Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Gecertificeerd, dus goed!?

Certificaten van bouwproducten en/of processen zijn er al heel lang. Toch is het imago van certificaten bij constructeurs niet zo erg hoog. Daar liggen twee oorzaken aan ten grondslag. Allereerst de beperkte bijdrage van de afzonderlijke certificaten aan de borging van kwaliteit inclusief constructieve veiligheid. En ten tweede zijn er ervaringen met gecertificeerde producten en/of processen die niet opleverden wat ervan verwacht werd. Reden om eens even stil te staan bij de toekomstige bijdrage van certificatie aan de bouwkwaliteit.

Fijn dat er gecertificeerde betonmortel verkrijgbaar is, maar de tussen- of eindverantwoordelijken voor de bouwkwaliteit zitten nog wel opgescheept met de kwaliteitsbewaking van de verdere verwerking. Wat dat betreft zijn de leveranciers van geprefabriceerde betonproducten al een stuk verder. Die leveren gecertificeerde betonelementen, inclusief engineering. Zij hebben zelfs een prachtige categorie-indeling waarmee kan worden vastgelegd welke mate van engineering de leverancier doet en zijn daarmee een stuk verder dan de andere 'prefab' sector, de staalbranche. Voor 'standaard' bouwwerken moet een certificaat voor het gehele bouwwerk haalbaar zijn. Voor andere bouwwerken is het zaak op te schalen: certificaten die een groter deel van de keten beslaan en op die manier een belangrijker bouwsteen in de kwaliteitsborging kunnen worden.

Voor wat betreft de niet vervulde verwachtingen: het is certificerende instellingen wel toevertrouwd klachten te registeren en te behandelen, evenals het toezicht op klachtenafhandeling bij de certificaathouders. Doorgaans is het aantal klachten laag, fijn voor betrokken leveranciers en fijn voor de certificerende instellingen. Maar geeft deze uitkomst wel een goed beeld van de mening van de directe en indirecte afnemers? Zijn zij echt tevreden of zijn er zaken die formeel geen klacht zijn, maar toch onbevredigend zijn en daarmee schadelijk voor vertrouwen en imago? En in vervolg daarop: wat vinden de afnemers van de inhoud en reikwijdte van het betreffende certificaat?

Samenvattend: certificatie draagt in belangrijke mate bij aan de borging van kwaliteit inclusief constructieve veiligheid, maar tevreden achterover leunen is onverstandig. Er is dringend behoefte aan meer geïntegreerde certificaten: certificaten die een groter deel van de keten beslaan. En verder moet er meer aandacht zijn voor de mening van de directe en indirecte afnemers. Hoe tevreden zijn zij en wat kan er gedaan worden om dat te verhogen? Het zal niet eenvoudig zijn deze veranderingen te bewerkstelligen, maar permanente verbetering, de grondslag van elk kwaliteitssysteem, is noodzakelijk opdat certificatie ook in de toekomst een belangrijke bijdrage blijft leveren aan de bouwkwaliteit.

Dik-Gert Mans

Zelfstandig adviseur bij Meged Engineering & Consultancy

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren