Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

"Van reactief naar proactief"

Betondag laat zien wat Panaroma Nederland betekent voor de betonwereld Jacques Linssen - 31 oktober 2019

De bouw in Nederland staat de komende jaren voor een enorme uitdaging. Wie daar niet van overtuigd is, zou kennis moeten nemen van Panorama Nederland, een toekomstperspectief op de ruimtelijke inrichting van Nederland. Deze visie staat centraal op de komende Betondag. Cement vroeg aan voorzitter van de programmacommissie Toine van Casteren wat Panorama Nederland betekent voor de betonbranche.

Programmacommissie

De programmacommissie van de Betondag 2019 bestaat uit:

  • Toine van Casteren (voorzitter) – Concrefy
  • Jaap Zeilmaker – Rijkswaterstaat
  • Sander den Blanken - BAM Infraconsult
  • Dorien Staal - Voorbij Prefab-TBI en lid bestuur Betonvereniging
  • Peter Kraaijeveld - Hendriks Groep
  • Alexander Heeren - Besix en VCB Bouwend Nederland
  • Chris de Jonge - JHK Architecten
  • Jan van der Windt - lid bestuur Betonvereniging

Wat is het doel van de Betondag?

“De Betondag is van oudsher dé dag om vakgenoten te ontmoeten en om in korte tijd een update te krijgen van waar de betonwereld voor staat. Dat zal het ook dit jaar zijn.”

Maar er gaat wel het nodige veranderen. Wat gaan jullie precies anders doen dan vorige jaren?

“Wat direct opvalt is natuurlijk de locatie. In plaats van naar De Doelen in Rotterdam gaan we nu naar de Van Nelle Fabriek, echt een icoon voor de betonwereld. Maar wat nog belangrijker is, is de invulling van het programma. Dat hebben we echt op een andere manier benaderd. In het verleden werd het programma vaak heel pragmatisch vormgegeven, met uiteenlopende onderwerpen die op dat moment actueel waren. Er was minder aansluiting bij de echt grote thema’s van ons land.”

Het thema is nu Panorama Nederland. Waarom hebben jullie daar als programmacommissie voor gekozen?

“Met Panorama Nederland heeft het College van Rijksadviseurs eind december 2018 een visie gegeven over hoe Nederland de komende tijd gaat veranderen. Die verandering heeft grote gevolgen voor de inrichting van ons land en dus ook voor de bouw en de betonwereld. Daarvan moeten we rekenschap geven. Het rapport geeft daartoe een goede leidraad. Het toont dat optimisme en verlangen een krachtige motor voor verandering zijn. Juist die begrippen, optimisme en verlangen spreken mij enorm aan en moeten we als bouw omarmen. Onder het mom van: wat je kunt dromen kun je maken.”

Onze betonindustrie is internationaal gezien zeer goed ontwikkeld

Wat betekent dat voor de betonwereld?

“Het zal de bouwbranche volledig veranderen. We moeten van een reactieve naar een proactieve sector. Onze branche heeft in het verleden veel te veel een afwachtende houding aangenomen. Opvallend daarbij is dat de groei in arbeidsproductiviteit in de bouw fors achter blijft bij andere sectoren. Er zit wel wat verbetering in, maar het gaat veel te langzaam. Dat terwijl we de kennis en kunde vaak wel in huis hebben. Er worden hypermoderne betonfabrieken gebouwd en er zijn diverse concepten waarbij in no time woningen worden gerealiseerd. Door dit soort ontwikkelingen kunnen we de productiviteit flink opschroeven en de faalkosten reduceren.
Maar in veel bedrijven gaat de digitalisering niet hard genoeg. Het vreemde is dat we de digitalisering in onze privéomgeving veel sneller omarmen. Kijk naar wat de telefoon voor rol speelt in ons leven. Dat kunnen we ook vertalen naar ons werk. Ik geloof in het adagium adopt, adapt and improve. We moeten als betonindustrie nagaan wat de maatschappij van ons verlangt en een voortrekkersrol gaan spelen. Zo kunnen we beton neerzetten als een expertproduct dat oplossingen kan bieden voor de uitdagende vraagstukken van deze tijd. Daarbij uit onze stoel komen en out-of-the-box denken. Als wij een serieuze partner willen zijn voor onze klanten, moeten we laten zien dat we deze thema’s ter hand nemen. Dat alles zal een enorme invloed hebben op onze processen, producten en mensen. De branche staat voor een enorme transitie op het gebied van digitalisering en industrialisering. Bedrijven die daar niet in meegaan zullen de boot missen.
Dit geldt ook voor het Betonakkoord. We hebben daar allerlei dingen beloofd en dat is echt niet vrijblijvend. We moeten uit onze schulp komen om die ambities waar te maken. Niet aanschuiven om alleen maar mee te luisteren maar daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken.”

We moeten als betonindustrie nagaan wat de maatschappij van ons verlangt

Wat is de rol van de Betondag daarbij?

“Het begint bij bewustwording. Ik denk dat 99% van de mensen Panaroma Nederland helemaal nog niet kent. Daar gaan we op de Betondag wat aan doen, op een manier die de trouwe bezoekers wellicht niet gewend zijn. We willen niet alleen laten zien wat die visie inhoudt maar ook een denkkader meegeven hoe je daar in de bouw invulling aan kunt geven.”

"We moeten talent laten aanstormen"

Wat betekent dat concreet voor het programma?

“We hebben twee keynote sprekers. Daan Zandbelt zal als Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving een toelichting geven op Panorama Nederland en Peter Struik, hoofdingenieur-directeur Duurzaamheid en Leefomgeving bij Rijkswaterstaat, laat zien hoe Rijkswaterstaat met deze visie omgaat. Het overige programma is onderverdeeld in een aantal subthema’s: Klimaat, Energie, Verstedelijking en Reconstructie. Daarbij besteden we ook aandacht aan ontwerpfactoren en materiaalontwikkelingen. Het programma is ook zeer interessant voor jonge professionals, die zijn essentieel in deze ontwikkeling. We moeten ruimte bieden voor talent, het talent láten aanstormen. Ik vind het belangrijk dat we hen als volwaardige gesprekspartners zien. Dat gebeurt nog lang niet altijd. Hoe vaak merk ik niet dat stagiaires of jonge medewerkers als hulpjes worden ingezet, terwijl zij het juist zijn die ons vooruit kunnen helpen.”

En is er draagvlak voor dit alles?

“Sommigen zullen er misschien aan moeten wennen, maar met de programmacommissie zaten we heel snel op een lijn. Het was een verademing om met deze mensen over het programma na te denken.”

Tot slot, wanneer is de Betondag in jouw ogen geslaagd?

“Als bezoekers na afloop met een optimistisch gevoel naar huis gaan, vol met de behoefte om zaken te gaan veranderen.”

Panorama Nederland

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst. Thema’s in Panorama Nederland zijn de klimaatadaptatie, de hervorming van de landbouw, de verstedelijking en de energietransitie. De notitie is te downloaden op www.collegevanrijksadviseurs.nl.

Programma Betondag

De Betondag is op 14 november in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Ga voor meer informatie, het programma en inschrijven naar Betondag.nl.
Voor mbo-, hbo- en wo-studenten en begeleidende docenten is er de dag ervoor, op 13 november, de Beton Experience, speciaal bedoeld om kennis te maken met de betonbouwsector.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren