Kennisplatform over betonconstructies

Rapport OvV geen aanleiding aanpassing stappenplan breedplaatvloeren

woe 12 dec 2018

De bevindingen van de OvV naar aanleiding van de instorting van de parkeergarage in Eindhoven, zijn geen aanleiding voor aanpassing van het stappenplan voor de beoordeling van gebouwen met breedplaatvloeren. Dat heeft minister Ollongren in een brief laten weten aan de Tweede Kamer, in reactie op een onderzoek van prof. Simon Wijte.

In oktober 2018 bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) een onderzoeksrapport uit naar aanleiding van de instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport in mei 2017. In het rapport stelde de OvV dat de focus in het stappenplan – dat is opgenomen in het informatiedocument voor de beoordeling van breedplaatvoeren uit 2017 – moest worden verlegd naar het ontwerp van de vloer en de detaillering van de plaatnaden. Naar aanleiding daarvan heeft minister Ollongren aan prof. Simon Wijte (Adviesbureau Hageman, TU Eindhoven) gevraagd te onderzoeken wat de consequenties zijn van de bevindingen van de OvV voor het informatiedocument.

De conclusie van het onderzoek van Wijte is dat de bevindingen van de OvV geen aanleiding geven voor aanpassing van het informatiedocument en dus het stappenplan. Dat bevestigt de minister in een brief op 12 december aan de Tweede Kamer. Ook is er geen reden om resultaten van onderzoeken, die overeenkomstig het stappenplan zijn uitgevoerd, te herzien. De notitie wordt onderschreven door een klankbordgroep, waarin zitting hebben: TNO, Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, Bouwend Nederland, VNconstructeurs, Bond Federatie van Betonfabrikanten, TU Delft en Rijksvastgoedbedrijf.

"Verankeringslengte van de koppelwapening ter plaatse van de plaatnaden niet maatgevend"

Belangrijk gegeven voor de conclusie van Wijte is dat bij de beoordeling volgens het stappenplan – bedoeld voor bestaande constructies – het aangetroffen legplan en de detaillering als uitgangspunt zijn genomen. Verder geeft Wijte aan dat de verankeringslengte van de koppelwapening ter plaatse van de plaatnaden niet maatgevend is. Dit wordt bevestigd in het aanvullende onderzoek naar de constructieve veiligheid van breedplaatvloeren, dat momenteel in opdracht van het ministerie van BZK wordt uitgevoerd door Adviesbureau Hageman. De OvV stelde in zijn rapport nog dat deze koppelwapening in het geval van parkeergarage in Eindhoven te kort was.

Reacties

Jan Otten - VBJ ingenieursbureau 14 december 2018 09:09

Controle constructie ... Betaald door de opdrachtgever ??? Als er veel opmerkingen zijn en er zaken afgekeurd worden waardoor er vertragingen op gaan treden , daar zal een opdrachtgever niet blij van worden. Dus waarom niet betaald uit de leges kosten ? Zodat het toch meer onafhankelijk wordt. Als er dan toch te veel kosten worden gemaakt omdat het ontwerp niet deugdelijk is dan het project stoppen en opnieuw het plan indienen en de leges kosten bepalen. Succes en groet Jan Otten

Jans Askes - Askes Adviseur Bouwconstructies. 13 december 2018 13:50

Zolang er geen 100% onafhankelijke controle plaatsvindt zullen er nog steeds bouwfouten plaatsvinden. Dat zou kunnen met een deskundig en goed bezet Bouwtoezicht, maar daar wenst de overheid cq belastingbetaler niet meer voor te betalen. Dan is de controle van de constructieberekeningen en tekeningen door een gecertificeerd ingenieursbureau, betaald door de opdrachtgever een heel goed alternatief. Zo doen onze oosterburen dat en uit eigen ervaring weet ik dat dat heel goed werkt.

Copyright 2020 Aeneas Media

Inschrijving geopend!

Je kunt je nu aanmelden voor de online Softwaredag op 28 oktober

Aanmelden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren