Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Onderzoekstechnieken betonconstructies

Drie cases waarin onderzoekstechnieken zijn gebruikt om benodigde informatie te achterhalen Edward Ermens, Remco van Osch - 14 februari 2024

De vervangings- en renovatieopgave in de Nederlandse bouw is immens. Maar welke betonconstructies moeten nu daadwerkelijk worden vervangen? En welke kunnen met onderhoud toch nog langer in stand worden gehouden? Voor bijna alle beheerders bieden visuele inspecties de basis voor het in kaart brengen van de toestand van betonconstructies. Maar niet in alle gevallen levert een visuele inspectie voldoende informatie op. Soms is het bepalen van een schadeoorzaak en -prognose noodzakelijk om een onderhoudsstrategie te bepalen, of zijn er gebreken dieper in de constructie aanwezig die aan het oppervlak niet zichtbaar zijn. Hier kunnen aanvullende onderzoekstechnieken een uitkomst bieden.

In het kort

  • Globaal onderscheiden we niet-destructieve en destructieve onderzoekstechnieken
  • Informatie over de carbonatatiediepte is van belang om uitspraken te kunnen doen over het risico op toekomstige schades
  • Carbonatatie van beton kan eenvoudig worden gemeten door het beton op een vers breukvlak te besproeien met een indicatorvloeistof
  • Met potentiaalmetingen kan in een relatief kort tijdbestek inzicht worden gekregen in de corrosie-activiteit van wapening in grote oppervlakken
  • Met ultrasoononderzoek kunnen holtes worden opgespoord in voorspankanalen en daarmee een potentieel risico op corrosie

Voor het bepalen van de staat van het beton of het vaststellen van schades zijn er twee categorieën onderzoekstechnieken: niet-destructieve en destructieve. Enkele voorbeelden van niet-destructieve onderzoekstechnieken zijn: dekkingsmetingen, radaronderzoek en ultrasoononderzoek. Voorbeelden van destructieve onderzoekstechnieken zijn: vrijmaken wapening, kernboringen (al dan niet voor laboratoriumonderzoeken), hechtsterktemetingen, potentiaalmetingen, carbonatatiedieptemetingen en chloridegehalte bepalingen.

In dit artikel zoomen we in op drie verschillende cases, waar een of meer onderzoekstechnieken zijn gebruikt om de benodigde informatie te achterhalen. Soms leidt dit tot verrassende conclusies.

Informatie over de carbonatatiediepte is van belang om uitspraken te kunnen doen over het risico op toekomstige schades

Onderzoek carbonatatie

Een groot deel van wapeningscorrosie in beton wordt veroorzaakt doordat carbonatatie is gevorderd tot in de wapeningszone. We spreken hier over door carbonatatie geïnitieerde wapeningscorrosie.

Juiste informatie over de carbonatatiediepte in relatie tot de ligging van de wapening is dus van belang om uitspraken te kunnen doen over schade-oorzaken of het risico op toekomstige schades.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren