Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Stof tot nadenken!

Het voorpaginanieuws van de Cobouw van 13 maart, 'Bizarre wending in bollenvloerendossier: inspectie en versterking onnodig', dreunt tot de dag van vandaag nog na. Daags na het verschijnen van het nieuwsbericht in de Cobouw werd er gebeld, gemaild, ge-app

Op alle nieuwspodia staan zorgelijke berichten over plannen en projecten die last ondervinden ten gevolge van de stikstofproblematiek. Cobouw geeft aan dat het wel eens 18000 projecten kan betreffen in alle disciplines van de bouw. Vandaag kwam daar nog een onheilspellend bericht bij dat al gerealiseerde projecten, zoals de uitbreidingen van Schiphol, niet over de juiste vergunningen in het kader van de stikstofproblematiek beschikken. Wat hiervan de gevolgen zijn, is niet in te schatten. Dit geeft letterlijk stof tot nadenken, maar daar wou ik het in deze column helemaal niet over hebben.

Stof tot nadenken geeft ook de tweede toets van de breedplaten. Door het beschikbaar komen van het nieuwe stappenplan voor de beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren in mei 2019, kan gestart worden met de eindbeoordeling. In het eerste stappenplan van 2017 lag de nadruk op breedplaten met gewichtsbesparende elementen. In het nieuwe stappenplan ligt de nadruk op breedplaten in algemene zin.

Aan de hand van het stappenplan van 2017 zijn in het gehele land honderden bouwwerken beoordeeld en ingedeeld in categorieën groen, blauw, oranje en rood. Voor de vloeren die beoordeeld zijn in de categorie blauw is aangegeven dat er vervolgonderzoek noodzakelijk was. Voor de vloeren die beoordeeld zijn in de categorieën oranje en rood is aangegeven dat er, naast noodzakelijk vervolgonderzoek, ook maatregelen genomen moesten worden. Voor veel projecten is besloten nader onderzoek af te wachten en maatregelen te nemen in het gebruik.

Het stappenplan 2017 is met de komst van het nieuwe stappenplan vervallen. In het nieuwe stappenplan wordt gevraagd nader onderzoek te doen naar het kritische vloerdetail over de aansluiting van de langsnaden van de breedplaat bij een positief vloermoment. Van het uitgevoerde kritische vloerdetail dient de rekenwaarde van de momentweerstand bepaald te worden en vergeleken te worden met het optredende moment. Bij een veiligheid van kleiner dan 1 zal de vloer versterkt moeten worden.

Op woensdag 18 september vond het seminar Breedplaatvloeren plaats. Onder leiding van vele deskundigen werd gesproken over de rekenregels, het stappenplan, het toetsen en het versterken van breedplaatvloeren. De ervaringen van recent getoetste vloeren werden hierin meegenomen. Ik ben erg benieuwd waar de hertoetsingen toe gaan leiden. Het zal in ieder geval voldoende stof tot nadenken geven!

Reacties

Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren