Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Onnodige kosten en wat daaraan te doen

Blog Nico Scholten, Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw
De feestdagen zijn achter de rug en alle goede voornemens zijn onderling uitgesproken. Tijd voor bezinning. Wat komt er op u af? Natuurlijk wijzigingen in wetgeving waarvan niet in zijn volle omvang duidelijk is wat dat voor uw werk gaat betekenen: de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Maar eerst dit. Hoeveel discussie voert u intern en met het bevoegde gezagd over de interpretatie van voorschriften en normbladen? Laat ik daar duidelijk over zijn. Het antwoord  is veel, heel veel. U mag de kosten daarvan zelf becijferen, maar dat die hoog zijn is duidelijk.

Maar bovenstaande terzijde. Belangrijker is de houding van de wetgever om, tot het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, de normen die het Bouwbesluit 2012 aanstuurt niet langer te actualiseren. Dat terwijl die actualisatieslag juist is bedoeld om de vragen die bepaalde passages uit normbladen en nationale bijlagen opriepen op te lossen door de normteksten te verduidelijken.
 

Een spijtige beslissing van de minister van BZK


Recent zijn in de Eurocode-reeks een heleboel nieuwe normen verschenen:

NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2019
NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2019/NB:2019

NEN-EN 1991-1-1+C1+C11:2019
NEN-EN 1991-1-1+C1+C11:2019/NB:2019

NEN-EN 1991-1-2+C3:2019
NEN-EN 1991-1-2+C3:2019/NB:2019

NEN-EN 1991-1-3+C1+A1:2019
NEN-EN 1991-1-3+C1+A1:2019/NB:2019

NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011/NB:2019

NEN-EN 1991-1-5+C1:2011/NB:2019

NEN-EN 1991-1-7+C1+A1:2015/NB:2019

NEN-EN 1991-2+C1:2015/NB:2019

Al deze normen zullen in formele zin, nu de daarmee samenhangende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 niet doorgaat, geen deel meer gaan uitmaken van het Bouwbesluit 2012, maar naar verwachting pas kracht van wet krijgen zodra het Besluit bouwwerken leefomgeving in werking treedt. In dat besluit zal het Bouwbesluit 2012 immers opgaan. Naar ons oordeel een spijtige beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken, die leidt tot onnodige voortduring van onduidelijkheden en kosten. Deze kosten kunnen worden voorkomen als partijen (VNconstructeurs, NLingenieurs, COBc en VNG namens alle gemeenten) met elkaar afspreken dat de bovengenoemde normatieve documenten zonder verdere discussie mogen worden toegepast. Wij als ERB roepen partijen op die afspraak met elkaar te maken.

Reacties

Ir.. E.F. de Beaufort - De Beaufort Bouwadvies BV 24 januari 2020 19:01

Twaalf nieuwe normen in één jaar, toe maar! Welke wereldschokkende veranderingen hebben er afgelopen jaar plaatsgevonden om zo'n berg nieuwe regels aan ons werk toe te voegen? Het volume aan regels, normen, wetten, voorschriften, normen, sub-normen, nationale bijlagen, wijzigingsbladen bij normen en bij nationale bijlagen en andere regelgeving is inmiddels tot Gargantueske proporties gegroeid. Het is echt bizar hoe extreem veel en hoe onnodig ingewikkeld de regels zijn geworden. Dat is echt een probleem. Meer regels betekent niet grotere veiligheid, eerder meer verwarring en meer fouten. Wees eerlijk, wie gaat die nieuwe regels lezen? De enige reden dat de normexplosie geen opstand van constructeurs heeft opgeleverd is dat we nu alles gewoon in de computer flikkeren. Laat Technosoft het maar in een update verwerken.... Maar als een constructie niet goed in een computer wordt gemodelleerd dan zal niemand erachter komen, zolang de u.c. maar voldoet. Dat is gevaarlijk. Eenvoudige regels zijn beter voor de constructieve veiligheid. Ik vind het reuzeverstandig dat de minister dit niet blind in wetgeving opneemt, je blijft bezig! Kunnen de dames en heren normschrijvers gewoon een jaartje met vakantie gaan en ons constructeurs ons werk laten doen? Of vergaat de wereld dan? Of nog beter: kunnen we niet een plan voor regelbezuinigingen doorvoeren? Gewoon, over een periode van vijf jaar de eurocodes in volume halveren! Benut de tijd die je hebt tot de volgende wetswijziging om goed over optimalisatie van de regeltjes na te denken. Gewoon, omdat het werk van de constructeur daardoor makkelijker, veiliger en plezieriger wordt.

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren