Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Rekenen met oversterkte

Handleiding bij Stufib-rapport 28 'Sterkteklasse in relatie met milieuklasse' Duraid Shayout, Ton van Beek - 9 mei 2023

In sommige gevallen kan de sterkte van beton hoger uitvallen dan gevraagd of verwacht, bijvoorbeeld door strenge eisen aan de milieuklasse of door de vraag om snel te kunnen ontkisten. In 2019 verscheen hierover Stufib-rapport 28 'Sterkteklasse in relatie met milieuklasse'. In het onderhavige artikel is op basis van dat rapport een korte handleiding geschreven, waarmee het mogelijk is de risico's in te schatten en zo maatregelen te nemen.

Stufib-commissie 'In situ beton'

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Stufib-commissie 'In situ beton' die ook Stufib-rapport 28 heeft opgesteld. Momenteel bestaat die commissie uit:

 • Ton van Beek (SKG-IKOB)
 • Rob van Berkel (BAM Infraconsult)
 • Ab van den Bos (Diana FEA)
 • Govert Dorrenboom (ABT)
 • Richard Giesen (K3Delta)
 • Jacques Linssen (Aeneas/ Cement)
 • Albert Rodenhuis (Dura Vermeer)
 • Duraid Shayout (Mobilis)
 • Rob Vergoossen (Royal HaskoningDHV)

In het kort

 • Verschillende eisen aan het beton, met name de milieuklasse, kunnen effect hebben op de 28-daagse sterkte.
 • In sommige gevallen, zoals bij een strenge scheurwijdte-eis, kan oversterkte nadelige gevolgen hebben.
 • Om de risico’s van oversterkte te beheersen, is een stappenplan opgezet dat bestaat uit vijf stappen:
 1. Bepalen of er kans op oversterkte is;
 2. Inschatten of oversterkte ook kan leiden tot problemen;
 3. De oversterkte inschatten;
 4. Bepalen van de scheurwijdte op basis van de oversterkte en het risico op bros bezwijken;
 5. Beheersmaatregelen.

Een belangrijke eis die aan beton wordt gesteld, is de sterkte uitgedrukt in de sterkteklasse. Wanneer beton met bijvoorbeeld een sterkteklasse C20/25, C25/30 of C30/37 wordt gevraagd, dan zal het geleverde beton minimaal de karakteristieke druksterkte hebben die bij de gevraagde sterkteklasse hoort, bij 20 °C en 100% luchtvochtigheid. Karakteristiek houdt in dat minimaal 95% van de gedrukte kubussen of cilinders sterktewaarden hebben hoger dan de gevraagde sterkte.

Er worden ook andere eisen gesteld aan beton, bijvoorbeeld ten aanzien van ontkistingssterkte, milieuklasse, opstijfgedrag, waterdichtheid en verharding onder koude omstandigheden. Deze eisen, met name de milieuklasse, kunnen effect hebben op de 28-daagse sterkte. Aan de milieuklasse is immers een minimum cementgehalte en een maximum watercementfactor gekoppeld. Dit betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat beton met een sterkteklasse C20/25 of C25/30 in combinatie met een zware milieuklasse, wordt uitgeleverd met een druksterkte die ook voldoet aan bijvoorbeeld C30/37, C35/45 of zelfs C45/55. Dit klinkt positief en dit zal in veel gevallen ook geen enkel probleem zijn. Maar in sommige gevallen, zoals bij een strenge scheurwijdte-eis in combinatie met verhinderde vervorming, kan het ook nadelige gevolgen hebben.

In dit artikel wordt aangegeven hoe stap voor stap rekening kan worden gehouden met deze extra sterkte, die verder in dit artikel oversterkte wordt genoemd: een hogere (karakteristieke) betondruksterkte dan door de constructeur voor een betonconstructie is gevraagd.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren