Kennisplatform over betonconstructies

Cement is jarig!
Kijkje achter de schermen bij redactie en uitgever van Cement
Jacques Linssen, Dick Hordijk

do 18 april 2019
artikel

Cement bestaat 70 jaar. Al 7 decennia neemt dit platform van en voor constructeurs een belangrijke plaats in de constructeurswereld in. Al die tijd is aan het belangrijkste doel ? het helpen van constructeurs om een betere professional te worden ? eigenlijk niet zo veel veranderd. Dit blijkt ook wel uit de serie terugblikken die het afgelopen half jaar zijn gepubliceerd. Kennisoverdracht is daarbij het kernwoord. We doen dat met betrouwbare, technisch inhoudelijke content. Maar de vorm waarin we deze content gieten en de manier waarop we het bij onze leden brengen, zijn zeker de laatste jaren sterk in beweging. Het 70-jarig jubileum is een mooi moment om eens bij deze zaken stil te staan.


Het 70-jarig bestaan is een mooie aanleiding voor het uitbrengen van dit jubileumnummer. In deze editie wilden we eens wat anders doen, het constructeursvak eens op een wat andere manier beschouwen. Dus geen mooie projectbeschrijvingen, geen achtergronden bij regelgeving, geen resultaten van wetenschappelijk onderzoek, geen informatie over materiaalontwikkelingen. In plaats daarvan laten we diverse prominente mensen uit de bouw- en constructeurswereld aan het woord over hun visie op een aantal voor ons vak relevante en belangwekkende onderwerpen.

Het begint bij een toonaangevende opdrachtgever en architect. Vervolgens vertellen de voorzitters van VNconstructeurs en YouCon én de Constructeur en het Talent van het Jaar 2018 over de ontwikkelingen in ons vak. Aan Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, vroegen we wat volgens hem de rol van bouwbedrijven is als het gaat om constructieve veiligheid. Over het materiaal beton weten zowel twee hoogleraren, een van de TU Delft en een van de TU Eindhoven (TU/e), als de voorzitter van het Betonhuis Rob van Gijzel, een interessante visie neer te zetten. Van de TU/e verder een verhaal over de rol van wetenschap en een verhaal over regelgeving. Vanuit de TU Delft een artikel over het belang van onderwijs. Tot slot gaan we ook nog in op de razendsnelle ontwikkelingen in de ICT en de gevolgen die dat voor ons vak heeft.

Kortom, een nummer dat maar in weinig opzichten lijkt op de ruim 600 voorgangers (en dan hebben we het nog niet eens over het nieuwe jasje waarin Cement gestoken is!). Maar ook met deze artikelen denken we u als lezer iets waardevols bij te brengen. Wij menen namelijk dat het zinvol is om af en toe met wat afstand naar ons vakgebied te kijken. Ook daarin willen we als Cement een rol spelen.

Rol van Cement, redactie en uitgever

ook aardig om onze lezers in dit jubileumnummer eens een kijkje achter de schermen te geven. Wat doet die redactie nou eigenlijk en wat is de rol van de uitgever? En de eigenaar dan? Hoe heeft Cement zich in de afgelopen 70 jaar ontwikkeld en wat zijn de toekomstverwachtingen?

Kortgezegd legt Cement kennis over betonconstructies vast en verspreid deze onder de doelgroep. Wij verbinden kennis en professionals, zeggen we ook wel eens. In het geval van Cement zijn dat professionals die zich met het vak betonconstructies bezighouden. Bij ingenieursbureaus, aannemers, toeleveranciers, gemeenten, opdrachtgevers, onderzoeksinstellingen en onderwijsinstellingen.
Het belangrijkste product van Cement zijn in feite de artikelen. Dit zijn voor het overgrote deel technische inhoudelijke artikelen, die de lezer echt iets moeten bijbrengen. Om dat waar te kunnen maken worden ze meestal geschreven door mensen uit het vak.
Naast de auteurs, heeft bij de totstandkoming van die artikelen de redactie een belangrijke functie. Onze deskundige en onafhankelijke redactie selecteert de onderwerpen, stuurt de auteurs aan en beoordeelt en verbetert de artikelen, zowel inhoudelijk als redactioneel. Ook worden de artikelen verrijkt, in overleg met de auteur. Vervolgens is het zaak om de artikelen onder de aandacht te brengen bij de lezers.

Onafhankelijkheid

Een onafhankelijke redactie, las u zojuist. Dat willen we graag benadrukken. Die onafhankelijkheid is essentieel, al vanaf de oprichting in 1949. Ook voor de eigenaar van Cement, voorheen het Cement&BetonCentrum, tegenwoordigonderdeel van het Betonhuis, staat de onafhankelijkheid buiten elke discussie.
Deze onafhankelijkheid moet leiden tot betrouwbaarheid en relevantie van de kennis. Die criteria staan voorop en dus niet het belang van commercieel betrokken partijen. Dat levert nog wel eens discussies op. Zo vinden we het belangrijk dat er ook wordt geschreven over dingen die mis gaan, ook al is dat niet altijd voor iedereen even positief. Juist van die fouten kun je leren.
Ook de betrouwbaarheid van onze artikelen is vaak onderwerp van gesprek. Onze reputatie op dat gebied mag er zijn, zo onbescheiden durven we het wel te stellen. Wat in Cement staat wordt dikwijls voor waar aangenomen. Wij staan voor wat we publiceren en doen ook ons uiterste best de kwaliteit van de inhoud te bewaken. Daar komt de deskundigheid van de redactie van pas. Maar wij zijn natuurlijk niet alwetend. Bij twijfels schakelen we daarom anderen in. Maar ondanks al deze zorgvuldigheid, kunnen we nooit garanderen dat altijd waar is wat er wordt geschreven. Dat is goed om je te realiseren.

Het platform

En dan de manier waarop we de kennis verspreiden. Vooral op dat gebied is er sinds 1949 het nodige veranderd. Cement is allang niet meer alleen een vakblad. Misschien wel het belangrijkste kanaal is de website, www.cementonline.nl, met als meest waardevolle onderdeel een rijk archief met 70 jaar kennis, bestaande uit meer dan 8000 artikelen. Tegenwoordig verschijnen alle artikelen in principe eerst online, ook de artikelen die in het vakblad komen. Hierbij worden de mogelijkheden van online steeds meer benut. Denk aan verdiepende en verbredende informatie, meer toelichtende tekeningen en video’s. We denken inmiddels ook na over interactieve 3D-modellen waarin constructies beter inzichtelijk worden gemaakt. En zelfs over wat spraaktechnologie voor Cement kan gaan betekenen.
Maar de website is veel meer dan een verzameling artikelen. Zo vindt u online een auteursnetwerk, waarmee leden en auteurs met elkaar in contact kunnen komen, een discussieplatform, een vacaturebank. We publiceren tweewekelijks een prikkelende blog. Elke week komt er een digitale nieuwsbrief uit waarin we onze leden op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen en van alle nieuwe artikelen die online zijn verschenen. Uiteraard zijn ook de sociale media niet weg te denken.

Cementonline beschikt over een archief dat 70 jaar teruggaat en bestaat uit meer dan 8000 artikelen

Elke week komt er een digitale nieuwsbrief uit met de laatste ontwikkelingen en nieuwe artikelen

Al een tijd denken we na of Cement ook evenementen moet organiseren. Ons uitgangspunt daarbij is dat we dat alleen doen als we echt iets kunnen toevoegen, bijvoorbeeld door een specifiek onderwerp of door de manier waarop we dat brengen. Vorig jaar heeft dat geleid tot de eerste Cement-softwaredag. Een succesvolle middag waarin Cement-leden werden bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van constructieve software.

Daarmee is Cement met recht een platform en dus veel meer dan een vakblad. Maar, voor sommige een geruststelling, het vakblad zelf neemt ook nog altijd een bijzonder belangrijke plaats in. En dat zal de komende tijd wat ons betreft niet veranderen.
 

Tijdens de eerste Cement Softwaredag werden bezoekers bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van constructieve software

De financiële kant

Natuurlijk zijn voor al deze activiteiten tijd en energie nodig. En dus ook geld. Het uitgangspunt is immers dat Cement op zijn eigen benen moet kunnen staan. Dus zijn er succesvolle verdienmodellen nodig, zoals we dat in de uitgeefwereld noemen. Ook op dat front is er de afgelopen 70 jaar veel veranderd.
In het verleden kwamen de inkomsten globaal voor de helft uit de lidmaatschappen en voor de helft van adverteerders. Maar die tijd ligt inmiddels achter ons. Met name de advertentie-inkomsten zijn gedecimeerd. Enerzijds is dat te wijten aan conjuncturele tegenspoed. Maar dat is zeker niet de enige reden. Nu het economisch wat meer voor de wind gaat, is wel duidelijk dat het een structurele ontwikkeling is.
Zorgwekkend, vonden we. Maar een constructeurswereld zonder Cement is niet denkbaar, zo hoorden we dikwijls als we deze problematiek aan de orde stelden. Om die reden hebben we in 2013 het partnerschap geïntroduceerd. Hiermee ondersteunen bedrijven kennisdeling via Cement. Natuurlijk doen we daar wat voor terug. Zo krijgen partners flinke korting op het lidmaatschap, mogen ze meedenken in ons beleid, zijn ze zichtbaar – online, in de nieuwsbrief en in het vakblad – en mogen ze vacatures plaatsen in onze vacaturebank. Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die ons op deze manier steunen. Daar zijn wij hen zeer dankbaar voor.

Maar dit lijkt nog steeds niet voldoende basis om Cement levensvatbaar te houden. Zeer recent zijn we daarom overgestapt van een abonnementen- naar een licentiemodel. Leden betalen nu niet meer voor het vakblad maar voor de inhoud, ongeacht de vorm. De reden was dat volgens ons Cement een veel grotere groep bereikte dan die ervoor betaalde. Met dit nieuwe model hopen we op een betere balans tussen het werkelijke en het betaalde bereik.

Samenwerking

De bouw is versnipperd, hoor je tegenwoordig maar al te vaak. Dat geldt in feite ook voor de beton- en constructeurswereld. Hoeveel verenigingen en stichtingen zijn er niet actief voor het algemene belang? Cement is er daar in feite ook een van. Wij vinden het om die reden belangrijk met deze partijen samen te werken. Niet voor niets zijn Betonhuis, Betonvereniging, COBc, CROW, Stufib, VNconstructeurs en YouCon buitengewoon partner van Cement. Wij zijn daarbij vooral op zoek naar hoe we elkaar kunnen versterken. Een recent voorbeeld is de samenwerking met VNconstructeurs bij organisatie van de Dag van de Constructeur op 22 mei 2019.

Zeker weten

Als redactie, uitgever en eigenaar van Cement denken we voortdurend na over onze rol. Daarbij proberen we onszelf scherp te houden. We gaan kritiek niet uit de weg maar zoeken die juist op. Zo toetsen we ons beleid regelmatig bij de Redactieraad en het Partneroverleg. We houden, mede dankzij ons netwerk, de ontwikkelingen in het constructeursvak, in de betonwereld en in het medialandschap nauwlettend in de gaten. Zo willen we bewerkstelligen dat we iets kunnen blijven betekenen voor onze lezers en voor het constructeursvak en daarmee min of meer ook voor een veilig, duurzaam en comfortabel Nederland. Wat de toekomst gaat brengen? ‘Niets duurt voort behalve verandering’, zei Heraclitus al eens.

Restyling Cement

Om de zoveel jaar is een magazine toe aan vernieuwing. Zo ook Cement. Sinds de oprichting in 1949 heeft het vakblad vijf keer een metamorfose  ondergaan: in 1967, 1986, 1994, 1999 en 2008. Het 70-jarig jubileum is een mooi moment voor een volgende restyling. Een nieuw en modern jasje, zodat we de komende jaren weer vooruit kunnen. Aan de inhoud hebben we niet gesleuteld, de  vertrouwde redactionele koers blijft hetzelfde. De look en feel is wel helemaal opgefrist: een nieuwe lay-out, een nieuw kleurenpalet, nieuwe lettertypes, een nieuw formaat en nieuw papier. Alle rubrieken, artikelen en andere onderdelen van het vakblad hebben een nieuw gezicht gekregen en ook de cover is compleet vernieuwd. Zo is Cement weer helemaal van deze tijd en klaar voor de toekomst!

Volledige
artikel lezen?
het volledige artikel is gratis beschikbaar
voor onze leden. Nog geen lid? meld je
aan bij ons netwerk.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren