Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

De nieuwe constructeur blaft én bijt

Blog Paul Rijpstra, VNconstructeurs

Op donderdag 20 december 2019 zat ik aan tafel bij de OvV, samen met vertegenwoordigers van Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de Bouw, de Governance Code Veiligheid in de Bouw en Koninklijke NLingenieurs. Tegenover mij zat ir. Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de OvV, geflankeerd door enkele medewerkers. Ik vind het altijd prettig om met ingenieurs aan tafel te zitten.

We hebben gesproken over de constructieve veiligheid met als hoogste doel: géén onveilige bouwwerken meer. Door versnippering en onduidelijkheid van rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, is de constructieve veiligheid de afgelopen jaren behoorlijk in de knel gekomen. We stellen vast dat één constructeur verantwoordelijk moet worden voor het gehele bouwwerk. Deze constructeur moet de constructieve veiligheid kunnen borgen om zo calamiteiten en instortingen te voorkomen. We noemen hem de coördinerend constructeur nieuwe stijl.

Dit is een grote systeemwijziging. De coördinerend constructeur nieuwe stijl wordt het eerste aanspreekpunt voor het geheel, van ontwerp tot detailuitwerking, van de hoofddraagconstructie, de bouwkundige constructies en de hulpconstructies. Hij wordt via zijn toetsende rol resultaatverantwoordelijk.

Naast het verzwaren van zijn rol, zal de positie van de constructeur nieuwe stijl versterkt moeten worden. Gekwalificeerde constructeurs zullen worden ingeschakeld en een mandaat krijgen. Er zullen relevante eisen gesteld worden aan zijn kennis en competenties en hij zal in staat moeten zijn om professionele tegenspraak te geven. De kwalificaties moeten worden geborgd door certificatie en/of registratie. Er wordt gedacht aan het Constructeursregister.

De constructeur nieuwe stijl wordt een professional, van wie de deskundigheid geborgd is en die zal optreden als het nodig is. De constructeur nieuwe stijl kan naast blaffen ook bijten!

Reacties

Rob Plug - BubbleDeck International LWC 21 februari 2020 12:57

Wat betekenen alle maatregelen die naar aanleiding van de instorting in Eindhoven zijn ontketend, als deze zijn gebaseerd op aangestuurde conclusies ? Het staat vast dat volgens Professor Wijte, BAM een grote fout heeft gemaakt in februari 2017 door de onderstempeling te vroeg weg te halen. Zijn conclusie: 'BAM heeft mazzel gehad en als de vloer in februari 2017 was ingestort, hadden we een andere oorzaak gehad'. Wat leest u, ja juist , de vloer was in februari 2017 al stuk en de vloer heeft toen al gewaarschuwd, tevergeefs. Minister Ollongren heeft aan de 2e kamer geschreven dat bouwfouten en ontwerpfouten géén onderdeel waren van het onderzoek. Hoezo niet? Doen de 20 erkende bouwfouten uit het zwartboek er niet meer toe. Nee dus. De vloer is volgens Professor Wijte in februari als stuk, oorzaak bekend, de vloer stort 3 maanden later in en dan is er ineens een systeemfout? De voorgenomen maatregelen zijn gebaseerd op foute conclusies en daar is de constructieve veiligheid niet mee gediend. integendeel. Er is een groepering die volledig op de hoogte is van bovengenoemde feiten en die via de kamer en ministerie probeert bouwend Nederland te behoeden voor dwalingen. Zij lopen niet blind achter BAM, TNO, Adviesbureau Hageman en de OVV aan, maar hebben, zeer kritisch, de voorgenomen maatregelen bestudeerd, met de conclusie; het klopt niet! Zij hebben het lef om professioneel tegenspraak te leveren en de trein die op een verkeerd spoor rijdt, te stoppen. Dit ten faveure van de "constructieve Veiligheid".

Willem Dantuma - Dantuma-Wegkamp 20 februari 2020 18:38

De constructeur (welke stijl dan ook) moet wat mij betreft liever maar niet gaan blaffen en bijten: 'Blaffen' levert veelal weinig op en 'bijten' duidt vaak op een slechte opvoeding of een afwijking. Dat gun ik onze beroepsgroep in de toekomst niet! Een nieuwe functie introduceren van coördinator heeft dan ook niet zoveel toegevoegde waarde in de praktijk en lijkt op een wat gemakkelijke papieren oplossing voor dit moment. Ik heb begrepen vanuit de media dat de OvV het allemaal vriendelijk aangehoord heeft, maar nog niet overtuigd is. Ik zou dat ook nog niet zijn..... Ook doorkruist dit de ontwikkelingen vanuit de nieuwe wet kwaliteitsborging, waar we nu juist mee aan het oefenen zijn (als het goed is!) en waarin kwaliteitsborging geregeld is (zowel van ontwerp als uitvoering). In de wet kwaliteitsborging zitten voldoende ingrediënten, risico-gestuurd, om het constructieve ontwerp, maar vooral ook de uitvoering goed te gaan toetsen. De verantwoordelijkheid voor 'iets' zal mijns inziens primair altijd moeten blijven liggen bij de partij die iets ontworpen, berekend of 'gedaan' heeft. Daar ligt primair de kennis en ervaring en moet verantwoordelijkheid genomen kunnen worden! Geborgd moet vervolgens zijn dat de constructeur van het plan (die moet er dus wel zijn!!) er serieus, aantoonbaar (niet alleen een handtekening), met de juiste vakkennis, kritisch en onafhankelijk naar gekeken heeft (4-ogen principe), maar het gedane werk hoeft niet overgedaan te worden (tenzij daar redenen voor zijn). Als uit de controles blijkt dat er mogelijk extra risico's geïntroduceerd worden, moet dit in het kwaliteitsborgingsplan ingebracht (kunnen) worden door de constructeur of afscheid van genomen worden. De opdrachtgever heeft primair natuurlijk ook een belangrijke verantwoordelijkheid in het contracteren van partijen en het formuleren/uitschrijven van opdrachten, maar daar moeten we onszelf niet achter verschuilen, want daar zijn we immers zelf bij en als constructeur heb je natuurlijk altijd een grote verantwoordelijkheid, omdat het gaat over het aspect 'Veiligheid'. De constructeur van tegenwoordig kan natuurlijk allang niet meer de 'grijze muis' van voorheen zijn, maar is tegenwoordig een goed opgeleide specialist/professional, die overzicht kan houden op het complexe samenspel en samenstel van elementen die tot een bouwwerk leiden. Ik had het beter gevonden als veel meer en nadrukkelijker was aangesloten op het wettelijk kader dat er nu al staat aan te komen en kijken hoe dat eventueel nog verder verbeterd zou kunnen worden op onderdelen.

Ernst de Beaufort - De Beaufort Bouwadvies BV 18 februari 2020 16:13

Dit artikel roept veel vragen op. Waarom bijvoorbeeld nou nóg meer kwaliteitsborging, certificering en registratie? Heeft kwaliteitsborging ooit enig effect gehad op kwaliteit en hert voorkomen van schade? Waren niet alle partijen bij de instorting van de parkeergarage in Eindhoven van voor tot achter en van boven tot onder gecertificieerd? Nee, certificering zorgt voor documenten met goed vastgelegde documentnummer en een hele gezonde certificatenindustrie. Deskundigheid en ervaring van de constructeur worden er geen jota mee bevorderd. En wat lees ik, wordt de constructeur via zijn toetsende rol resultaatverantwoordelijk? Dat is maar heel erg de vraag: een constructeur toetst of hij ontwerpt, maar een toetser is niet en zal nooit verantwoordelijk zijn voor werk van ontwerpers. Als een klant met mij verder wil in de uitvoeringsfase op basis van een ontwerp van een andere constructeur dan weiger ik, daar ga ik me niet aan branden. En deelontwerpen in de uitvoering, zoals detailberekeningen van prefab-elementen, moet de hoofdconstructeur daar dan ook verantwoordelijkheid voor nemen? Moet ik verantwoordelijkheid overnemen van VBI voor de berekening van kanaalplaten? Dat zie ik op hele grote juridische bezwaren stuiten. Misschien moeten we gewoon meer constructeurs opleiden, meester-gezel-werkstructuren maken om jonge constructeurs snel ervaring op te laten doen en aannemers niet opschepen met half uitgeklede ontwerpen die ze dan zelf nog eens verder moeten uitwerken. En laten we de computer ook gewoon eruit gooien en vooral dat hele heilloze BIM-circus. Als iets het inzicht in draagconstructies volledig verpest is het wel zo'n mega-ingewikkelde BIM-tekening waar je niets meer ziet van de constructie. Wachten we even de software-ontwikkelingen af totdat we weer leesbare tekeningen kunnen maken.

Pieter Meulendijks - Hoffmanngroep 15 februari 2020 17:48

Volgens mij leidt dit alleen maar tot meer ergernissen, meer kosten en onwerkbare situaties op de bouw. Een coördinator okey, maar eerst maar eens zorgen, dat de constructeur weer constructeur wordt en géén boekhouder.

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren