Kennisplatform over betonconstructies

"Bouw heeft één centrale partij nodig die risico's beheerst"
Jacques Linssen

ma 17 juli 2017
artikel

Diverse recente incidenten hebben nog eens duidelijk gemaakt dat het beter moet met de veiligheid in de bouw. Reden voor VNconstructeurs om samen met Bouwend Nederland, Bouwen met Staal en de Betonvereniging op 5 juli een seminar "Veiligheid bij complexe bouwprojecten" te organiseren. Uit het aantal deelnemers en de geanimeerde discussies bleek duidelijk dat het een onderwerp is dat leeft. Maar oplossingen liggen niet voor het oprapen. Zo werd de aanbeveling van de Onderzoekraad voor Veiligheid voor het aanwijzen van één centrale partij die verantwoordelijk is voor de risicobeheersing, niet door iedereen omarmd.

Met recente incidenten in Woerden en Eindhoven staat het onderwerp veiligheid in de bouw weer sterk in de belangstelling. Nieuw is die belangstelling natuurlijk niet. De ongelukken bij de B-Tower in Rotterdam, de Grolschveste in Enschede, het Pearle-pand in Den Bosch en het kraanincident in Alphen aan den Rijn liggen nog vers in het geheugen. Het betreffen ongelukken die het landelijke nieuws halen. Ze vormen slechts het topje van de ijsberg.

Er is en wordt veel onderzoek gedaan naar de achterliggende oorzaken. Die blijken zeer divers. Toch is er wel een aantal algemene problemen aan te wijzen, zo blijkt ook uit de onderzoeken van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Erwin Medendorp noemde tijdens het seminar als belangrijkste problemen een gebrekkige coördinatie, diffuse verdeling van verantwoordelijkheden, onvoldoende veiligheidsbesef en een slechte toetsing. De Onderzoeksraad heeft dan ook aan de minister voor Wonen en Rijksdienst en de bouwsector aanbevolen één centrale partij aan te wijzen die overziet en begrijpt wat er echt aan de hand is en ingrijpt als dat nodig is. Eerder sprak Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad, al uit dat het probleem vooral een gebrek aan daadkracht is.

Instorting tijdens sloop stadhuis Woerden

Oplossingen

Dat oplossingen niet voor het oprapen liggen, bleek ook wel uit de discussies tijdens het seminar. Moeten opdrachtgevers meer verantwoordelijkheid nemen? Moeten zij meer ruimte bieden voor veiligheidsmaatregelen gedurende het hele bouwproces? Is veiligheid een criterium dat een rol moet spelen bij aanbestedingen? Moet er zelfs een prijskaartje aan worden gehangen? Deelnemers werden het lang niet altijd eens. Het lijkt vooral een kwestie van het ene doen, en het andere niet laten.
 

Impact

Boeiend was de voordracht van Jaap Kruijt, directeur van Mourik-Groot Ammers. Uit zijn ervaringen bij het kraanongeval in Alphen aan den Rijn bleek wat een enorme impact een incident heeft op een onderneming en haar werknemers. Volgens hem is het vooral zaak in dit soort gevallen verantwoordelijkheid te nemen, los van de vraag wie er aansprakelijk is. In het verleden heeft hij al eens gepleit voor een noodfonds voor bouwbedrijven en nog steeds staat hij achter dat idee. Daar is echter nog onvoldoende draagvlak voor.

Daan Berkers van Meeùs wees er in zijn lezing op dat je altijd voorbereid moet zijn op mogelijke ongevallen. Want hoe goed je het ook hebt georganiseerd, een ongeluk kan uiteindelijk iedereen overkomen.
 

Leren van de offshore-industrie

Tot slot werd duidelijk dat er veel geleerd kan worden van andere industrieën. Zo is in de offshorewereld veiligheid veel belangrijker en vanzelfsprekender. Volgens Marc Wempe van de Heerema Fabrication Group is veiligheid in die industrie een van de belangrijkste facetten in de engineering. Veiligheid moet in zijn ogen integraal worden benaderd, door opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk.

Voor de bouw is er kortom nog een lange weg te gaan. Het seminar is voor VNconstructeurs en de andere organisatoren dan ook slechts een begin van een periode waarin het een onderwerp een belangrijke plek op de agenda moet krijgen. Hoe dat precies tot uiting komt, zal de komende maanden duidelijk worden.
 

Onderzoeksraad voor Veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is een zelfstandig bestuursorgaan dat na rampen, grote ongevallen of andersoortige incidenten onderzoek doet naar de oorzaken en gevolgen. De raad is op 1 februari 2005 ontstaan, na diverse incidenten. Doel van de raad is te leren van incidenten en deze zo veel mogelijk te voorkomen.

Reacties

Mevrouw Kiki - Kritische Burger 12 augustus 2017 19:37

Ik doe al ruim 7,5 jaar onderzoek naar het bouwproject Groninger Forum. Dit omstreden gemeentelijke bouwproject ontvangt 35 miljoen REP subsidie van de Provincie Groningen. De NAM heeft 68 miljoen bijgedragen om het gebouw ´bevingbestendig´ te maken. Ik ben van oordeel dat ik - op basis van documentatie - kan aantonen dat het Forum bouwproject drijft op een stapel bewust valse rapporten. Waardoor - mijns inziens - levens in gevaar worden gebracht. De Groninger Brandweer heeft niet allen onjuiste rapporten goedgekeurd, zij zelfs een niet bestaande - dodelijke - toetsingsmethode geaccepteerd. Omdat alle - door mij benaderde verantwoordelijke (toezichthoudende) - instanties bewust niet willen ingrijpen heb ik besloten mij te richten naar het OM Functioneel Parket Amsterdam. Het Functioneel Parket Amsterdam heeft mijn documentatie doorgezonden naar het OM Noord Nederland wegens commune delict. Het Functioneel Parket Amsterdam zal ik verzoeken om de REP subsidie fraude voor haar rekening te nemen. Een ieder die verantwoordelijk is voor ontruiming bij brand (vergunningverlener / vergunningbezitter) doet er goed aan om de vergunning van het (publieks) gebouw te (laten) nakijken op de gebruikte toetsingswijze. Doordat Brandweer Nederland deelneemt aan de werkgroep van de NIET wettelijke NEN 6089 (die de ontruiming toetst op 1,5 minuut uit een door brand/rook bedreigde ruimte) voldoen veel publieks gebouwen NIET aan de wetgeving van het bouwbesluit (die eist dat de ontruiming binnen 1 minuut uit een door brand/rook bedreigde ruimte). Men kan maar 30 seconde de mond in houden. Daarna stikt men in rook. Rook is daarom gevaarlijker dan vuur. Het gevolg van onjuiste toetsing is dat veel gebouwen wellicht NIET verzekerd zijn, omdat verzekeraars sinds 1 januari 2014 hun regels hebben aangescherpt. Mevrouw Kiki

Jos Rooijakkers - Branchevereniging TIS 18 juli 2017 21:06

We pakken het advies van de onderzoeksraad graag op met Technical Inspection Service (TIS). Een onafhankelijke door deskundige uitgevoerde risicogestuurde toets om de constructieve veiligheid in het ontwerp en de uitvoeringsfase te borgen. Al ruim 15 jaar erkend & succesvol in Nederland.

xMet het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2018 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren