Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Spreiding van belastingen in betonconstructies

Normbesef (2) Hans Galjaard - 19 juni 2023

Geconcentreerde belastingen op platen en liggers worden vaak gespreid tot aan de zwaartelijn van de constructie (fig. 1). De vraag is in hoeverre dit correct is uit het oogpunt van de leer van de toegepaste mechanica.

Rubriek Normbestef

Dit is het tweede artikel in Cement-rubriek Normbesef. In deze rubriek kunnen lezers onduidelijkheden in de constructeurspraktijk, bijvoorbeeld in de regelgeving, aankaarten.
Let wel: Hoewel de artikelen in deze rubriek zijn beoordeeld door experts, betreft het de persoonlijke interpretatie van de auteur. Aan de inhoud kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De artikelen geven ook niet altijd een antwoord of oplossing.

Het doel van de rubriek is de sector te informeren over onduidelijkheden en daarmee een discussie op gang brengen. Dit kan leerzaam zijn, zo meent de redactie van Cement. Voor collega-constructeurs, maar ook voor bijvoorbeeld de normcommissie. Het uiteindelijke doel van de rubriek is meer duidelijkheid voor iedereen en in sommige gevallen misschien zelfs betere normen.

Een uitgebreidere toelichting op de rubriek staat in het artikel ‘Nieuwe rubriek over normen: Normbesef’ uit mei 2023 (Cement 2023/3).

Hebt u zelf ook een onderwerp voor deze norm, neem dan contact op met Jacques Linssen, j.linssen@aeneas.nl. Publicatie kan eventueel anoniem.

Spreiding van belasting op liggers

Bij het schematiseren van een belasting op een ligger wordt in de te hanteren mechanicaschema’s uitgegaan van ofwel een puntlast op een ligger, ofwel een over een bepaalde lengte verdeelde belasting. Omdat wordt uitgegaan van F = q · a blijft de totale op de ligger uitgeoefende belasting gelijk. Beide schematiseringen zijn weergegeven in figuur 2, waarbij ook de te hanteren formules voor het bepalen van het maximale moment en de maximale dwarskracht in de ligger zijn gegeven.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren