Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Surfpool in hartje Rotterdam

Bijzondere bouwtechnieken voor Rotterdamse surfgracht RiF010 Ruud Arkesteijn, Frouwko Wisman - 16 mei 2024

Rotterdam heeft een wereldprimeur: een outdoor surflocatie midden in de stad. Het project RiF010 is een surfpool in een ongebruikt deel van de Steigersgracht tussen de Koopgoot en de Markthal. Het was de winnende inbreng van het stadsinitiatief in 2014. Mede door de complexiteit midden in het centrum heeft de uitvoering even op zich laten wachten, maar de bouw nadert nu zijn einde. Voor de realisatie van het project zijn een aantal bijzondere bouwtechnieken toegepast.

In het kort

  • De surfpool wordt 130 m lang en 21 m breed en wordt gerealiseerd in de bestaande Steigersgracht
  • Voor een goede surfervaring is het van belang om de maximale breedte binnen de gracht te benutten
  • Behoud en schadebeheersing van bestaande metselwerkkades vragen om een natte bouwwijze waarbij het water tijdelijk wordt opgezet
  • Een gesloten U-bak met onderwaterbeton en stalen damwanden bleek de enige beheersbare bouwtechniek voor de bouwkuip
  • De lopende golf wordt gegenereerd vanuit een stijgend en dalend waterpeil door onder- en overdruk in de golfslagkamers
  • De maatgevende belastingsituatie in de golfslagkamers doet zich voor tijdens de afwisseling van fasen
  • Voor de onderwaterbetonvloer zijn drie principes gecombineerd: een traditionele bouwwijze, een geïntegreerde staalvezelversterkte vloer en een definitieve onderwaterbetonvloer
  • De voornaamste uitdaging voor de SVOWB-vloer lag in het beheersen van het risico op krimpscheurvorming en de toetsing op vermoeiing
  • Voor de SVOWB-vloer is gebruikgemaakt van de conceptuele ontwerpaanpak vanuit ‘CROW-commissie Definitieve onderwaterbetonvloeren’
  • Kritisch in het ontwerp zijn de buigende momenten in de wand-vloerkoppeling

Projectgegevens

Project: RiF010
Opdrachtgever: Stichting RiF010
Contractvorm: D&B
Architect: Morfis Architecture & Urbanism
Hoofdaannemer: Mobilis
Constructeur: Mobilis, WSP
Ontwerp surfpool: Surf Loch
Installaties (incl. golfinstallatie): Hellebrekers
Leverancier(s): Bekaert, Dyckerhoff Basal
Opleverdatum: juli 2024

De surfpool wordt 130 m lang en 21 m breed en wordt gerealiseerd in de bestaande Steigersgracht. In de gracht wordt een bassin gecreëerd dat de surfpool scheidt van de gracht zelf. Het bassin loopt van een diepe zijde naar een ondiepe zijde en eindigt in een strand. Aan de andere zijde worden vanuit een golfkelder golven tot 1,5 m opgewekt. In de surfpool worden zogenoemde riffen aangelegd ten behoeve van het breken van de golven, zodat er kan worden gesurft. Deze riffen, met lokaal steile hellingen, worden gevormd door een profileringsvloer. Naast de pool en de kelder omvat het project ook een onderkelderd paviljoen (fig. 2). Daarop wordt in dit artikel niet ingegaan.

Monumentale kademuren

De Steigersgracht wordt omringd door monumentale metselwerk kademuren. Deze kades (gebouwd in 1942) zijn gefundeerd op houten palen, waarvan de helft met een schoorstand van maar liefst 3:1. De kademuren en funderingspalen moeten tijdens de bouw intact blijven en mogen geen deel uitmaken van de definitieve constructie. Ook de golven mogen geen direct effect hebben op de kades. Daarnaast is in de watervergunning gesteld dat het waterpeil in de surfpool afzonderlijk regelbaar moet zijn ten behoeve van compensatie van waterbuffering. Er is dus een omhullende constructie nodig om de surfpool af te schermen van de gracht en kades.

Voor een goede surfervaring is het van belang om de maximale breedte binnen de gracht te benutten. Bovendien is er, vanuit architectonisch oogpunt, de wens om het te doen lijken alsof de golven ‘door de gracht rollen’ met een waterpeil gelijk aan het grachtpeil (NAP -1,0 m). De constructie moet dus onopvallend zijn.

In het diepe deel van de surfpool wordt een waterdiepte van 3 m gevraagd. Dit resulteert in een ontgravingsdiepte tot circa 2 m onder de vloer van de metselwerk kades. Naast bescherming van de kades spelen ook het voorkomen van omgevingshinder en bescherming van kastanjebomen op de kade een belangrijke rol in de keuze van de toegepaste bouwtechnieken.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren