Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Struisvogelpolitiek?

"Laten we lering trekken uit het recente verleden"
Bij ieder van ons staan de financiƫle crisis en de desastreuze gevolgen ervan voor de bouw nog vers in het geheugen. De afgelopen jaren ontstond het algemene gevoel dat we dit negatieve hoofdstuk voorgoed hadden afgesloten. Door de hoge behoefte aan nieuwe woningen, verduurzaamde kantoren en het verbeteren van spoor- en autowegen kwam de bouwproductie weer goed op gang. Velen van ons vroegen zich zelfs af of het wel mogelijk was om deze snelle groei ingevuld te krijgen, door onvoldoende productiecapaciteit, materialen en menskracht.

U weet het, inmiddels is er een abrupte rem gekomen op het prille herstel van de bouw. We zijn wederom beland in tijden van onzekerheid en hebben te maken met de volgende crises: PFAS en Stikstof. De gevolgen kent u ook: de bouw ging op slot omdat bouwvergunningen niet meer konden worden afgegeven en werken ernstige vertraging opliepen of stil kwamen te liggen. Om hier aandacht voor te vragen trokken we in grote getalen naar het Malieveld. De bouw mag niet op slot, was het credo en iedereen, inclusief de minister, was het hier mee eens. Er moest met spoed een oplossing gevonden worden voor deze problemen.

Dit laatste bevreemde me dan weer, omdat de problemen niet nieuw zijn. De schadelijke effecten van PFAS zijn al decennia bekend en het Europese stikstofbeleid is ook lang geleden met elkaar afgesproken. In plaats van tijdig voorbereidingen te treffen en actie te ondernemen, zijn de problemen genegeerd, vooruitgeschoven of gepoogd te ontwijken. Hierdoor is kostbare tijd verloren gegaan en moet er nu op het laatste moment onnodig veel tijd en geld besteed worden aan noodoplossingen, met alle risico’s van dien. Mij bekruipt daarom het gevoel dat we door deze struisvogelpolitiek de crises op onszelf afroepen.

Zelf ben ik al jaren betrokken bij de totstandkoming van een verandering in het bouwproces met grote impact. Dit is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen of kortweg Wkb. Deze wet is, na een voorgeschiedenis van meer dan 10 jaar, in mei 2019 aangenomen en zal samen met de Omgevingswet in januari 2021 in werking treden. Het gehele proces van vergunningverlening gaat hierdoor op de schop en deze wijziging heeft gevolgen op de totale bedrijfsvoering in de bouwketen. De grootste wijzigingen zijn: 1) De gemeente zal geen toets meer uitvoeren op de eisen uit het Bouwbesluit. Deze taak wordt overgenomen door private kwaliteitsborgers die tijdens het gehele bouwproces valideren of het bouwwerk conform wettelijke en contractuele afspraken is gebouwd; 2) De aannemer krijgt een belangrijke centrale rol en moet aantoonbaar gaan bouwen en de eigenaar van het bouwwerk, de bouwconsument, kan langjarig de aannemer aansprakelijk stellen bij niet geleverde bouwkwaliteit door fouten en gebreken.

Ik verwacht dat het een hele opgave wordt om deze veranderingen voor januari 2021 gestructureerd en procesmatig in te voeren in de gehele bouwketen, maar er is nu nog tijd. Laten we lering trekken uit het recente verleden en onze kop niet in het met PFAS en stikstof vervuilde zand steken. Tijdige voorbereiding op deze wet is nodig om een volgende crisis in de bouw te voorkomen.

Reacties

Pieter Plass - CBB Arnhem 21 november 2019 11:29

Gebaseerd op het bestuursakkoord met VNG moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan: voldoende proefprojecten: 10% van gevolgklasse 1; de ICT bij het Rijk en gemeenten moet op orde zijn; de toelatingsorganisatie operationeel zijn; voldoende instrumenten; voldoende kwaliteitsborgers; er mogen geen knelpunten meer zijn. Het evaluatiemoment is 6 maanden voor invoering. Dat is dus medio 2020, over 7 maanden. Met een gemiddelde doorlooptijd van 13 maanden voor projecten weten we nu al het gewenste aantal proefprojecten niet kan worden gehaald. Het grootste knelpunt is het aantal kwaliteitsborgers. Is er straks geen Wkb-kwaliteitsborger dan kan een werk niet starten. Het is onwaarschijnlijk dat er op 1 januari 2021 voldoende kwaliteitsborgers zijn. Dit zou betekenen dat met invoering van de wet de bouwproductie voor een groot deel stil komt te liggen. Dat lijkt me uitermate onwenselijk. Een meer gefaseerde invoering is dan ook het meest waarschijnlijke. De struisvogelpolitiek is al in volle gang omdat de minister op dit moment al weet dat medio 2020 niet aan de voorwaarden voor invoering kan zijn voldaan. In plaats van dat uit te spreken en maatregelen te nemen gaat het hoofd in het zand. Tijdens het Algemeen Overleg van 20-11-2019 werden de vragen over de vereisten behendig ontweken. "Dat gaan we op het afgesproken evaluatiemoment bekijken ?" Vreemde vogels ?

Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren