Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering zoals die bedoeld is

Blog Dirk-Jan Kluft, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs
Van Rossum Raadgevende Ingenieurs geeft, op haar wijze, invulling aan de rol van adviseur. Een adviseur voelt zich gesteund door de rechtsverhouding die op zijn advieswerkzaamheden van toepassing is. Adviseurs en constructeurs in het bijzonder kunnen aansprakelijk worden gesteld voor een ernstige tekortkoming. Dit gebeurt helaas wel eens in de beroepspraktijk van constructeur. Echter, daar ben je voor verzekerd met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

In de SR (Standaardvoorwaarden Rechtsverhouding Opdrachtgever – Architect) staat dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in principe geldt tot de hoogte van het overeengekomen honorarium en na wederzijds goedvinden zou kunnen worden verhoogd tot het drievoudige daarvan. In de praktijk wordt hier al jaren aan getornd. Opdrachtgevers willen het bedrag verhogen tot € 2,5 miljoen, zodat de verzekering beter aansluit bij de overkoepelende ontwerpaansprakelijkheidsverzekering die veelal door onze opdrachtgevers wordt afgesloten.

De termijn van de aansprakelijkheid wordt doorgaans al verlengt van 5 jaar tot 10 jaar. Wij kunnen hier prima mee uit de voeten, want de praktijk wijst uit dat op deze wijze de aansprakelijkheden beter op elkaar aansluiten. Waar wij wel moeite mee hebben, is het feit dat opdrachtgevers ons steeds minder zien als adviseur en meer als risicodragende onderaannemer en/of leverancier van diensten. Door de contractvormen van tegenwoordig - opdrachtgevers contracteren bouwers op basis van VO-, VO+, DO- en DO+ - worden de risico’s ook groter. De uitwerking in deze fasen heeft een ander niveau dan een TO, met alle risico’s van dien. Onze ervaring: een bouwer beschouwt een VO- gewoon als TO en neemt geen post ‘onvoorzien’ op in zijn begroting voor de planuitwerking. Bij tegenvallers wordt al snel een beroep gedaan op de aansprakelijkheid van de adviseur. Wij nemen echter niet een project aan, maar geven een advies!

Wij nemen niet een project aan maar geven een advies!

Een stijging van bouwkosten is iets van alle dag en daar hoort het begroten van kosten en een post ‘onvoorzien’ ook bij. Een ervaren bouwkostendeskundige, die rechtstreeks voor de opdrachtgever werkt, doet dit altijd. Nu de bouwers nog.
Er wordt bij de grote bouwers veel gesproken over risicobeheersing om de winstgevendheid te verhogen. Ons motto: realiseer je dan als bouwer op welke stukken van een bepaalde fase het contract wordt gesloten en neem een percentage voor onvoorziene zaken mee voor de uitwerking. Probeer hiervoor niet de beroepsaansprakelijkheid te gebruiken, want die is hier niet voor!

Reacties

Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren