Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Beoordelen bestaande betonnen bruggen

Van onderzoek tot toepassing in de praktijk Eva Lantsoght, Yuguang Yang, Max Hendriks - 21 december 2022

Om de vele bestaande betonnen bruggen - die de komende tijd het einde van hun beoogde levensduur bereiken - te beoordelen, is het belangrijk een aanpak met verschillende niveaus van beoordelen te gebruiken. Waar een handberekening niet volstaat, kunnen geavanceerde modellen, meetgegevens, belastingproeven, monitoren, inzichten van laboratoriumproeven, of een combinatie van deze technieken worden gebruikt. De keuze hiervoor hangt af van de openstaande vragen met betrekking tot het gedrag en/of de capaciteit van de brug, alsook van de kosten-batenanalyse van de beoordelingsmethode.

In het kort

  • Het beoordelen van bestaande betonnen bruggen wordt steeds relevanter en verschilt in aanpak van het maken van een ontwerpberekening.
  • In de fib Model Code 2010 worden voor de dwarskracht- en ponscapaciteit verschillende niveaus (I t/m IV) van benadering voorgeschreven. Eenzelfde aanpak kan worden gebruikt voor het beoordelen van bestaande betonnen bruggen.
  • Op basis van experimenteel onderzoek zijn de voorbije jaren verschillende nieuwe modellen ontwikkeld die een nauwkeurigere inschatting geven van de capaciteit van een betonconstructie.
  • Om een betere inschatting van het gedrag en de capaciteit van een brug te krijgen, kunnen niet-lineaire eindige-elementenmodellen worden gebruikt.
  • Wanneer de conditie van het beton en de wapening moeten worden ingeschat, kunnen bijkomende inspectietechnieken worden ingezet.
  • Om het gedrag van een brug te bepalen, kunnen een diagnostische belastingproef en een proefbelasting uitkomst bieden.
  • Voor bestaande bruggen kan monitoren nodig zijn wanneer progressieve degradatie optreedt.
  • Voor het beoordelen van bestaande bruggen worden vaak combinaties van methoden gebruikt.
  • De verschillende methoden zijn in het verleden met succes toegepast op bestaande constructies.

Vele bestaande betonnen bruggen in Nederland zijn gebouwd in de naoorlogse periode. Sindsdien zijn de verkeersbelastingen en -intensiteit sterk toegenomen. Deze trend vertaalt zich in een hogere verkeersbelasting in de huidige Eurocode 1 [1] ten opzichte van de gebruikte normen tijdens het ontwerp van deze bruggen. Bovendien bevat de huidige Eurocode 2 [2] voorschriften die een lagere dwarskrachtcapaciteit kunnen geven dan de destijds gebruikte norm [3]. Een herberekening van deze bruggen kan dus leiden tot de conclusie dat de brug niet voldoet aan de eisen van de huidige normen.

Het beoordelen van bestaande betonnen constructies [4] (in combinatie met periodieke inspecties en onderhoud) is belangrijk om te zorgen voor de veiligheid van het nationale transportnetwerk en de reizigers op het netwerk. Op basis van een beoordeling kan worden gekeken of een brug voldoet aan de eisen van de norm, of dat er mogelijk een versteviging nodig is. Het is belangrijk dat de beoordeling rekening houdt met de staat van de brug en dat de invloed van corrosie, alkali-silicareactie en andere degradatiemechanismen op de capaciteit in rekening worden gebracht.

Herberekenen is vaak de eerste stap in het beoordelen van bestaande betonnen constructies. Wanneer één of meerdere doorsneden van de brug niet voldoen aan de Unity Check, betekent dit nog niet onmiddellijk dat de brug onveilig is. Er kunnen andere draagwegen optreden, die niet in de norm worden beschouwd. Verdere berekeningen en mogelijke metingen aan de brug zijn dan nodig om tot een conclusie over de constructieve veiligheid te komen.

In de fib Model Code 2010 worden voor de dwarskracht- en ponscapaciteit verschillende niveaus (I t/m IV) van benadering voorgeschreven

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren