Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Verschilmakers in veiligheid

Johan Galjaard beschouwt in zijn nieuwe column het recente onderzoek naar de invloedsfactoren voor de constructieve veiligheid van Nederlandse projecten.

Verschilmakers in veiligheid

Constructieve veiligheid staat duidelijk op de agenda. Kijk maar naar alle congressen en themabijeenkomsten die er over worden georganiseerd. Acties die op dit moment lopen zijn onder andere het initiatief voor een Governance Code, een betere vastlegging van taken en verantwoordelijkheden in het bouwproces, het opzetten van best practices voor betere samenwerking én de doorstart van het ABC-meldpunt. Heel veel goede initiatieven. En juist dan dreigt versnippering. Binnen het Platform Constructieve Veiligheid kijken we dus vooral hoe we al deze initiatieven met elkaar kunnen verbinden. Maar minstens zo belangrijk is het zorgen voor een solide, wetenschappelijke basis. Zo is het belangrijk om precies te weten welke factoren de constructieve veiligheid nu het meest beïnvloeden. Oftewel: wat moeten we doen en laten om de veiligheid te vergroten?

Er is in dat kader een interessant rapport verschenen van ir. Karel Terwel, onderzoeker constructieve veiligheid aan de TU Delft. In opdracht van het Platform Constructieve Veiligheid (Bouwend Nederland, VNconstructeurs en NLingenieurs) heeft hij onderzocht welke persoonsgebonden en organisatorische factoren het verschil maken tussen een project waarbij de constructieve veiligheid goed is geborgd, en een waar dat niet zo is. Ik raad u aan om dit rapport te lezen. De conclusie is eigenlijk verassend: als er iets fout gaat in de bouw zijn wij geneigd om tijdsdruk of misplaatste zuinigheid als oorzaak aan te wijzen. Maar die blijken toch minder bepalend. Uit Terwel's onderzoek komen drie andere factoren naar voren; factoren die we zelf in de hand hebben, al vragen ze wel om een omslag van de bestaande bouwcultuur. Dat goede samenwerking en vertrouwen tussen de partners in een bouwproject hiervoor van groot belang zijn, hoeft geen betoog. Juist daarom is het zo mooi dat constructeurs en bouwers niet alleen samen het initiatief voor dit onderzoek hebben genomen, maar ook hebben afgesproken om de aanbevelingen in een aantal pilot-projecten toe te passen.

ir. Johan Galjaard

Voorzitter VNconstructeurs

Verwante berichten

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren