Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Theemswegtracé (1): Spoorlijn op hoog niveau

Wiljan de Moor, Steven de Mos - 1 februari 2021

Het Theemswegtracé is een nieuw 4 km lang hooggelegen spoorviaduct in het havengebied van Rotterdam. Dankzij dit nieuwe tracé voert de goederenspoorlijn niet meer over de Calandbrug, dat steeds meer een groot capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer wordt.

Dit artikel is het eerste artikel in een serie van vijf. In het eerste artikel wordt het project beschreven, het tweede artikel gaat in op de funderingen, het derde op het spoorviaduct, het vierde op de boogbruggen en het vijfde op de trogbruggen.

Projectgegevens

Project: Theemswegtracé
Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam (in samenwerking met ProRail)
Opdrachtnemer: Bouwcombinatie SaVe (Besix, Dura Vermeer, Mobilis, Hollandia en Iemants)
Start bouw: 2019
Kunstwerk gereed: mei 2021
Aannemingssom kunstwerk: € 160 miljoen

De Calandbrug bij Rozenburg is een verbindende schakel in de Betuweroute, de goederenspoorlijn  van de Maasvlakte naar de grens met Duitsland. Voor de zeescheepvaart vormt deze hefbrug de toegang naar de Brittanniëhaven. Door de verwachte groei van zowel het spoorvervoer als het zeescheepvaartverkeer, vormt de Calandbrug een capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer. Om dit knelpunt op te lossen is er een nieuw tracé ontworpen. Het goederenspoor wordt verlegd naar de Theemsweg, ten zuiden van de Brittanniëhaven, waardoor het spoorverkeer niet langer over de Calandbrug rijdt en niet meer wordt gehinderd door brugopeningen voor de scheepvaart.

Vanwege de hooggelegen aansluitende sporen, de passage van de Rozenburgsesluis en zeven bedrijfsinritten is voor een volledig hooggelegen spoorviaduct gekozen

Het Theemswegtracé (TWT) bestaat uit een nieuw 4 km lang hooggelegen spoorviaduct dat loopt vanaf de Merseyweg langs de Theemsweg tot aan de Moezelweg en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan (fig. 1). Dat voor een volledig hooggelegen spoorviaduct is gekozen en niet voor een spoorviaduct op het maaiveld, is vanwege de hooggelegen aansluitende sporen aan de uiteinden, de passage van de Rozenburgsesluis en zeven bedrijfsinritten die moeten worden gekruist.

In het traject zijn verder onder meer twee stalen boogbruggen opgenomen, over de Rozenburgsesluis en de Thomassentunnel, en twee naast elkaar gelegen trogbruggen voor elk spoor één (fig. 1).

Deeltracés

Het 4 km lange tracé is opgedeeld in negen verschillende deeltracés (DT). Deeltracé 1 en 9 zijn de aansluitingen op de bestaande Havenspoorlijn. Deeltracé 2 bestaat uit de twee gebogen betonnen trogbruggen. Deeltracé 3, 4, 6 en 7 bestaat uit een hooggelegen betonnen viaduct. Deeltracé 5 is de stalen boogbrug over de Rozenburgsesluis en deeltracé 8 is de stalen boogbrug over de Thomassentunnel (A15/N15). In figuur 1 staat een bovenaanzicht van het projectgebied met de locaties van de verschillende deeltracés. In tabel 1 staat een overzicht van de verschillende constructieve toepassingen per deeltracé. Over een deel van deze toepassingen staat meer beschreven in deel 2 t/m 5 van deze artikelenserie.

Tabel 1 Constructieoverzicht Theemswegtracé

 Deeltracé (DT)

DT1

DT2

DT3

DT4

DT5

DT6

DT7

DT8

DT9

 Lengte deeltracé (DT) in meters

32

152

1807

467

173

779

92

267

259

 Aantal steunpunten

-

2 x 5

56

15

2

25

2

3

5

 Fundering: in de grond gevormde palen

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 Fundering: prefab palen vierkant 450 mm en
 vierkant 500 mm

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 Gewapende grondconstructie met
 palenmatras

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 Spoordek: trogbrugconstructie

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 Spoordek: prefab liggers + druklaag

 

 

X

X

 

X

X

 

 

 Spoordek: stalen brug met staal/betonvloer

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 Spoordek: zettingsvrije plaat

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 Onderslagbalk: in het werk gestort

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 Onderslagbalk: prefab

 

 

X

X

 

X

 

 

 

Over 80% van het tracé was slechts ruimte voor een éénrichtingsverkeerbouwweg

Logistiek

De omgeving van het project was heel bepalend voor het bouwproces. Ruim de helft van het 4 km lange tracé is gesitueerd langs de Theemsweg met onderliggende leidingstraten (ondergronds tracé waar leidingen gebundeld naast elkaar liggen) en in- en uitritten naar (chemische) bedrijven. Die bedrijven moeten tijdens de werkzaamheden goed bereikbaar blijven voor bijvoorbeeld hulpdiensten.

Een van de uitdagingen was dat over 80% van het tracé slechts ruimte was voor een éénrichtingsverkeer bouwweg (foto 2). Het viaduct is tussen deze bouwweg en de Theemsweg gebouwd. Bovendien was deze bouwweg gelijktijdig opstelplaats van bouwkranen.

De weg wordt voor het gedeelte langs de oever van het Calandkanaal in een later stadium vervangen door klinkerbestrating om te fungeren als dienstweg naar enkele trapopgangen voor onderhoud en calamiteiten. Ter plaatse van de Theemsweg is geen ruimte voor een aparte dienstweg en wordt het bestaande fietspad gebruikt als dienstweg.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren