Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Mogelijkheden en aandachtspunten voor het versterken van constructies

Versterken van bestaande betonconstructies (1) Antony van Middelkoop - 21 juni 2022

In de afgelopen decennia zijn er ontelbare betonconstructies gerealiseerd. Als gevolg van bouwfouten, aantasting, belastingverhoging, functiewijzing of aanpassing van het statische systeem, komt het regelmatig voor dat deze bouwwerken niet meer voldoen aan huidige normen of wensen. Slopen en nieuwbouw is vaak onnodig omdat met (relatief eenvoudige) versterkingsmaatregelen de constructie weer jaren mee kan. Wat zijn daarbij de mogelijkheden en waar moet rekening mee worden gehouden?

In het kort

 • Als gevolg van gewijzigd gebruik, aantasting of schade aan de constructie kunnen versterkingsmaatregelen nodig zijn.
 • Voor het bepalen van de noodzaak en omvang van versterkingsmaatregelen moeten de verschillende karakteristieken van de constructie bekend zijn.
 • De haalbaarheid van versterkingsoplossingen wordt niet alleen bepaald door de constructieve prestaties, maar ook door bereikbaarheid, hanteerbaarheid, functionaliteit, esthetica en (niet hebben van) inpassingshoogte.
 • Mogelijke versterkingsmethodieken zijn onderslagbalken, stalen strippen, overlagingen, koolstoflijmwapening en geheugenstaal.
 • De capaciteit van de koolstoflijmwapening wordt hoofdzakelijk bepaald door de weerstand tegen onthechting van het aanhechtvlak lijm-beton.
 • Versterken met passieve koolstoflijmwapening kan tot met een factor 1,5 à 1,7, zonder brandwerende bescherming.
 • De bijzondere belastingcombinatie voor brand moet bij koolstoflijmwapening opneembaar zijn door de onversterkte constructie.
 • In 2021 is de derde herziene uitgave van CROW-CUR Aanbeveling 91 uitgekomen.
 • Koolstofwapening kent een veel breder toepassingsgebied dan alleen uitwendig gelijmde koolstofstrippen.

Artikelenserie over versterken

Dit is het eerste deel in een drieluik dat ingaat op het versterken van bestaande betonconstructies. Dit eerste artikel gaat over mogelijkheden en aandachtspunten voor het versterken van constructies. Het tweede en derde artikel gaan aan de hand van een project in op twee nieuwe ontwikkelingen voor het versterken en verstijven van betonconstructies: voorgespannen koolstoflijmwapening en voorspannen met ‘geheugenstaal’.

Zoveel mensen, zoveel wensen, ook als het gaat om gebouwen en infrastructuur. Maar mede door beperkt stikstofbudget en de noodzaak CO2-uitstoot te beperken, is het onverantwoord om in al deze wensen te voorzien door alleen nieuwbouw te plegen. Van veel bestaande (beton)constructies is de technische levensduur nog lang niet verstreken. Als gevolg van gewijzigd gebruik of gewenste aanpassing kan het wel nodig zijn om (versterkings)maatregelen te nemen. Een andere situatie waarbij versterkingsmaatregelen nodig kunnen zijn, is wanneer aantasting of schade aan de constructie is ontstaan. Ook gaat er tijdens nieuwbouw wel eens iets mis. Het slopen van nieuwe elementen is kostbaar, leidt tot stagnatie van het project en tot verspilling. Zowel bij hergebruik, aantasting, als het oplossen van bouwfouten, zou sloop en vervolgens nieuw bouwen onderaan het keuzelijstje moeten bungelen wanneer versterken van de bestaande constructie ook een oplossing is.

Wanneer gesproken wordt over versterken, blijkt overigens dat niet iedereen het altijd over hetzelfde heeft. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen 1) versterken: het verhogen van de capaciteit, en 2) verstijven: het verhogen van de weerstand tegen vervorming. Beide zijn mogelijk maar het onderscheid is van belang omdat dit mede bepalend is voor de keuze van te nemen maatregel.

Onderzoek

Voor het correct bepalen van de noodzaak en omvang van versterkings- of verstijvingsmaatregelen, moeten verschillende karakteristieken van de constructie bekend zijn. Te denken valt aan:

 • materiaalparameters (zowel beton- als wapeningskwaliteit);
 • aanwezige wapening;
 • al dan niet toegepaste staffeling in de wapening;
 • constructiedikte;
 • dekking op de wapening;
 • statisch systeem.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

Jurgen - Verhoeven 23 juni 2022 19:33

Geachte heer Middelkoop, U heeft een interessant stuk geschreven, graag wil ik uw als expert informeren betreft een nieuwe innovatieve versterkingsmethode genaamd RELAST . Ik ben erg benieuwd wat u van dit systeem vindt . Heeft u interesse hierin dan kan ik u een e-mail sturen met alle relevante informatie . Mijn e-mail adres is als volgt : Jürgen.verhoeven@wurth.nl Ik zie uw bevindingen graag tegemoet . Met vriendelijke groeten, Jurgen Verhoeven Technisch adviseur

ijmwapening wordt geplaatst bij de Nijkerkerbrug, foto: Mourik
x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren