Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Doorpakken!

De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 zijn achter de rug. In veel gemeenten zijn collegeonderhandelingen gaande om tot het beleid voor de komende 4 jaar te komen. In de aanloop naar de verkiezingen zijn enkele prestigieuze nieuwbouwprojecten gesneuveld of uitgesteld (Feyenoord stadion, Kunstencluster Arnhem, bibliotheek Utrecht). In Den Haag werden de plannen van het Spuiforum door enkele partijen nadrukkelijk onderdeel gemaakt van de verkiezingen. Het is goed dat de kiezers zich kunnen uitspreken over wat hun gemeentebestuurders hebben gedaan en gaan doen. Dat is een grondbeginsel van ons democratisch bestel. Maar kan de bouwsector inspelen op het gegeven dat dit nogal eens leidt tot gejojo?

Prijsvragen en voorstudies bewijzen hun dienst voor het verkennen van de mogelijkheden. Als de resultaten duidelijk en betrouwbaar zijn kan een beslissing worden genomen. Bij een traditionele voorbereiding van een nieuwbouw- of renovatieproject worden daarna diverse fasen doorlopen alvorens te komen tot een definitieve bouwopdracht. Elke faseovergang blijkt in de praktijk aanleiding te zijn voor het herhalen van discussies. Zorgvuldigheid is goed en besluitvorming op basis van de helft plus 1 strookt daar niet altijd mee. Maar als er een voldoende meerderheid is, moet ook kunnen worden doorgepakt.

De bouwsector kan hier wat aan doen: op basis van het wensenpakket moeten harde toezeggingen worden gedaan over wat geleverd kan worden en tegen welke prijs: een geïntegreerde design&build aanbieding, eventueel met onderhoud en exploitatie. Aanbieden op basis van een nog niet in detail uitgewerkt ontwerp vereist expertise en samenwerking: expertise om een vast budget neer te leggen op basis van nog weinig gespecificeerde bouwopgaven en samenwerking tussen ontwerpers, adviseurs, bouwers en de opdrachtgever om dit vervolgens waar te maken. Vervolgens kunnen het ontwerp en de uitvoering ook in de tijd worden geïntegreerd zodat er op kortst mogelijke termijn resultaat is. Constructeurs spelen daarbij een sleutelrol: de constructie komt in de uitvoering het eerst aan bod, maar zal zodanig moeten worden ontworpen dat het ruimte geeft aan de nog volgende uitwerkingen van andere disciplines.

Heldere politieke besluitvorming over bouwplannen op basis van betrouwbare gegevens en daarna doorpakken! Door een geïntegreerde aanpak van ontwerp en uitvoering kunnen politieke risico's worden vermeden en zijn resultaten eerder beschikbaar.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren