Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

De rol van constructeurs in de aanpak van de klimaatcrisis

Een stappenplan voor duurzame constructies Karel Terwel, Roy Crielaard - 17 februari 2023

MKI, MPG, BENG, CO2-neutraal, LCA, EPD, cascadering, circulair bouwen, donorskelet. De duurzaamheidsdiscussie is de laatste jaren opgelaaid en heeft geleid tot nieuwe termen, afkortingen en in gespecialiseerde duurzaamheidsconsultants met eigen jargon. Door de grote hoeveelheid en soms tegenstrijdige informatie, zie je door de bomen het bos niet meer. Wat is duurzaam construeren eigenlijk? Vraag het drie constructeurs en je krijgt vier verschillende antwoorden. Om de studenten van TU Delft hier meer houvast in te geven, is op basis van inzichten uit de literatuur en praktijkervaring een stappenplan opgezet.

In het kort

 • Het bouwen (11%) en gebruiken (28%) van gebouwen zorgt voor ongeveer 40% van de wereldwijde uitstoot van CO2.
 • Het is de hoogste tijd dat constructeurs zich bewuster worden van de rol die zij spelen in het verlagen van de milieu-impact van gebouwen.
 • Een besparing van tientallen tot wel honderden tonnen CO2 is binnen handbereik op een breed scala van projecten.
 • Een stappenplan met vier kernstrategieën geeft handvatten voor de verschillende mogelijkheden om duurzaam te construeren:
  • Vergroten van de waarde van bestaande gebouwen;
  • Vergroten van de waarde van bestaande constructie-elementen;
  • Vergroten van waarde door lange levensduur en toekomstbestendigheid;
  • Optimaliseren van het ontwerp op milieulast.
 • Bij de verschillende strategieën doen zich een aantal dilemma’s voor en soms zijn strategieën strijdig met elkaar.
 • Niet één aanpak is in alle situaties de beste.

De CO2-uitstoot van de mens heeft de afgelopen 100 jaar tot een opwarming van de aarde geleid. Dit resulteert steeds vaker in overstromingen, periodes van droogte, stormen en branden, met catastrofale gevolgen van dien. We naderen in rap tempo het kantelpunt waarna de effecten van de opwarming extreme vormen aannemen. Het is overduidelijk dat er gedragsverandering nodig is, om de uitstoot te beperken, zo bevestigt ook IPCC [1].

De bouw heeft een belangrijk aandeel in het bereiken van de nationale en internationale doelstellingen voor het beperken van de emissie van CO2 en andere broeikasgassen1). Het bouwen (11%) en gebruiken (28%) van gebouwen zorgt namelijk voor ongeveer 40% van de wereldwijde uitstoot van CO2 [2]. In het gebruik van gebouwen is een flinke reductie in uitstoot gerealiseerd. Het aandeel in de uitstoot ten gevolge van de bouw zelf is daarmee als aandeel gegroeid tot ongeveer een kwart [3] tot de helft [4] van de uitstoot. Het aandeel van de constructie in de uitstoot ten gevolge van de bouw is ongeveer de helft tot twee derde [5]. Deze impact zal alleen maar toenemen door een verwachte verdere reductie van de uitstoot tijdens gebruik, bijvoorbeeld door passieve gebouwconcepten maar ook door de decarbonisering van onze energievoorziening. Het is daarom de hoogste tijd dat constructeurs zich veel bewuster worden van de rol die zij spelen in het verlagen van de milieu-impact van gebouwen en het leveren van een bijdrage in het voorkomen van een klimaatcrisis. Dus: wat kunnen we doen?

1) In dit artikel wordt verder de term ‘CO2’ gebruikt voor alle broeikasgassen, waarmee in feite wordt gedoeld op CO2-equivalent (CO2e).

Het is de hoogste tijd dat constructeurs zich bewuster worden van de rol die zij spelen in het verlagen van de milieu-impact van gebouwen

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren