Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Onderwaterbeton: verbeteren van ontwerpefficiëntie door parametrisatie

Afstudeeronderzoek naar de invloed van ontwerpparameters en de toegevoegde waarde van staalvezelwapening in onderwaterbetonvloeren Pim van Starrenburg - 31 oktober 2023

Bij ondergronds bouwen wordt in Nederland veelvuldig gebruikgemaakt van onderwaterbetonvloeren. Hoe zorg je voor een optimaal en veilig ontwerp, waarbij zo weinig mogelijk beton en trekpalen nodig zijn en de kosten laag blijven? Afstudeerder Pim van Starrenburg onderzocht het effect van ontwerpparameters en de toegevoegde waarde van staalvezelwapening in onderwaterbetonvloeren. Hij ontwikkelde een optimalisatietool voor toekomstige projecten om snel het meest economische ontwerp voor onderwaterbetonvloeren te berekenen.

In het kort

  • De constructie wordt geschematiseerd als doorgaande ligger op verende steunpunten, belast met een excentrische normaalkracht en verdeelde opwaartse belasting
  • Door ieder bezwijkmechanisme parametrisch te beschrijven als functie van ontwerpparameters is de gevoeligheid van de ontwerpparameters gevisualiseerd
  • Als het scheurmoment wordt overschreden, wordt de momentweerstand ontleend aan een drukboog waarvan de weerstand sterk afhankelijk is van de normaalkracht
  • Bij een ongewapende OWB-vloer wordt de momentweerstand in gescheurde situatie ontleend aan de drukboog
  • Bij toepassing van een SVOWB-vloer zullen na het ontstaan van scheurvorming de staalvezels worden ‘geactiveerd’
  • De waarde van het plastisch moment kan worden bepaald met het M-N-κ-diagram en is afhankelijk van de vloerdikte, normaalkracht, en de na-scheur treksterkten
  • Om de toegevoegde waarde van staalvezelwapening te kwantificeren, is met een parametrische aanpak de minimale vloerdikte voor zowel een OWB- als SVOWB-vloer vastgesteld
  • Er zijn drie toepassingsscenario’s gevonden voor SVOWB-vloeren
  • In het onderzoek is een tool ontwikkeld waarin met behulp van een Python-script een parametrisch model wordt aangestuurd

Afstudeeronderzoek

Dit artikel is gebaseerd op de afstudeerstudie ‘Underwater concrete floors: improving design efficiency’ dat Pim van Starrenbrug uitvoerde op de TU Delft, faculteit Civil Engineering & Geosciences in opdracht van BAM Infraconsult, het ontwerpbureau van BAM Infra. De auteur werd voor zijn onderzoek begeleid door prof.dr.ir. M.A.N. Hendriks (TU Delft), dr.ir. C.B.M. Blom (TU Delft), ir. Hans Ramler (TU Delft) en ir. Johan Tuls (BAM Infra Nederland)

Een traditionele onderwaterbetonvloer (OWB-vloer) heeft vanwege het ontbreken van wapening doorgaans een tijdelijke functie en gaat gepaard met hoge kosten. Het ontwerp is redelijk geïsoleerd van de rest van een project en volgt een vast protocol. Dit biedt de mogelijkheid om door middel van parametrisatie inzicht te creëren in manieren om tot een efficiënter ontwerp te komen.

In de context van dit afstudeeronderzoek houdt parametrisatie in dat de verschillende bezwijkmechanismen van een OWB-vloer zijn beschreven als functie van ontwerpparameters, waarmee de invloed van deze parameters op het ontwerp inzichtelijk is gemaakt. Tevens zijn toepassingsscenario’s voor staalvezelgewapende OWB-vloeren (SVOWB-vloer) in kaart gebracht. Daarnaast is een nieuwe ontwerpmethodiek verkregen door de afzonderlijk geparametriseerde bezwijkmechanismen van zowel een OWB- als SVOWB-vloer aan elkaar te koppelen in een optimalisatietool. Hierbij verkrijgt een gebruiker met beperkte invoer een optimaal ontwerp, op basis van materiaalkosten. Met deze volledige parametrisatie van het ontwerpproces is een extra stap gezet in het slaan van een brug tussen computerwetenschappen en civiele techniek, dat een toenemende rol speelt bij het ontwerpen van constructies.

In dit artikel wordt een voorbeeld gegeven waarbij de invloed van ontwerpparameters op de ponsweerstand inzichtelijk is gemaakt. Daarnaast wordt de gehanteerde ontwerpmethodiek voor een staalvezelgewapende OWB-vloer toegelicht en wordt beschreven hoe op parametrische wijze de toegevoegde waarde van staalvezelwapening inzichtelijk is gemaakt en gekwantificeerd. Tot slot volgt een toelichting van de ontwikkelde optimalisatietool en de toepassing in een casus.

Door ieder bezwijkmechanisme parametrisch te beschrijven als functie van ontwerpparameters is de gevoeligheid van de ontwerpparameters gevisualiseerd

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

Onderwaterbetonvloer project Rotterdamsebaam (foto: Tim Bakker)
Onderwaterbetonvloer project Rotterdamsebaam (foto: Tim Bakker)
x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren