Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Veiligheid bestaande breedplaatvloeren op basis van track record

Probabilistische achtergronden bij de veiligheid van bestaande breedplaatvloeren Raphael Steenbergen, Rein de Vries, Ton Vrouwenvelder - 4 juli 2024

Voor een goed en betrouwbaar inzicht in de veiligheid van breedplaatvloeren is een probabilistische methode ontwikkeld, die rekening houdt met het zogenoemde track record (het presteren van de bestaande voorraad vloeren) van deze bouwwijze in de praktijk. In de probabilistische aanpak zijn alle onzekerheden gecombineerd om tot een uitspraak over de faalkans van de vloerconstructie te komen.

Artikelenserie

Dit artikel is het vierde in een serie van vier artikelen over aangepaste rekenregels voor bestaande breedplaatvloeren. Het eerste artikel (‘Rekenregels breedplaatvloeren: een overzicht’) betreft een korte inleiding. In het tweede artikel (‘Update rekenregels beoordeling bestaande breedplaatvloeren’) worden het aanvullende onderzoek en de aanpassing van de rekenregels toegelicht. In het derde artikel (‘Vereenvoudigde beoordelingsprocedure breedplaatvloeren’) wordt ingegaan op de vereenvoudigde procedure in het nieuwe stappenplan. In dit vierde artikel wordt de probabilistische methode toegelicht, op basis waarvan de vereenvoudigde procedure is afgeleid.

Uitkomsten van experimenten aan breedplaatvloeren geven weinig vertrouwen in de in het verleden toegepaste voegdetails [1]. Dat terwijl er in Nederland veel gebouwen met dergelijke vloeren bestaan. In de praktijk lijkt men zich daar in bepaalde gevallen evenwel niet uiterst ongemakkelijk bij te voelen; dit heeft vermoedelijk te maken met de aanwezigheid van de vele constructies die al geruime tijd zonder problemen functioneren onder de gebruikscondities tot dan toe. De wens is een stap te zetten van deze informele niet gekwantificeerde beschouwing naar een formele gekwantificeerde beschouwing, waarbij de uitkomst kan worden getoetst aan een geaccepteerd criterium in de bouwregelgeving.

Verder speelt de vraag hoe de meest onveilige gebouwen snel kunnen worden geïdentificeerd en indien nodig met voorrang kunnen worden versterkt. En of daarbij een onderverdeling in vloertypologieën mogelijk is.

Om aan beide punten invulling te geven is een probabilistische aanpak van de veiligheidsbeschouwing vereist, gebruikmakend van een track record.

Veiligheidsfilosofie voor bestaande bouw bij gebruikmaking van track record

In Eurocode 0 (NEN-EN 1990) worden ten aanzien van constructieve veiligheid voor nieuwbouw in hoofdstuk 2.1 in beginsel drie eisen gesteld:

  1. Voldoende weerstand bieden tegen alle belastingen en invloeden;
  2. Voldoende weerstand bieden tegen brand gedurende een voorgeschreven tijdsperiode;
  3. Geen beschadiging oplopen bij buitengewone belastingen en foutieve menselijke handelingen die niet in verhouding staat tot de oorzaak.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren