Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Kennis en kunde 1

Het nieuwe jaar is van start gegaan. De oliebollen zijn gezakt en de goede voornemens zijn over en weer gewisseld. Tijd voor bezinning.

Wat is er op uw vakgebied de afgelopen vakantieperiode gebeurd? Wat gebeurt er in Europa? Wat gebeurt er in de politiek? Het zijn vragen die de constructeur zichzelf vaak niet stelt. Maar is dat verstandig? Een blik in enkele zaken die in mijn werk de laatste weken passeren en u ook raken.

Wat stond er in Staatscourant 2016, 71548 van 29 december 2016? Voor u van groot belang. Op 10 januari heeft de redactie van Cement u daarover op Cementonline geïnformeerd. Het is van belang dat elke constructeur het verschil kent tussen bouwen, verbouwen en bestaande bouw. Is dat niet het geval, dan levert dat een probleem op bij de toepassing van de regels. Uit mijn cursuservaringen moet ik echter concluderen dat deze basiskennis lang niet bij een iedereen aanwezig is. Als gevolg van de eerder genoemde Staatscourant, moet u uw palenplannen voor nieuwbouw aanpassen als u de berekeningen heeft gemaakt vóór 01.01.2017, maar de aanvraag omgevingsvergunning nog niet heeft ingediend.

Verder geldt dat de nationale bijlage bij Eurocode 2 (NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016) per 01.11.2016 is gepubliceerd. Moet u die gebruiken bij een aanvraag omgevingsvergunning? Ook daarvoor moet u Staatscourant 2016, 71548 van 29 december 2016 lezen. Maar wie doet dat (voor u)? En waar is die te vinden? Op www.overheid.nl. Als ‘jureut’(kruising tussen een jurist en een techneut) leest u dat deze nationale bijlage niet behoort bij het Bouwbesluit 2012. Bij toepassing daarvan is dus voorzichtigheid geboden.

Wat er verder op de achtergrond gebeurt met de Eurocodes (project Eurocode 2020):

  • Afgelopen november zijn de Project Teams van fase 1 van de herziening van de Eurocodes met hun eerste echte concrete voorstellen gekomen. In mei volgt hiervan een update, die door de CEN/TC 250 subcommittees en werkgroepen beoordeeld zullen worden en van commentaar voorzien. In november 2017 volgt dan de semi-definitieve versie waarop commentaar kan worden gegeven. De Project Teams moeten dit commentaar dan verwerken, wat dan resulteert in het eindproduct in april 2018.
  • Voor fase 2 van de herziening is voor de kerstvakantie de ‘call for tender’ gepubliceerd op www.nen.nl/eurocodes2020. De sluitingsdatum voor inzendingen is 6 februari a.s. Voorzien is dat de Project Teams van deze fase voor de zomervakantie ingesteld zullen zijn en na de zomervakantie met de eerste aanbevelingen voor de evolutie van de Eurocodes zullen komen. Waar fase 1 meer een coördinerend en algemeen karakter heeft, is deze fase 2 meer gericht op specifieke technische aspecten.
  • Belangrijke verbeteringen voor de Eurocodes zijn nu al zichtbaar: de gevolgklassen worden gelijkgetrokken tussen NEN-EN 1990, NEN-EN 1991-1-7 en NEN-EN 1998. Gevolgklassen 1 en 2 worden in een ‘upper’ en een ‘lower’ (CC1A/1B, CC2A/2B) onderverdeeld. De voorbeelden van de indelingen van bouwwerken in gevolgklassen, zoals Nederland die in Tabel NB.21 van NEN-EN 1990/NB en andere landen op een soortgelijke manier hebben opgenomen, worden waarschijnlijk opgenomen in een aanpasbare informatieve bijlage (NDP).

Het is nodig om alert te zijn op de economische en maatschappelijke gevolgen van dit project. Er moet worden nagedacht hoe de enorme hoeveelheid informatie die uit dit werk op ons afkomt (en onder andere tot doel heeft het gebruiksgemak voor de eindgebruiker te verbeteren en het aantal NDP’s te reduceren) goed en tijdig voor de Nederlandse situatie kan worden beoordeeld. Uiteindelijk moet voor de Nederlandse eindgebruiker en belanghebbende deze herziene normenserie over enkele jaren al bruikbaar zijn in de praktijk. Om dit beoordelen goed te doen is veel tijd en geld nodig. Als we er echter geen tijd in steken, hebben we de uitkomsten en de gevolgen met z’n allen te accepteren.

En dan de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ en uw aansprakelijkheid voor uw dagelijkse adviezen. Hou de berichtgeving uit de Tweede Kamer in de gaten, want zeer binnenkort wordt er ingrijpend over uw doen en laten beslist. Ik zie u ongetwijfeld dan heel snel in de collegebankjes, want dan is het geen vrijheid blijheid meer, maar wordt echt van u verwacht dat u de regelgeving tot in de puntjes kent.

Reacties

Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren