Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

De Nieuwe Sluis Terneuzen (4)

Ontwerp van de brugkelders Florentijn de Beukelaer, Arjan van der Giessen, Ronnie de Rooij, Emile van Doorn - 5 oktober 2023

In het sluizencomplex in Terneuzen, dat toegang biedt tot de havens in Gent en Terneuzen, wordt momenteel gebouwd aan een nieuwe sluis. Deze zogeheten 'Nieuwe Sluis Terneuzen' wordt na de Zeesluis IJmuiden de grootste sluis van Nederland. Dit vierde en laatste artikel in een serie over dit project, gaat over het ontwerp van de brugkelders en de aanpak van de wapeningsbepaling.

In het kort

  • In de sluishoofden is een betonnen brugkelder met stalen basculebrug geïntegreerd
  • De basculebrug draait met de stalen hoofdliggers in sleuven van het brugkelderdek
  • De hoofddraaipunten zijn opgelegd op een betonnen middenconsole en twee betonnen wandconsoles
  • Om te anticiperen op mogelijke zettingen zijn uitgebreide zettingsberekeningen gemaakt in D-Settlement en Plaxis 2D
  • Er zijn veel raakvlakken tussen de disciplines die allemaal zorgvuldig zijn afgestemd
  • De wapening voor de brugkelder is op een slimme manier bepaald, onder meer via een VBA code in Excel, om tot een optimale hoeveelheid wapeningsstaal te komen.
  • De samenwerking tussen de consoles en het bordes is geanalyseerd met verschillende type EEM modellen (2D elementen) en een vakwerkmodel
  • De totale afdracht van de krachten uit de hoofddraaipunten en de cilinders wordt bepaald met een SCIA-model waarin de reacties uit de basculebrug als belastingen zijn ingevoerd

Artikelenserie

Dit artikel is het vierde en laatste deel in een serie over de Nieuwe Sluis Terneuzen. In het eerste artikel is het ontwerp, de fasering en de bouwmethode van de sluis op hoofdlijnen toegelicht. Het tweede artikel gaat over het ontwerp van de sluiskolk. Het derde artikel zoomt in op het ontwerp van de sluishoofden.

Buiten deze serie om is ook een artikel over de bodemroosters verschenen: ‘Ontwerp en afzinken bodemroosters’.

Projectgegevens

Project: Nieuwe Sluis Terneuzen
Opdrachtgever: Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (een samenwerkingsverband tussen het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Vlaamse Departement van Mobiliteit en Openbare Werken)
Opdrachtnemer: Consortium Sassevaart (een samenwerking van BAM, DEME, Stadsbader Contractors, Van Laere en Equans)
Integraal ontwerp: BAM Infraconsult, DIMCO, Equans, Van Laere en Dredging International ondersteund door onder andere Arcadis, IV Infra, Fugro en Royal HaskoningDHV

In beide sluishoofden van de Nieuwe Sluis Terneuzen, zowel bij het buitenhoofd aan de Westerscheldezijde als bij het binnenhoofd aan de kanaalzijde, is een stalen basculebrug geïntegreerd (fig. 2). Deze biedt de mogelijkheid om wegverkeer over de sluis te laten passeren. Onderdeel van de brug is een brugkelder aan de oostzijde, vlak naast de deurkassen (fig. 3). Deze brugkelder biedt ruimte aan het contragewicht en het bewegingswerk, en fungeert tevens als fundering. Aan de westzijde bevindt zich het landhoofd, dat is geïntegreerd in de mond van de inlaatconstructie.

Een belangrijk verschil tussen de beide brugkelders is dat de brugkelder voor het buitenhoofd buiten de buitenste sluisdeuren ligt en deel uitmaakt van de primaire waterkering, en de brugkelder voor het binnenhoofd zich binnen de primaire waterkering bevindt. Het niveau van de bovenzijde van de brugkelder van het buitenhoofd is dan ook 2,0 m hoger (niveau primaire kering is NAP +9,5 m). Op deze brugkelder zijn waterstanden beschouwd waarvan de peilen circa 12,0 m kunnen verschillen. Voor de brugkelder van het binnenhoofd is dit verschil tussen maximale en minimale waterstand veel minder (1,0 m). De staalconstructie van de basculebrug is exact hetzelfde voor het buitenhoofd als het binnenhoofd. Alleen de wegindeling op de dekken van de voet- en fietspaden is iets anders.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren