Kennisplatform over betonconstructies

Ingenieursbureau Dijkhuis

Ingenieursbureau Dijkhuis bv adviseert sinds 1950 op het gebied van alle voorkomende gebouwconstructies. Sinds 2008 bestaat de directie uit ir. Theo van Wageningen en ing. Wiebe Kuipers.

Ons team

Het team van Ingenieursbureau Dijkhuis bv bestaat uit ontwerpers, constructeurs, modelleurs,  een controller, een administratief medewerker en stagiaire(s). Onze mensen hebben een goed kennisniveau en de omvang van ons team is zodanig dat wij projecten van uiteenlopende aard en omvang uitvoeren. Vanuit een persoonlijke en directe betrokkenheid zijn wij onze opdrachtgevers van dienst. Door continue opleiding van onze medewerkers en het investeren van tijd en aandacht in het constructieontwerp door alle bij het project betrokken medewerkers en in alle fases, leveren wij uitgekiende constructieontwerpen.

Werkgebied

Ons werkgebied strekt zich uit over heel Nederland, met de focus op projecten in Groningen, Friesland en Drenthe.

Wat doen wij

Afhankelijk van de aard, grootte en fase van een project treden wij op als ontwerpend constructeur, adviserend constructeur, coördinerend constructeur, toetsend constructeur of controlerend constructeur.

Onze projectleiders ontwerpen in overleg met de diverse partijen de constructie. Op basis van dit ontwerp wordt de constructie berekend door één van onze constructeurs. Het doorgerekende constructief ontwerp wordt door één van onze  modelleurs in Revit gemodelleerd. In de uitvoeringsfase controleren wij de door derden gerealiseerde tekeningen en berekeningen op constructieve uitgangspunten.

Hoe doen wij dat

Wij vinden het belangrijk om in een vroeg stadium met opdrachtgever, architect, overige adviseurs en uitvoerende partijen aan tafel te zitten, zodat we in goede harmonie en op efficiënte wijze economisch-financieel haalbare constructies kunnen ontwerpen. Wij denken disciplineoverschrijdend mee en dragen eventueel duurzame, milieuvriendelijke, financieel haalbare constructie-alternatieven aan.

Tijdens het hele ontwerpproces werken wij met respect voor de architectonische uitgangspunten en adviseren wij een bij het ontwerp passende uitvoeringsmethode met efficiënt materiaalgebruik. Hierbij houden wij rekening met een toekomstige functiewijziging van het gebouw en waar mogelijk adviseren wij herbruikbare materialen toe te passen en zodoende dragen wij bij aan een veilige en duurzame leefomgeving.

Aardbevingen

Naar aanleiding van de aardbevingsproblematiek in de provincie Groningen, adviseren wij tevens aardbevingsbestendiger constructies van gebouwen. Vanuit onze wil de gebruikers van gebouwen de veiligheid te bieden op basis van de geldende richtlijnen en de huidige kennis van normerende instanties, zetten onze medewerkers zich in om bestaande en nieuwe gebouwen aardbevingsbestendiger te ontwerpen.

De Brink, Groningen

De Es, Groningen

Copyright 2019 Aeneas Media

Seminar Breedplaatvloeren

Op 18 september bespreken we samen de gevolgen van de nieuwe rekenregels voor de beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren. Zorg dat je erbij bent!

Meld je aan

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren