Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

10 jaar na instorten galerijvloer Antillenflat

Analyse van resultaten onderzoek woongebouwen Wouter van den Berg, Marinus Poelert, Brandon van Ostaden - 16 juli 2021

In mei 2011 bezweek een uitkragende galerijvloer van de Antillenflat in Leeuwarden (foto 1). Nadien zijn bij honderden woongebouwen in Nederland uit de periode van voor 1975 de uitkragende galerijen en/of balkonvloeren onderzocht en indien noodzakelijk versterkt. Wat hebben de vele onderzoeken en de diverse uitkomsten ons de afgelopen 10 jaar geleerd?

In het kort

 • Naar aanleiding van het incident in Leeuwarden heeft het ministerie van BZK een CUR-publicatie opgesteld en een onderzoeksplicht ingesteld.
 • In een afstudeeronderzoek zijn de resultaten van onderzoek aan 552 gebouwen geanalyseerd.
 • De resultaten uit het afstudeeronderzoek laten een ander beeld zien met betrekking tot de noodzaak van onderzoek aan balkonvloeren dan in de CUR-publicatie.
 • Uit de onderzoeken kwam naar voren dat de bovenwapening veelal laag in de dunne constructievloer ligt.
 • Aan de hand van onderzoek naar het chloridegehalte in het beton kan worden beoordeeld of er een mogelijke kans is op chloridegeïnitieerde wapeningcorrosie.
 • Bij 552 onderzochte woongebouwen werd in 176 van de gevallen een verhoogd chloridengehalte aangetroffen boven 0,4% m/m. Bij 46 van de 176 was er ook daadwerkelijk sprake van wapeningscorrosie.
 • Opvallend is dat bij uitkragende vloeren, met onder- en bovenwapening die rekenkundig veelal voldoen, vaker corrosie wordt aangetroffen. Recente voorbeelden hebben laten zien dat hierbij de beschermende betondekking op de wapening onvoldoende is; vaak minder dan 15 mm.
 • Wanneer verhoogde chloridewaarden zijn aangetroffen, maar geen noemenswaardige corrosie aanwezig is, is het van belang de constructie in de toekomst te blijven monitoren.
 • Onwetende gebouweigenaren laten beslissen over deze constructief soms moeilijk zichtbare risico’s, is volgens de specialisten van Nebest onverantwoord.

Naar aanleiding van het incident in Leeuwarden en de uitkomsten van het technisch onderzoek en enkele daaruit voortgekomen vervolgonderzoeken, heeft het ministerie van Binnen­landse Zaken, in overleg met diverse partijen, in 2012 een CUR-publicatie opgesteld. Het betreft de CUR-publicatie 248 – Onderzoek naar en beoordeling van de con­structieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren van galerijflats. In deze publicatie is een onderzoeksprotocol beschreven dat is opgesteld door een team van deskundigen van Platform Constructieve Veiligheid, Rijkswaterstaat, ABT, SGS INTRON, Adviesbureau Hageman, EconStruct en Nebest. Dit protocol is mede gebaseerd op ervaringen uit onderzoeken aan de Antillenflat en 11 andere geselecteerde woongebouwen in Leeuwarden.

Stappenplan

Uit het onderzoek bij de Antillenflat kwam naar voren dat de uitkragende galerijvloer is bezweken door een combinatie van te laag liggende bovenwapening, hogere belasting op de galerijvloer en corrosie aan de wapening door ingedrongen chloriden (dooizouten e.d.). Om deze reden omvatten de voorgestelde onderzoeken uit het onderzoeksprotocol de volgende stappen:

 • Stap 1: Verkennend onderzoek vloerconstructie en belastingen
 • Stap 2: Aanvullend onderzoek naar de wapening
 • Stap 3: Constructieve beoordeling
 • Stap 4: Destructief onderzoek naar mogelijke corrosie aan wapening
 • Stap 5: Aanvullende constructieve beoordeling

Het volledige stappenplan is hier te vinden. 

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren