Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Circulair tenzij

Closing the Loop realiseert nieuw viaduct in A76 met bestaande elementen Wouter van den Berg, Frank Sengers, Anne van Rossum - 8 december 2022

Een van de drie geselecteerde partijen uit de Strategic Business Innovation Research (SBIR) Circulaire Viaducten van Rijkswaterstaat is Closing The Loop. Dit consortium onderzocht of het mogelijk is een nieuw viaduct in de A76 te realiseren met bestaande elementen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van twee bestaande viaducten: viaduct Daelderweg in de A76 en het Karel Keizerviaduct in de A9. Alle lichten staan momenteel op groen.

In het kort

 • Voor het SBIR-project maakt Closing the Loop gebruik van een gastproject: viaduct Daelderweg in de A76 in Nuth.
 • Uit de onderzoeksresultaten bleek dat het merendeel van de onderdelen een restlevensduur van nog minstens 100 jaar heeft.
 • Om het nieuwe dek circulair te kunnen realiseren wordt gebruikgemaakt van geoogste liggers uit het Karel Keizerviaduct in de A9 bij Amstelveen.
 • De onderbouw van het viaduct wordt opgebouwd uit onderdelen van de bestaande twee viaducten in de A76.
 • In het nieuwe viaduct is gekozen voor een symmetrische verdeling tussen het gebruik van liggers van het viaduct uit de A76 uit 2004 en de liggers uit de A9.
 • Omdat een deel van de her te gebruiken onderdelen zijn ontworpen vóór de komst van de Eurocode/ROK, is ervoor gekozen robuust te ontwerpen.
 • De liggers kunnen niet een-op-een worden ingepast binnen het nieuwe ontwerp, maar moeten eerst nog worden bewerkt.
 • De railliggers uit het viaduct in de A9 voldoen niet aan de detailleringseisen uit de Eurocode voor de minimale hoeveelheid beugelwapening.
 • Het consortium kreeg groen licht om door te gaan naar de volgende fase: de daadwerkelijke realisatie van het circulaire viaduct in de A76.
 • Het consortium pleit voor ‘Circulair tenzij’ als uitgangspunt voor alle nieuwe projecten.

SBIR Circulaire Viaducten

Twee jaar geleden kondigde Rijkswaterstaat tijdens de week van de circulaire economie de SBIR (Strategic Business Innovation Research) Circulaire Viaducten aan. Hiermee daagt Rijkswaterstaat ondernemers uit om circulaire oplossingen voor viaducten te ontwikkelen en valideren. Dit in het kader van de ambitie om vanaf 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken. Er volgden 32 inschrijvingen, die door de onafhankelijke beoordelingscommissie werden beoordeeld op impact, haalbaarheid en economisch perspectief. 10 consortia werden geselecteerd om door te gaan naar de volgende fase en een haalbaarheidsonderzoek te presenteren. Daaruit selecteerde Rijkswaterstaat drie partijen die in de volgende fase een prototype van hun circulaire viaduct mogen ontwikkelen, waarvan consortium Closing the Loop er één is.

Closing the Loop

Het ontstaan van Closing the Loop vindt zijn oorsprong in bijeenkomsten van toekomstvormers van Rijkswaterstaat en eerdere samenwerkingen op het gebied van hoogwaardige betonrecycling binnen het project Klimaatenveloppe en de Open Leeromgeving Circulaire Viaducten & Bruggen. Dit resulteerde in een samenwerking om gezamenlijk invulling te geven aan circulaire ambities, waarbinnen ieders specialisme wordt benut om de cirkel voor hoogwaardig hergebruik te sluiten.

Closing the Loop bestaat uit Nebest, Antea Group, GBN Groep en Strukton Civiel. Hoogwaardig hergebruik van bestaande kunstwerken kan het consortium echter niet zonder anderen bereiken. Belangrijk is dat circulaire innovaties ook daadwerkelijk binnen de markt te integreren zijn en aansluiten bij bestaande ontwikkelingen en behoeften. Het consortium werkt om die reden intensief samen met andere partijen. Zo kent Closing the Loop een aantal kennispartners, waaronder IMd Raadgevende Ingenieurs, NEN, Madaster, TNO en gemeente Amsterdam.

Closing the Loop kent vijf deelinnovaties:

 1. de herbruikbaarheidsscan (zie kader);
 2. circulaire ontwerpconcepten;
 3. circulaire oogst bestaande kunstwerken;
 4. realisatie circulaire kunstwerken;
 5. hergebruik circulaire kunstwerken.

Herbruikbaarheidsscan

Om de herbruikbaarheid van bestaande objectonderdelen van kunstwerken te kunnen bepalen, heeft Nebest de herbruikbaarheidsscan ontwikkeld. Hiermee kunnen kansen voor hoogwaardig hergebruik vroegtijdig worden gesignaleerd. In de scan wordt rekening gehouden met vijf hoofdcategorieën: generieke gegevens, restlevensduur, losmaakbaarheid, constructieve veiligheid en milieukundige aspecten. De herbruikbaarheidsscan omvat afhankelijk van de gewenste diepgang en het moment van oogsten de volgende vier stappen: 1) archief- en dossieronderzoek, 2) visuele inspectie, 3) restlevensduuranalyse en constructieve beoordeling en 4) verificatie en monitoring tijdens en na afloop van oogsten.

De herbruikbaarheidsscan is ingezet bij een pilot met Rijkswaterstaat, waarbij verschillende objecten worden geïnspecteerd, waaronder bruggen, viaducten, duikers, tunnels en sluizen.

Maar liefst 70% van bestaande kunstwerken wordt niet duurzaam gesloopt vóór het einde van de technische levensduur. Enorm zonde volgens consortium Closing the Loop, gezien de toenemende mondiale schaarste van primaire grondstoffen. Naar verwachting neemt die schaarste de komende jaren alleen nog maar verder toe. De gevolgen van klimaatverandering, de groeiende wereldbevolking en de huidige consumptiecultuur worden steeds zichtbaarder. Het is nu belangrijker dan ooit om gebruik van grondstoffen terug te dringen en materialen zoveel mogelijk te hergebruiken. Daarom is het consortium intrinsiek gemotiveerd om waardevernietiging van bestaande kunstwerkonderdelen tegen te gaan en een eerste stap te zetten via de SBIR Circulaire Viaducten.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren