Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

In het verleden behaalde resultaten

"Zo doen we dat altijd" is een uitspraak die ik nogal eens te horen krijg bij de evaluatie van bouwprocessen. De legitimatie daarvan is gestoeld op ervaringen uit het verleden waar bouwprocessen hebben geresulteerd in een oplevering zonder zichtbare schades. Dat is naar de mening van deelnemers aan een workshop over borging van constructieve veiligheid onvoldoende. Zij vinden een meer systematische borging van constructieve veiligheid noodzakelijk.

In oktober 2014 organiseerde het Platform Constructieve Veiligheid een workshop over de borging van constructieve veiligheid met vertegenwoordigers van toonaangevende bouwbedrijven, ingenieursbureaus en opdrachtgevers. Doel was acties te benoemen die kunnen bijdragen aan een volgende stap in de verbetering hiervan. De borging omvat alle organisatorische maatregelen om constructieve veiligheid te bewerkstelligen en, ook achteraf, aan te kunnen tonen (naspeurbaarheid). Succesvolle borging leidt tot het voldoen aan de eisen, minder incidenten en lagere faalkosten in de voorbereiding, de uitvoering en het technisch beheer.

"Zo doen we dat altijd" is meermalen gebleken een slechte leidraad te zijn omdat:

  • niet een professionele borging maar mazzel heeft geleid tot een goede afloop;
  • het resultaat goed lijkt maar onvoldoende is: (nog) niet zichtbare gebreken zijn aanwezig, of de naspeurbaarheid ontbreekt; en
  • omstandigheden veranderen: andere samenwerkingsvormen, contractvormen en samenstelling van teams kunnen nieuwe risico's introduceren.

Uit de discussies in de genoemde workshop blijken samenvattend twee thema's aandacht te vragen. Ten eerste een systematischere borging van de constructieve veiligheid. Dus niet "zo doen we dat altijd" maar "in dit project wordt de borging van constructieve veiligheid georganiseerd op een systematische wijze, met nader gespecificeerde maatregelen". Ten tweede versterking van de communicatie bij overdracht van informatie, in het bijzonder van ontwerp naar detailengineering en uitvoering en vervolgens naar technisch beheer. Acties die inspelen op deze twee thema's worden voorbereid.

Acties kunnen leiden tot hulpmiddelen, bijvoorbeeld in de vorm van best practices. Maar nog belangrijker is verdere cultuurverandering: zich bewust zijn van de risico's en daar naar handelen. Dat geldt voor opdrachtgevers, projectmanagement, constructeurs en uitvoerenden. Constructeurs zijn bij uitstek de deskundigen als het gaat over constructieve veiligheid. Zij moeten zich dan ook uitspreken over noodzakelijke maatregelen en activiteiten voor succesvolle borging, ook al gaat hun primaire interesse wellicht meer naar de techniek dan de organisatie en ook al wordt deze bemoeienis niet altijd gevraagd.

Dik-Gert Mans

Zelfstandig adviseur bij Meged Engineering & Consultancy

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren