Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Spoorviaduct en wegennet Theemswegtracé gereed

3 juni 2021

In het Rotterdams havengebied is afgelopen maand de onderbouw voor het Theemswegtracé opgeleverd. Het nieuwe stuk spoor van ruim 4 km in de Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, wordt eind 2021 opgeleverd en vormt een oplossing voor het capaciteitsknelpunt bij de Calandbrug bij Rozenburg.

De onderbouw voor het Theemswegtracé, bestaande uit het spoorviaduct en aanpassingen aan het wegennet, is 14 mei opgeleverd door aannemersconsortium SaVe (Mobilis, Besix, Dura Vermeer, Hollandia en Iemants). Het Theemswegtracé is biedt ruimte aan het treinverkeer dat wordt verwacht als gevolg van de groei van het spoorvervoer en het scheepvaartverkeer van en naar de Brittanniëhaven. Het nieuwe tracé loopt over een verhoogd spoorviaduct. Het spoor heeft nu twee boogbruggen en sluit ter hoogte van de A15 terug aan op de bestaande spoorbaan. Door het verleggen van de spoorlijn komt het toenemende treinverkeer niet langer in het vaarwater van het scheepvaartverkeer, wat de doorstroming zal verbeteren.

Een project vol uitdagingen

De onderbouw van het nieuwe tracé was niet zonder uitdagingen. Het project werd uitgevoerd over en nabij openbare infrastructuur en kwetsbare omgevingselementen, zoals petrochemische industrie en een complex netwerk van kabels en leidingen. De twee troggen die gebouwd werden mogen geclassificeerd worden als een moeilijke constructie. Vanwege de locatie, de manier van kruisen, die schuin is in plaats van haaks, de aanwezige kabels en leidingen en de unieke ruimte, die beperkt is. Daar komt echt specialisme om de hoek kijken, met bijzondere paalfunderingen, die de grond in moesten naast in dienst zijnde transportleidingen in het Botlekgebied.
Daarom is er gekozen voor in de grond gevormde, trillingarme/vrije palen, aangebracht door de funderingscombinatie Voorbij-Franki. De lengtes en diameters (20+ m lengte en 720+ mm diameter) zijn voor het eerst in dit project op deze schaal toegepast. De bekisting van de troggen moest in evenwicht zijn, omdat de wanden en vloeren in een keer werden gestort. De overspanning, de slankheid van de constructie en het schuin kruisen vroegen om veel wapening. We hebben het over twee troggen naast elkaar, ongeveer 150 m.

Inrijden stalen spoorbruggen

Het consortium heeft gewerkt binnen een beperkte ruimte in een omgeving die dag en nacht in beweging is. De omliggende bedrijven moesten te allen tijde bereikbaar blijven. Extra uitdagingen waren er in de logistiek die volgde, bij het inrijden van twee nieuwe stalen boogbruggen. Deze zijn vorig jaar ingereden naar hun definitieve locaties, op zogenoemde SPMT’s Self-Propelled Modular Transporter van Mammoet.  Eén brug is over het water getransporteerd, deze is over pontons gereden in de sluis, om de sluis te ontzien, en de andere brug is over de Thomassentunnel gereden, vlak naast het in dienst zijnde VOPAK-terrein, waar olieopslag plaatsvindt. De bruggen wegen 4.400 ton per stuk en zijn 150 en 250 m lang. Een hele toer om alles veilig op zijn plaats te krijgen.

In november 2021 moet de eerste goederentrein over het nieuwe tracé rijden.

Bron: Mobilis

Meer lezen over het Theemswegtracé

In Cement is begin 2021 een vijfdelige artikelenserie over het Theemswegtracé verschenen. In het eerste artikel wordt het project beschreven, het tweede artikel gaat in op de funderingen, het derde artikel op het spoorviaduct, het vierde artikel op de boogbruggen en het viijfde artikel op de trogbruggen.

Foto: Danny Cornelissen

Foto: Danny Cornelissen

Foto: Danny Cornelissen

Foto: Danny Cornelissen

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren