Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Bereid u voor op de toekomst!

Per 1 juli is het Bouwbesluit 2012 gewijzigd, maar dat is voor de constructeur niet van belang (asbestregistratiesysteem). Ook gewijzigd is de Regeling Bouwbesluit 2012. Die wijziging raakt u wel, omdat van toepassing zijnde normbladen veranderen. In voorbereiding zijn verder nog drie wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 die ogenschijnlijk aan u voorbijgaan, maar? Daar komen we nog op terug.

Op 14 mei is door de Eerste Kamer de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WkB) aangenomen. Met als beoogde invoeringsdatum 01-01-2021. Dat moet leiden tot een revolutie in de bouw. De aannemer moet voortaan aantoonbaar as-built laten zien dat aan alle wettelijke voorschriften en het private contract is voldaan. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning hoort een risicoanalyse waar de gemeente mee moet instemmen. De gemeente heeft als enige partij ook tijdens het bouwen het toezicht op die risico’s. Dat wordt nog eens nadrukkelijk bevestigd door een uitspraak van de Raad van state van 29 mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1775).
Dat zou moeten leiden tot andere vormen van werken en het veel beter afstemmen van alle deelactiviteiten tijdens het bouwen. Ook het werken voor de constructeur zal moeten veranderen om te zorgen dat de aannemer zijn aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever kan dragen en de opdrachtgever niet bij de oplevering te horen krijgt dat het gebouw niet in gebruik mag worden genomen omdat de constructieve veiligheid en alle andere Bouwbesluit-gerelateerde aspecten niet aantoonbaar op orde zijn.
 

'Praten we als Nederland wel voldoende mee in Europa? Het antwoord is neen.


Hoe zorgen we dat alle constructieve deelberekeningen 100% op elkaar zijn afgestemd en kloppen? Een uitdaging voor VNconstructeurs en Bouwend Nederland om dit nader met elkaar te regelen. Risico’s kunnen worden vermeden als producenten ervoor kiezen producten onder Erkende Technische Goedkeuring te leveren, zoals door de Tweede Kamer is bedoeld met haar amendementen en motie rond deze wet. De geamendeerde wet en het tussen gemeenten en overheid in januari 2019 gesloten Bestuursakkoord zijn leidend bij de verdere uitwerking. Dit gaat alle partijen in de bouw aan. We moeten veel meer integraal gaan denken. Ook een uitdaging voor het opleidingentraject en het blijven investeren in uw vakbekwaamheid. Daar horen ook de drie al aangekondigde wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 bij (verzamelbesluit, BENG-besluit en wijziging aanscherping van de toegankelijkheid).

Dan nog enkele andere items.
Eurocodes 2020. Praten we als Nederland wel voldoende mee in Europa? Het antwoord is neen, omdat de financiering van de experts niet of onvoldoende is geregeld. Ook dat zou u als constructeurs en adviseur van uw opdrachtgevers ernstig te denken moeten geven.
Circulair bouwen. Heeft u al nagedacht wat dat voor u als constructeur gaat betekenen?
BENG. En wat brengt BENG voor veranderingen met zich? Denk nu niet dat dit ver van uw bed is. Het bouwen moet fundamenteel op de schop.
 

Of moeten de experts elkaar toch eerst nog eens recht in de ogen kijken?


Tot slot nog een zijsprong: Breedplaatvloeren. Moeten alle bouwwerken met breedplaatvloeren worden onderzocht, zoals door de minister aan de Tweede Kamer op grond van de rapportage van bureau Hageman heeft aangekondigd? Of moeten de experts elkaar toch eerst nog eens recht in de ogen kijken of het onderzoek en de aanbevelingen wel een correcte toepassing zijn van NEN-EN 1990, NEN 8700 en het Bouwbesluit 2012? Het consortium van ERB-Efectis-DGMR heeft daarover twee open brieven naar de minister en de Tweede Kamer gestuurd.

Voldoende stof tot nadenken tijdens uw vakantie.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.
Duurzaam door slank ontwerpen in beton: Waar liggen de kansen?
Ontdek het 11 maart tijdens het symposium over ontwerpoptimalisatie. Deelname is gratis!

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren