Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Nieuwe Eurocode voor windbelastingen (2)

Trillingen dwars op de wind en torsietrillingen Chris Geurts, Okke Bronkhorst - 19 december 2023

In de huidige Eurocode 1 voor windbelastingen, EN 1991-1-4, zijn geen rekenregels opgenomen voor het trillen van gebouwen dwars op de wind, of voor torsietrillingen. In de nieuwe Eurocode is dat wel het geval. Deze rekenregels worden in dit artikel besproken. Om zelf ervaring op te doen met deze nieuwe regels, worden lezers uitgenodigd drie cases door te rekenen en de resultaten te delen.

Serie over nieuwe Eurocode windbelastingen

Dit artikel is het tweede in een serie over de nieuwe Eurocode over windbelastingen, prEN 1991-1-4. In het eerste artikel is ingegaan op de berekening van de trillingen in de windrichting. In dit tweede artikel worden de modellen voor dwars- en torsietrillingen beschreven. In een derde artikel worden verschillende cases behandeld.

In het kort

  • In de nieuwe Eurocode zijn, in tegenstelling tot de huidige versie, rekenregels opgenomen voor het trillen van gebouwen dwars op de wind en voor torsietrillingen
  • Bij slanke gebouwen kan de wisselende belasting haaks op de wind relatief groot zijn
  • Opslingering in torsiefrequenties is vooral van belang voor gebouwen met een grote lengte of breedte, of met een asymmetrische positionering van de kern
  • De rekenregels voor dwarswindtrillingen zijn overgenomen uit de rekenregels die sinds 1993 in Japan van kracht zijn
  • De berekening van de trillingen in dwars- en torsierichting doorloopt een aantal stappen
  • Om de rekenregels toe te lichten is een voorbeeld uitgewerkt
  • Voor gecombineerde belastingeffecten van langs, dwars- en torsietrillingen zijn in de nieuwe Eurocode combinatieregels gegeven
  • Lezers worden uitgenodigd drie cases door te rekenen en de resultaten aan te leveren

Oproep: doorrekenen cases

Lezers die de berekeningen van de drie cases in dit artikel willen uitvoeren, kunnen de benodigde informatie voor het uitvoeren van deze berekeningen ontvangen door voor 5 februari 2024 een mail te sturen naar hoogbouw@tno.nl met als onderwerp ‘Eurocodeberekeningen’. Wij vragen de (tussen)resultaten en vragen en opmerkingen terug te koppelen. De antwoorden op die vragen worden meegenomen in het derde artikel, waarin ook de resultaten worden besproken.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

Okke Bronkhorst - TNO 28 januari 2024 20:51

Goed opgemerkt. De juiste diepte staat in tabel 1, dus een diepte van 25 meter.

ir. J.J. Vlagsma - ingenieursbureau Vlagsma bv 19 januari 2024 15:33

Vraag: in art. 1 in Cement 5 2023 staat voor case 3 in tabel 1 een diepte van 25 m, in figuur 4 staat echter 20 m. Wat is juist?

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren