Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Manifest moet leiden tot meer veiligheid

Borgen van constructieve veiligheid (5) Jacques Linssen - 31 mei 2023

Als voorlopig slotstuk van het programma Veiligheid in de bouw is recent het Manifest Structureel Veiliger opgesteld. Met de ondertekening van dit manifest tonen diverse partijen commitment met de plannen uit het programma. Nu is het tijd voor de implementatie. Dit onder meer van de Coördinerend Constructeur Nieuwe Stijl, met een grotere taak dan voorheen en met meer verantwoordelijkheid.

Artikelenserie 'Borgen constructieve veiligheid'

Dit artikel is het vijfde in de artikelenserie ‘Borgen constructieve veiligheid’ die Cement in samenwerking met VNconstructeurs in 2022 en 2023 publiceert. In de artikelenreeks wordt de manier belicht waarop procesverbeteringen moeten leiden tot meer constructieve veiligheid. De artikelen zijn online te raadplegen op www.cementonline.nl/serie-borgen-constructieve-veiligheid.

In het kort

  • Na een intensief traject heeft het verbeterprogramma ‘Veiligheid in de Bouw’ geleid tot het Manifest Structureel Veiliger
  • Het manifest bevat drie hoofdpunten: Regie op veiligheid, Borgen constructieve veiligheid en Versterken lerend vermogen
  • Hoewel alle drie betrekking hebben op de hele keten, springt er voor constructeurs één punt uit: Borgen constructieve veiligheid
  • Centraal in de aanpak staat dat er in iedere fase slechts één constructeur eindverantwoordelijk is voor de constructieve veiligheid
  • De rol van de Coördinerend Constructeur wordt aanzienlijk versterkt
  • De Coördinerend Constructeur krijgt ook mandaat richting deelconstructeurs die onder zijn eindverantwoordelijkheid vallen
  • De versterkte rol van de Coördinerend Constructeur leidt tot een verschuiving van een inspanningsverplichting naar een resultaatverplichting
  • Bij de nieuwe taken en verantwoordelijkheden horen competentie-eisen voor de organisatie die de eindverantwoordelijke rol op zich neemt
  • Het is nodig dat veiligheidsrisico’s tijdig worden gesignaleerd en dat ‘niet pluis’-gevoelens worden geuit

Na de instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport in 2017 trok de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) aan de bel. De conclusie in het OVV-rapport ‘Bouwen aan constructieve veiligheid’ uit 2018 was helder: de gezamenlijke aandacht voor constructieve veiligheid is onvoldoende en niemand in de keten neemt de verantwoordelijkheid. De OVV kwam met een oproep aan de sector: maak het ontwerpen, bouwen, overdragen en gebruiken van bouwwerken structureel veiliger. Deze oproep was concreet gericht aan vier organisaties: de kerngroep Governance Code Veiligheid in de Bouw, het Opdrachtgeversforum in de bouw, Koninklijke Bouwend Nederland en VNconstructeurs.

Na dit serieuze signaal verenigden deze vier organisaties zich, samen met Koninklijke NLingenieurs, wat resulteerde in een gezamenlijk verbeterprogramma ‘Veiligheid in de Bouw’. Daaruit sprak een duidelijke ambitie: geen onveilige bouwwerken of instortingen meer en geen dodelijke ongevallen of ongevallen met ernstig letsel.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren