedplaatvloeren

Aanvullende resultaten onderzoek korte koppelstaven en bewezen sterkte analyse constructieve veiligheid CC1 en CC2 utiliteitsgebouwen Gerrie Dieteren, Simon Wijte - 3 juli 2024

Naar aanleiding van onderzoek naar bestaande breedplaatvloeren, werd in 2020 door het ministerie van BZK een onderzoeksplicht afgekondigd voor breedplaatvloeren voor CC3-constructies. Om na te gaan of een uitbreiding van deze onderzoeksplicht naar CC2-constructies nodig was, is de invloed van het beschouwen van bewezen sterkte onderzocht. Op basis hiervan is door het ministerie van BZK besloten een onderzoeksplicht af te kondigen voor CC2-constructies met vloeren met een overspanning groter dan 8,5 m.

Artikelenserie

Dit artikel is het derde in een serie van vier artikelen over aangepaste rekenregels voor bestaande breedplaatvloeren. Het eerste artikel (‘Rekenregels breedplaatvloeren: een overzicht’) betreft een korte inleiding. In het tweede artikel (‘Update rekenregels beoordeling bestaande breedplaatvloeren’) worden het aanvullende onderzoek en de aanpassing van de rekenregels toegelicht. In dit derde artikel wordt ingegaan op de vereenvoudigde procedure in het nieuwe stappenplan. In het vierde artikel (‘Veiligheid bestaande breedplaatvloeren op basis van track record’) wordt de probabilistische methode toegelicht, op basis waarvan de vereenvoudigde procedure is afgeleid.

In het kort

  • Voor de bewezen sterkte analyse wordt rekening gehouden met de herverdelingsmogelijkheden in een breedplaatvloer
  • Voor de herverdelingsmogelijkheden is inzicht benodigd in de vervormingscapaciteit bij het kritische detail
  • Na het bereiken van de momentcapaciteit voor mechanisme 3 (uittrekken tralieligger) is er  sprake van vervormingscapaciteit, maar deze is wel lager dan bij vloeien van de wapening
  • Als mechanisme 2 bepalend is, is het gedrag in het begin van de proef stijver dan de proefstukken waarbij mechanisme 3 bepalend is maar is de vervormingscapaciteit iets lager
  • Voor de bewezen sterkte analyse was een vertaling nodig van een bi-lineaire beschrijving naar een elasto-plastische beschrijving aansluitend op de gehanteerde grenstoestandsfuncties
  • Het resultaat van de bewezen sterkte analyse is als 3e toets opgenomen in het Stappenplan 2022
  • Voor de probabilistische beschouwing is gekeken naar een aantal subpopulaties aan in het verleden toegepaste breedplaatvloeren
  • In de 3e toets zijn voorwaarden gegeven waarop er kan worden afgezien van een nadere beoordeling

Zoals onder andere omschreven in het tweede artikel in deze serie [1], is in de afgelopen periode aanvullend experimenteel onderzoek uitgevoerd naar het gedrag van breedplaatvloeren. Het ging hierbij specifiek om de krachtsoverdracht over voegen met koppelstaven met een korte doorsteek door de tralieligger (korte effectieve lengte) en kopvoegen.

Ook is gekeken of op basis van een bewezen sterkte analyse, onder bepaalde voorwaarden, de beoordeling van vloeren in CC2- (en CC1-) gebouwen kan worden vereenvoudigd. In dit artikel wordt ingegaan op enkele uitgangspunten van de uitgevoerde analyse, die nader is omschreven in het vierde deel in deze serie [2].

Voor de bewezen sterkte analyse wordt rekening gehouden met de herverdelingsmogelijkheden in een breedplaatvloer

Vervormingscapaciteit langsvoegen

Voor de bewezen sterkte analyse is inzicht benodigd in de vervormingscapaciteit bij statisch onbepaalde vloervelden, om te bepalen in welke mate herverdeling mogelijk is. Om dit inzicht te verkrijgen, is gebruikgemaakt van de metingen bij de in Nederland uitgevoerde proeven. In het algemeen waren de proeven opgezet zoals weergegeven in figuur 1.

Bij het bezwijken van breedplaatvloeren kan onderscheid worden gemaakt tussen de vier mechanismen zoals omschreven in [1]. Bij drie daarvan (1 t/m 3) gaat het om bezwijken van het aansluitvlak. Er is een selectie gemaakt van hiervoor representatieve proeven. Per mechanisme is gekeken naar het wel of niet aanwezig zijn van vervormingscapaciteit. Voor mechanisme 1, waarbij het ongewapende aansluitvlak bezwijkt, bleek de vervormingscapaciteit dermate laag dat herverdelen hier uitgesloten is. Voor mechanismen 2 en 3, waarbij het gewapende aansluitvlak bezwijkt, is dit in detail onderzocht.

Voor het vierde mechanisme, waarbij de koppelwapening gaat vloeien, is uitgegaan van de achtergronden bij prEN1992-1-1 [3].

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren