Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Deskundigheid

Blog Paul Rijpstra, VNconstructeurs

Het voorpaginanieuws van de Cobouw van 13 maart, 'Bizarre wending in bollenvloerendossier: inspectie en versterking onnodig', dreunt tot de dag van vandaag nog na. Daags na het verschijnen van het nieuwsbericht in de Cobouw werd er gebeld, gemaild, ge-appt om het nieuwsbericht te duiden of te verklaren. Landelijke media, zoals het Algemeen Dagblad en het Financieel Dagblad, hebben het nieuwsbericht opgepakt en gepubliceerd. Veel eigenaren van gebouwen met een verdachte breedplaatvloer zijn ongerust en met dit nieuws is hun ongerustheid alleen maar toegenomen.

Ik ben eens gaan nadenken over wat er nu precies is gebeurd en heb het artikel nogmaals gelezen. Er worden diverse uitspraken gedaan en allerlei mensen aangehaald, maar er wordt in feite niets gezegd wat een relevant ander licht op het breedplaatdossier laat schijnen. Verwezen wordt naar een bijeenkomst van de klankbordgroep Breedplaten van donderdag 12 maart 2020. Inmiddels heeft het Ministerie van BZK een reactie gegeven in de vorm van beantwoording van Kamervragen naar aanleiding van het Cobouw-artikel. Het bericht in Cobouw over een ‘rigoureuze koerswijziging’ en ‘nieuw onderzoek’ wordt niet herkend.

Vreemder is nog dat hetgeen beweerd wordt op geen enkele wijze onderbouwd is. Als je al stevige uitspraken doet, dan is het normaal dat je deze onderbouwt. Ik zie een parallel met de soms vreemde uitspraken van de huidige president van de Verenigde Staten. En wil je dat: met hem vergeleken worden?

Een tweede parallel zie ik in de huidige coronacrisis. We zitten er nu middenin en de regering volgt nauwgezet wat deskundigen haar aangeven. Er wordt niet getwijfeld aan de voorgestelde maatregelen en de maatregelen zijn onderbouwd. Ik zie Jaap van Dissel regelmatig op tv geduldig uitleggen wat de situatie is, wat onderzoeken tot dat moment hebben opgeleverd en welke maatregelen het beste genomen kunnen worden.

Volgens mij kunnen en moeten we vertrouwen op het oordeel van deskundigen. Laten we luisteren naar de Jaap van Dissels van ons vakgebied: de deskundigen van onze gerenommeerde universiteiten en onderzoeksinstellingen.

Reacties

Rob Plug - BubbleDeck International LWC. B.V. 12 mei 2020 15:15

Deskundigheid wordt verkregen door feitenkennis en niet door veronderstellingen of het klakkeloos overnemen van conclusies die aan alle kanten rammelen. Kennis kan worden vergroot door onderzoek, het luisteren naar professionele tegenspraak en het laten meewegen van alle, maar dan ook alle facetten, hoe klein ook, die naar de werkelijke oorzaak kunnen leiden. Het onderhavige geval waar de voorzitter van VNconstructeurs op doelt (parkeergarage Eindhoven) is zo'n zaak waarbij aan een éénmaal ingenomen standpunt onwrikbaar wordt vastgehouden. De conclusie m.b.t. de oorzaak van de instorting in Eindhoven was al snel opgesteld, waarschijnlijk zelfs al vóór de instorting, en werd (niet openbaar) gepresenteerd door BAM in een rapport op 8 juni 2017, slechts 12 dagen na de instorting. Deze 'snelle' conclusie bleek later ook de conclusie te zijn van zowel Adviesbureau Hageman (Simon Wijte), TNO en de Onderzoeksraad. Simon Wijte heeft eerder verklaard dat 'BAM in februari 2017 een grote fout heeft gemaakt door de stempels te vroeg weg te halen. De vloer was toen al stuk en BAM heeft mazzel gehad dat de vloer toen niet is ingestort. Als dat het geval was geweest, hadden we een andere oorzaak gehad.' Hoe is het mogelijk dat BAM 3 maanden later het 'voegdetail' aanwijst als hoofdoorzaak van de instorting en nog eens 4 maanden later Wijte dit overneemt, waarna vervolgens het merendeel van de deskundigen, deze conclusie van de foute voeg zonder enige vorm van kritiek overneemt en aanneemt als de waarheid en niets dan de waarheid. Alle bewijzen dat de in 2017 vastgestelde conclusie in de praktijk wordt gelogenstraft, doen er niet meer toe. De ontstane situatie in de breedplaatvloerenproblematiek lijkt op een confirmation bias, zoals de wetenschap het noemt, waarvan hieronder een geciteerd voorbeeld van Robert Dobelli, een Zwitsers filosoof: 'De raad van commissarissen besluit tot een nieuwe strategie. Alle tekenen die op het succes ervan duiden worden uitvoerig gevierd. Aanwijzingen voor het tegendeel worden of helemaal niet opgemerkt of resoluut afgedaan als een speciaal geval of een onvoorziene moeilijkheid. De raad van commissarissen is blind voor disconfirming evidence'. Het is ook een gegeven, dat er grote commerciële belangen meespelen in bovengenoemde kwestie, hetgeen wordt bevestigd door bestuurslid Maurice Hermens van VNconstructeurs met zijn uitspraak 'het merendeel van de constructeurs besteedt zo'n 75% van hun tijd aan de breedplaatvloerenproblematiek'. Bovendien zijn fabrikanten van bevestigingstechnieken en de applicateurs een volledige industrietak voor vloerversterkingen aan het ontwikkelen. Dat ondergetekende niet serieus wordt genomen, vooruit, dat kan hij nog wel billijken, maar dat TNO en de Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw worden weggezet, is wel opmerkelijk te noemen. De bewering dat er geen onderbouwing is voor de tegengeluiden doet vermoeden dat de auteur van de column "Deskundigheid" zich in de afgelopen jaren niet heeft verdiept in deze materie en alle vormen van degelijke onderbouwingen niet heeft gelezen of niet heeft willen lezen. Enige zelfreflectie was in de blog van Paul Rijpstra wel op zijn plaats geweest. Rob Plug

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren