Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Nieuwe richtlijn Borging constructieve veiligheid in de infra

7 september 2023

De Vakgroep Ingenieursbureau Bouwondernemingen (VIB) van Bouwend Nederland heeft een richtlijn opgesteld die zich specifiek richt op de constructieve veiligheid in de infrasector: de richtlijn Borging constructieve veiligheid in de infra. Deze is toegespitst op de verantwoordelijkheden en reikwijdte die in de infra gebruikelijk zijn. De definities voor rollen zijn conform het programma Veiligheid in de Bouw.

Incidenten of bijna-incidenten met bouwconstructies komen helaas nog steeds voor. Dat is ook de reden dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek heeft gedaan naar een aantal van dit soort (bijna-)incidenten. Een van de initiatieven om dit te verbeteren is het programma ‘Veiligheid in de bouw’.

Dit programma, een samenwerking van Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de bouw, de Governance Code Veiligheid in de Bouw, VNconstructeurs en Koninklijke NLingenieurs, moet de integrale veiligheid in de volle breedte van de ontwerp-, bouw- en technieksector structureel vergroten. VIB heeft in dit programma een bijdrage geleverd met de werkgroep Borgen constructieve veiligheid.

Naast dit programma zijn er inmiddels verschillende andere initiatieven die bijdragen aan het waarborgen van de constructieve veiligheid. Voorbeelden zijn het KennisPortaal Constructieve Veiligheid (KPCV) en BRL 5022 ('Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO-procescertificaat voor de engineering van bouwwerken door de coördinerend constructeur').

De ontwikkelde visie binnen het Programma Veiligheid in de Bouw en de genoemde richtlijnen gaan echter vooral over de woning- en utiliteitsbouw (B&U-sector). Ze zijn niet één op één toepasbaar in de infrasector. Daarom heeft de G6 (zie kader) een richtlijn ontwikkeld die zich specifiek richt op de constructieve veiligheid in de infrasector: de richtlijn Borging constructieve veiligheid in de infra.

Richtlijn op hoofdlijnen

Deze nieuwe richtlijn bevat de essentie van het borgen van de constructieve veiligheid bij infraprojecten, vanuit het perspectief van de ontwerpend aannemer. De focus ligt op de controle en de eindverantwoordelijkheid voor de constructieve veiligheid, vanaf de ontwerpfase tot en met realisatie. Het is een richtlijn op hoofdlijnen. Dat betekent dat niet iedere situatie of uitzondering er letterlijk in staat. Dat is ook niet nodig, want het gaat er om dat partijen bij afwijkende situaties in de geest van de richtlijn werken. Hij richt zich primair op D&C-projecten in de infra (waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor een groot deel van het ontwerp). Aan overige contractvormen besteedt de richtlijn summier aandacht.

Richtlijn beschikbaar

De richtlijn Borging constructieve veiligheid in de infra is beschikbaar op de website van Bouwend Nederland.

Over de G6

De G6 is een onafhankelijke taakgroep binnen de Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwondernemingen (VIB) van Bouwend Nederland. In de G6 zijn de ontwerpafdelingen van acht grote zelf-ontwerpende infra-bouwbedrijven vertegenwoordigd. Dit zijn: Ballast Nedam, BAM, Boskalis, Dura Vermeer, Hochtief, Heijmans, Mobilis, Van Hattum en Blankevoort. De G6 streeft ernaar om bij te dragen aan duidelijke normen en richtlijnen in de infra die voor de bouwpraktijk goed bruikbaar zijn. Ook draagt de G6 bij aan onderlinge kennisdeling.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren