Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

De Nieuwe Sluis Terneuzen (2)

Ontwerp van de sluiskolk Martin de Graaf, Marc Bool, Paul Wernsen, John Snepvangers - 14 juni 2023

In het sluizencomplex in Terneuzen, dat toegang biedt tot de havens in Gent en Terneuzen, wordt momenteel gebouwd aan een nieuwe sluis, de zogeheten 'Nieuwe Sluis Terneuzen'. In het vorige artikel in deze serie (Cement 2021/2) hebben we kennisgemaakt met de bouwmethode en fasering, in dit artikel wordt ingezoomd op het ontwerp van de sluiskolk.

Projectgegevens

Project: Nieuwe Sluis Terneuzen
Opdrachtgever: Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (een samenwerkingsverband tussen het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Vlaamse Departement van Mobiliteit en Openbare Werken)
Opdrachtnemer: Consortium Sassevaart (een samenwerking van BAM, DEME, Stadsbader Contractors, Van Laere en Equans)
Integraal ontwerp: BAM Infraconsult, DEME Infra, Equans, Van Laere en Dredging International ondersteund door onder andere Arcadis, IV Infra, Fugro en Royal HaskoningDHV

Artikelenserie

Dit artikel is het tweede deel in een serie van vier over de Nieuwe Sluis Terneuzen. In het eerste artikel is het ontwerp, de fasering en de bouwmethode van de sluis op hoofdlijnen toegelicht. Het derde artikel gaat over de betonnen sluishoofden en het ontwerp van de deurkassen. Ten slotte zoomt het vierde artikel in op de betonconstructie van de brugkelder van de basculebrug.
Buiten deze serie om is ook een artikel over de bodemroosters van de Nieuwe Sluis Terneuzen verschenen: ‘Ontwerp en afzinken bodemroosters’.

In het kort

  • De sluiskolk bestaat uit twee kolkwanden, met in een daarvan geïntegreerd een nivelleerkanaal, en daarnaast een kolkbodem met bodemroosters
  • De westelijke wand fungeerde ook als de grondkerende wand en is uitgevoerd als diepwand
  • Vóór de grondkerende wand is een wand combiwand geplaatst, waarmee een koker voor het nivelleerkanaal ontstond
  • De oostelijke kolkwand is uitgevoerd in de vorm van een combiwand
  • De legankers zijn door middel van een ankerscherm van damwandplanken verankerd in de grond
  • Het onderwaterbeton van de sluiskolk is ongewapend en niet verankerd, en daarom maar beperkt in staat om opwaartse belastingen op te nemen
  • Om de opwaartse druk onder de vloer te beperken, zijn meer dan vijftig bodemperforaties toegepast
  • De bodemroosters zijn gemaakt in een tijdelijk bouwdok in een bouwkuip in de (destijds) nog niet ontgraven sluiskolk
  • Om de bodemroosters tijdelijk te laten drijven, is gebruikgemaakt van een iets lichter betonmengsel dan normaal
  • De afzinkoperatie leek op die van een zinktunnel, met dat verschil dat er geen elementen aan elkaar gekoppeld hoefden te worden en er geen transport over open water nodig was

De sluiskolk van de Nieuwe Sluis Terneuzen verbindt de twee sluishoofden met elkaar en biedt ruimte aan schepen tijdens het schutproces (fig. 2). De sluiskolk bestaat grofweg uit de volgende onderdelen: een oostelijk gelegen kolkwand en parallel hieraan een westelijke kolkwand met hierin geïntegreerd een nivelleerkanaal en een kolkbodem (bestaande uit een onderwaterbetonvloer). De vloer is voorzien van nivelleervoorzieningen in de vorm van bodemdoorlaten, meestal bodemroosters genoemd vanwege de vele ronde doorstroomopeningen in de bovenplaat.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

Foto: P. Vanhopplinus
De kolk van de Nieuwe Sluis Terneuzen in aanbouw (foto: P. Vanhopplinus)
bekijk ook
x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren