Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid

Auteursnetwerk

Nico Scholten
Nico Scholten
Nico Scholten
senior adviseur Expertisecentrum Regelgeving Bouw (Stichting)

Nico Scholten treedt sinds de oprichting begin 2005 op als topexpert van de Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw-ERB, gericht op onderwerpen als uitleg, vergunningverlening, conflictbemiddeling, gelijkwaardigheid, normalisatie, innovatieve ontwikkelingen en hoogwaardige advisering omtrent bouwprocesinrichting en de daarmee verbonden kennisontwikkeling en verspreiding.

Gevraagd en ongevraagd geeft ERB overheid en bedrijfsleven advies over de innovatie van het systeem van technische regelgeving en de daarmee beoogde verlaging van de regeldruk in de bouwmarkt. Daartoe werkt ERB nauw samen een pool van algemeen aanvaarde experts.

De dagelijkse adviespraktijk omvat de ondersteuning van alle partijen in het bouwproces bij verschil van interpretatie van de regelgeving waarbij primair wordt geprobeerd het geschil op te lossen zonder juridische interventie.

Meer dan 30 jaar is Scholten intensief betrokken bij de organisatorische, juridische en inhoudelijke ontwikkeling van de Nederlandse Bouwregelgeving.. Hij beschikt niet alleen over brede en diepe kennis over het gehele veld van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en duurzaam bouwen, maar ook over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk.

Hij adviseert de diverse ministeries, het parlement alsmede het georganiseerde bedrijfsleven en de consumenten als het gaat om ontwikkeling en implementatie van het Bouwbesluit, de daaraan verwante regelgeving, alsook over de nationale implementatie van internationale verplichtingen. Als adviseur van het Nederlands Normalisatie-instituut is hij betrokken bij het ontwikkelingsproces van de normbladen die direct en indirect betrekking hebben op de bouwregelgeving. De internationale aansluiting van het normalisatiewerk in de bouw is daarbij van groot belang. In voorkomend geval is hij actief bij de advisering van kandidaat-en nieuwe leden van de EU hoe de "Acquis Communautaire" op het gebied van de Bouw, zoals nu de Construction Products Regulation, in te voeren. Recent is hij betrokken bij de acties van de NL Overheid en het bedrijfsleven verenigd in de Fair Wear Foundation om de arbeidsomstandigheden en de veiligheid van de RMG (ready made garments) industrie in Bangladesh te verbeteren. Ook is hij actief betrokken bij de aardbevingsproblematiek in Noord-Oost Nederland. De verbetering van de kwaliteitsborging in de bouw behoort evenzo tot zijn expertiseterrein.

De heer Scholten promoveerde in 2001 op het onderwerp "Technische en juridische grondslagen van de technische bouwregelgeving -Woningwet en Bouwbesluit". Hij heeft een groot aantal nationale en internationale wetenschappelijke- boeken en publicaties op zijn naam staan, die naast de vele vakpublicaties en het ontwikkelde lesmateriaal zijn intensieve kennisoverdrachtsactiviteiten ondersteunen.

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren