Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Borg constructief vakmanschap

Blog Paul Rijpstra, VNconstructeurs
Ruim twee jaar na de fatale instorting van de parkeergarage op het vliegveld Eindhoven staat de bouwsector voor belangrijke veranderingen in het denken over en het werken aan veiligheid in de bouw. En dit in de meest brede zin van het woord.

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid heeft het proces rondom het instorten van de garage onderzocht en is in oktober 2018 met een rapport gekomen met een ongebruikelijke oproep. Namelijk een oproep aan de gehele bouwsector om nu serieus werk te maken met het vergroten en het borgen van de veiligheid.

Ook VNconstructeurs heeft een aanbeveling van het OVV ontvangen. Samen met Bouwend Nederland, Het Opdrachtgeversforum in de Bouw en de Governance Code Veiligheid in de Bouw, aangevuld met Koninklijke NLingenieurs is het afgelopen jaar gewerkt aan een plan om daadwerkelijk de veiligheid in de bouw te vergroten. De inhoud van het plan is met de OVV besproken en zal binnenkort bekend gemaakt worden.

VNconstructeurs zet zich al jaren in voor het versterken van het vakmanschap en het ondernemerschap van de constructeur. Op het gebied van vakmanschap worden cursussen en opleidingen geboden en wordt gewerkt aan kennisontwikkeling en -deling. De afgelopen twee jaar hebben sterk in het teken gestaan van het analyseren van de oorzaken van de instorting en het delen van alle informatie omtrent de controles van de bewuste breedplaatvloeren. Met het Constructeursregister wordt gewerkt aan het positioneren van het register voor de borging van het vakmanschap van de constructeur.
 

Het kunnen en durven voeren van het gesprek met je opdrachtgevers en ketenpartners is een cruciale vaardigheid!


De OVV roept op tot het geven van weerwoord, oftewel professionele tegenspraak. Het kunnen en durven voeren van het gesprek daarover met je opdrachtgevers en ketenpartners is een cruciale vaardigheid! Hier ontstaat voor VNconstructeurs de logische relatie met het ondernemerschap. Als ondernemer dien je niet alleen deskundig te zijn, maar dien je ook zorg te dragen voor het goed kunnen uitoefenen van je vak en het nemen van aanvaardbare risico's.

Het versterken en borgen van het vakmanschap en het ondernemerschap zal de komende jaren van groot belang zijn en mede het verschil gaan maken op de verbetering van de constructieve veiligheid.

Reacties

T. Spickmann - Atlas bouwtechnisch adviesbureau 17 januari 2020 16:04

Ik heb steeds weer te horen gekregen dat het opleidingsniveau gedaald is. Een studie op de HTS is tegenwoordig niet meer voldoende om meteen als constructeur aan de slag te gaan. Volgens mij moet daar meer aandacht besteed worden. Wat constructieve veiligheid betreft zijn er valkuilen. Fouten kunnen gemaakt worden als men onder grote drukte moet werken. Of koppelingen tussen bouwonderdelen die door verschillende constructeurs uitgewerkt worden, kunnen tussen wal en schip vallen omdat zich niemand voor deze verbindingen verantwoordelijk voelt. Op zulke problemen moet men zich meer richten, niet uitsluitend op het constructeursregister (waar ik trouwens geen lid van ben omdat ik tot nu toe niet helemaal ervan overtuigd ben).

Wim van Looijengoed - MBS 17 januari 2020 11:33

De waarde van constructieve #kennis is dikwijls commercieel beladen merk ik als (deel)leverancier. Hoe spreken we af dat de #waarde van constructieve kennis niet (onbewust) 1) barrière wordt in het ontwerpstadium of nog erger; in de uitvoering 2) rem is op innovatie 3) onderscheidend element in aanbestedingstraject. Best lastig om te zorgen dat de noodzakelijke kennis tijdig wordt gedeeld in plaats van commercieel uitgespeeld. Vergt overtuigingskracht van kennispartners naar opdrachtgever. Durven en kunnen we elkaar informeren in een constructief gesprek? Mooie vraag.

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren