Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Fingers crossed

Blog Willem van Dijk, Heijmans

Gekruiste vingers is een gebaar dat we gebruiken om iemand die voor een uitdaging staat succes te bezorgen of te wensen. Een vergelijkbare uitdrukking is "ik zal voor je duimen", bedoeld om het lot gunstig te stemmen en een goede afloop toe te wensen. Graag neem ik jullie mee in mijn uitdagingen voor de komende tijd, waarbij ik oprecht hoop op een goede afloop. Die uitdaging betreft de constructieve veiligheid. Die moet binnen de branche nu echt handen en voeten gaan krijgen! Ook de positie van de constructeur moet verbeteren, hij of zij moet uit zijn comfortzone komen en een vinger in de pap krijgen.

28 oktober 2018 heeft de OVV (Onderzoeksraad voor Veiligheid) zijn visie uitgebracht over de bouw. We zijn allen terecht op onze vingers getikt! De raad richt zich in zijn aanbevelingen op partijen die vanuit een verbindende en aanjagende rol kunnen bewegen tot verandering. De aanbevelingen kloppen als een zwerende vinger: professionele tegenspraak, systematische risicobeheersing, demarcatie van verantwoordelijkheden en het opstellen van een gedragscode voor constructeurs.  

Onafhankelijke toetsing heeft aangetoond dat we op de goede weg zijn, maar we zijn er nog niet!

Binnen onze organisatie hebben we dan ook de handen ineengeslagen om te kijken wat we van elkaar kunnen leren. Onafhankelijke toetsing van projecten heeft aangetoond dat we op de goede weg zijn, maar we zijn er nog niet! Die toetsing heeft ook een aantal tekortkomingen aan het licht gebracht. Een van de voorlopige resultaten is dat we in dialoog zijn gegaan met een groot aantal constructieve adviesbureaus. Dit met als doel nu echt eens de handen op elkaar te krijgen om het gezamenlijke doel tot stand te brengen. Een rode draad die we inmiddels hebben kunnen vaststellen is dat het vaak over geld gaat. We zien maar al te vaak dat het opstellen van een honorarium nattevingerwerk is geworden. Gaandeweg het bouwproces, wanneer zaken concreter worden, moet er opnieuw over het honorarium worden onderhandeld.  

Mijn vingers jeuken om hier prestatiegericht mee om te gaan. Weg met die vervelende kruisjeslijsten, voor nu kijken naar 100% taakgerichte en controlewerkzaamheden met een vooraf gezamenlijk opgesteld risicodossier. Iedereen staat hiervoor open, hebben we inmiddels vastgesteld. Voor nu even de vinger aan de pols houden.

Hoe komt het toch dat constructeurs zo bescheiden zijn?

Afsluitend nog een vinger op de zere plek: hoe komt het toch dat constructeurs zo bescheiden zijn? De laatste jaren moet ik vaststellen dat er veel te weinig inschrijvingen en/of aanmeldingen zijn voor de mooie titel van Constructeur van het Jaar. Er zijn maar weinig constructeurs die hun vinger op durven te steken of hun portfolio inleveren. Vorig jaar hebben we de talenten zichtbaar gemaakt, is het dan alleen iets voor de jongere generatie om trots te zijn op het werk? En om zich publiekelijk zichtbaar te willen maken? Bij deze dan ook een oproep aan de oudere generatie met een rijk portfolio: meld jezelf of een collega aan op www.constructeurvanhetjaar.nl. En word op 14 mei 2020 op de Dag van de Constructeur in het zonnetje gezet.     

Over de Dag van de Constructeur gesproken: we gaan dan ook in dialoog over het thema constructieve veiligheid. Dit in samenwerking met de OVV, gebaseerd op de reactie van 10 februari 2020 op het schrijven van het TOPoverleg Veiligheid van 17 oktober 2019. Ik ga ervanuit dat we allemaal de hand in eigen boezem gaan steken. En let wel: we hebben het allemaal in onze vingers om nu echt aan een veiligere werk- en leefomgeving te gaan werken.                               

Voor nu fingers crossed en hopen dat 2020 en de toekomst echt verbetering en vernieuwing gaan brengen.

Reacties

Bouwe Olij - bouwadviesbureau Strackee 29 februari 2020 13:16

Willem, Een prima eerste stap van Heijmans. Wij hebben de dialoogsessie zeer positief ervaren. Een open discussie met opdrachtgever en collega-bureau's waarin alles bespreekbaar is. In die setting stellen constructeurs zich meer kwetsbaar op, en zie je dat collega-bureaus tegen de zelfde problemen aanlopen als wij. De constructeur niet alleen in concurrentie op de laagste prijs selecteren maakt dat wij een betere aanbieding kunnen doen. Zo min mogelijk uitsluitingen in de opdracht zodat de ontwerpend constructeur vervolgens ook coördinerend constructeur kan zijn. Een goede 1e stap op weg naar verbetering van de constructieve veiligheid. We zien uit naar de 1e opdracht "Heijmans nieuwe stijl" !

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren