Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Ervaringen met BRL 5022

Input vanuit pilotprojecten voor herziening BRL 5022 voor de engineering van bouwwerken in de woning- en utiliteitsbouw door de coördinerend constructeur Evert Smit - 4 juli 2022

BRL 5022, de beoordelingsrichtlijn over de coördinerend constructeur, kan een belangrijke rol gaan vervullen bij een betere borging van constructieve veiligheid. Deze BRL is op 27 april 2021 bindend verklaard. Aansluitend zijn twee pilotprojecten gestart: één bij een grote aannemer en één bij een middelgroot ingenieursbureau. De BRL, die aanvankelijk 'op de tekentafel' tot stand is gekomen, zal op grond van de in deze projecten opgedane ervaringen worden bijgewerkt voor een betere afstemming op de engineeringspraktijk. Een blik op de ervaringen tot nu toe en de aandachtspunten voor verdere uitwerking.

Artikelenserie 'Borgen constructieve veiligheid'

Dit artikel is het derde in de artikelenserie ‘Borgen constructieve veiligheid’ die Cement in samenwerking met VNconstructeurs in 2022 en 2023 publiceert. In de artikelenreeks wordt de manier belicht waarop procesverbeteringen moeten leiden tot meer constructieve veiligheid. De artikelen zijn online te raadplegen op www.cementonline.nl/serie-borgen-constructieve-veiligheid

Bij het borgen van constructieve veiligheid van een bouwwerk speelt de coördinerend constructeur een belangrijke rol. Om deze rol zo in te richten dat een hoog kwaliteitsniveau van de geleverde engineering wordt geborgd, is de beoordelingsrichtlijn BRL 5022 opgesteld. Op basis van de BRL kunnen ingenieursbureaus een ‘KOMO-dienstencertificaat voor de engineering van bouwwerken in de woning- en utiliteitsbouw door de coördinerend constructeur’ behalen.

De verdere uitwerking van de BRL wordt afgestemd op alle andere relevante ontwikkelingen en systemen die van belang zijn voor de kwaliteitsboring van de engineering. Dat zijn bijvoorbeeld:

  • De coördinerend constructeur ‘nieuw stijl’
  • DNR-STB: het lopende wijzigingsproces
  • Het Constructeursregister
  • Het Kennisportaal Constructieve Veiligheid
  • De Wet kwaliteitsborging

Naast het voeren van dezelfde terminologie zijn nog lopende, maar zinvolle ontwikkelingen alvast in de BRL opgenomen. Een voorbeeld is de BRL-eis dat het overdrachtsdossier DO-TO (Definitief Ontwerp – Technisch Ontwerp) ook de constructieve ontwerpberekeningen moet bevatten.

Om BRL 5022 aan te laten sluiten bij de plannen voor een coördinerend constructeur 'nieuwe stijl', is er bij het opstellen nadrukkelijk rekening mee gehouden

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren