Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Goedgekeurd of afgekeurd?

Het beoordelen van bestaande constructies levert nogal eens wat hoofdbrekens op. En als dat leidt tot afkeuren, zonder zichtbare gebreken, gaan op zijn minst de wenkbrauwen van de eigenaar omhoog. Maar soms ook die van de constructeur, zie ook het Cementartikel Zin en onzin van NEN 8700 van Ernst F. de Beaufort. Zijn onze regels nu te streng, hebben we te maken met gebreken of analyseren we niet goed?

Bij nieuwbouw ontwerpen we een constructie, maken een rekenmodel en tonen vervolgens aan dat de constructie voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van sterkte, bruikbaarheid en duurzaamheid. Bij de schematisering en berekening gaat de ervaren constructeur pragmatisch te werk: niet moeilijker maken dan nodig is en zorgen dat je aan de veilige kant zit. Bij bestaande constructies, die voor wat betreft de wettelijke eisen alleen op sterkte behoeven te worden gecontroleerd, ligt het wat lastiger.

Een eenvoudige analyse levert soms, ondanks de verlaagde 'veiligheidsfactoren', niet het gewenste resultaat. Dat dwingt de constructeur na te gaan of hij niet een te simpel rekenmodel heeft gehanteerd. Bij uitkragende gewapend betonnen galerijvloeren blijkt bijvoorbeeld dat punt- en lijnlasten bij een eenvoudige benadering maatgevend zijn, maar bij een meer geavanceerde berekening met vloeilijnen niet maatgevend. Voordat een constructie wordt afgekeurd moet de constructeur dus wel zeker zijn dat hij eruit gehaald heeft wat er inzit.

In de binnenkort te verschijnen aangepaste versie van het protocol galerijvloeren zijn ervaringen opgenomen van de beoordelingen van galerijvloeren van 150 galerijflats. In 30% van de galerijflats werden galerijvloeren afgekeurd door een combinatie van te laag liggende wapening en te zware afwerking; en bij nog eens 10% blijkt (daarnaast) corrosie een reden voor afkeuring. Uitkragend galerijvloeren zijn relatief eenvoudig te schematiseren en te berekenen. Bij monumentale panden met gemetselde constructies, houten kappen e.d. is dat minder eenvoudig.

Samenvattend: het beoordelen van bestande constructies is een uitdaging voor de constructeur. De kunst is de constructie zo goed te schematiseren en analyseren dat er geen onnodige afkeuringen plaatsvinden. Daarbij kan dan, in vergelijking met nieuwbouw, een meer geavanceerde aanpak noodzakelijk zijn. Maar als de constructie echt niet voldoet moeten ook maatregelen worden genomen om de sterkte (weer) op een aanvaardbaar niveau te krijgen.

Dik-Gert Mans

Zelfstandig adviseur bij Meged Engineering & Consultancy

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren