Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Waardering OVV voor reactie TOPoverleg op aanbevelingen voor verbeteren veiligheid

20 februari 2020

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is met een officiƫle reactie gekomen op het actieplan dat is voorgesteld door een aantal organisaties in de bouw om de veiligheid te verbeteren. Die reactie is voorzichtig positief. Vooral de proactieve houding van de branche en de ruime definitie van veiligheid kan op waardering rekenen. Wel plaatst de OVV enkele kritische kanttekeningen.

Eind 2018 kwam de OVV met een rapport (‘Bouwen aan constructieve veiligheid; lessen uit instorting parkeergebouw Eindhoven’) naar aanleiding van de instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport. De OVV was in dat rapport zeer kritisch en benoemde enkele algemene tekortkoningen in het bouwproces. Volgens de OVV heeft de bouw onvoldoende geleerd van ongevallen, worden bouwwerken nog te veel als uniek beschouwd en er is een te grote focus op lage prijs. Daarnaast hekelde de Onderzoeksraad de schuldcultuur: partijen lijken na een incident vooral bezig te zijn met het afwentelen van de schuld. Ook de versnippering werd als probleem benoemd. Doordat bouwprojecten vaak worden uitgevoerd door verschillende ondernemingen is er een diffuse verantwoordelijkheidsverdeling wat leidt tot een te groot risico op fouten.

Actieplan TOPoverleg

In het rapport deed de OVV drie aanbevelingen aan vier organisaties: respectievelijk de kerngroep Governance Code Veiligheid in de Bouw, het Opdrachtgeversforum in de bouw, Bouwend Nederland en VNConstructeurs. Die partijen hebben zich vervolgens, samen met Koninklijke NLingenieurs, verenigd in het zogenoemde TOPoverleg Veiligheid en in oktober 2019 een gezamenlijke reactie gestuurd aan de OVV. Daarin werd een actieplan gepresenteerd dat de veiligheid in de bouwsector structureel moet vergroten. De ambitie werd uitgesproken af te rekenen met het idee dat er in de bouwsector nu eenmaal ongelukken kunnen gebeuren. Het actieplan bevat drie hoofdpunten:

  • Regie op veiligheid in het bouwproces: de opdrachtgever krijgt een rol als regievoerder. Elke partij in een bouwproject stelt bovendien een veiligheidsregisseur aan.
  • Borgen van de constructieve veiligheid: de coördinerend constructeur wordt eindverantwoordelijk en eerste aanspreekpunt voor het constructieve eindresultaat.
  • Het verinnerlijken van het lerend vermogen: permanente en systematische inzet om de veiligheid(scultuur) in de bouw te verbeteren

Er is een gezamenlijke stuurgroep ingesteld die een implementatieplan gaat opstellen. Er start een aantal leerprojecten waarbij de voorstellen actief worden ingevoerd, gemonitord, geëvalueerd en met elkaar gedeeld. Vervolgens word bekeken wat er in bestaande systemen, regels of wetgeving moet of kan worden vastgelegd.

Waardering van de OVV

De OVV heeft voorzichtig positief gereageerd. De Onderzoeksraad is blij met de toon en aanpak. Ook de ambitie om de verantwoordelijkheid voor de veiligheid te verduidelijken en leerervaringen te delen kan op waardering rekenen, net als de in de ogen van de raad meer ambitieuze en proactieve houding.

Wel geeft de OVV aan dat er enkele onderdelen van de aanbevelingen nog nadere uitwerking verdienen of onderbelicht zijn gebleven. Dit geldt onder meer voor het afleggen van verantwoording over naleving van alle afspraken, eenduidigheid in de onderlinge verantwoordelijkheidsverdeling en de concrete invulling van professionele tegenspraak. Verder vind de OVV het spijtig dat er geen uitgewerkt tijdpad is verbonden aan de uitvoering van het actieplan.

Programmamanager

De samenwerkende partijen nemen de suggesties ter harte. Ze stellen gezamenlijk een programmamanager aan, die een implementatieplan gaat opstellen. VNconstructeurs gaat een werkgroep oprichten die zich zal buigen over de uitwerking van de voorstellen rond de coördinerend constructeur.

Reacties

Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren